I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - parafie - ISKK

Warsztaty „Synodalność dla opornych” w Dolinie Miłosierdzia

W Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyły się warsztaty służące odkrywaniu prawdziwego znaczenia synodalności. Przeprowadzone w dniach 24-25 lutego zajęcia były też zwieńczeniem prac zespołu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego  (ISKK).

Słowo „synodalność” nadal wzbudza wiele emocji wśród wiernych Kościoła katolickiego w Polsce. Entuzjaści widzą w nim szansę na poprawę relacji między duchownymi oraz wiernymi świeckimi, na polepszenie koordynacji inicjatyw ewangelizacyjnych oraz aktywację niewykorzystanych zasobów wspólnoty wierzących. Z kolei sceptycy obawiają się tego, że wprowadzenie w życie zasad synodalności doprowadzi do nieodwracalnych zmian o charakterze doktrynalnym oraz do laicyzacji Kościoła. Odkrywaniu prawdziwego znaczenia synodalności służyły warsztaty „Słuchanie, rozeznawanie, misja” skierowane do parafialnych koordynatorów synodalnych, które odbyły się w dn. 24-45 lutego 2024 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Jego uczestnicy mieli okazję pogłębić teologiczne aspekty synodalności, uczyć się słuchania, bycia słuchanym i tworzenia kultury spotkania, a przede wszystkim pogłębić swoją relację z Bogiem i Kościołem.

Warsztaty stanowiły uwieńczenie prac zespołu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego  (ISKK) wraz z prof. Kają Kazimierską, który przygotował syntezę krajową oraz metodycznie towarzyszył w procesie synodalnym w Polsce na poziomach parafialnych i diecezjalnych. Autorzy syntezy – prof. Kaja Kaźmierska, prof. Marcin Jewdokimow, ks. dr Wojciech Sadłoń SAC oraz Luiza Organek –  podpowiadali rozwiązania i metody oraz osobiście uczestniczyli w synodzie. Celem podjętego zadania było zebranie w sposób syntetyczny głosów, które pojawiły się w  trakcie konsultacji i zawarte zostały w syntezach diecezjalnych. W przyjętej metodologii opierano się na wskazówkach „Vademecum o drodze synodalnej” oraz konsultacjach z komisją metodologiczną Sekretariatu Generalnego Synodu Stolicy Apostolskiej.

Na poziomie krajowym ISKK zorganizował sześć konsultacji online z  diecezjalnymi osobami kontaktowymi (co miesiąc od października 2021 r. do marca 2022 r.). Ważnym etapem przygotowania syntezy krajowej były dwa spotkania konsultacyjne dla ponad 20 osób kontaktowych z diecezji (2 kwietnia 2022 r. w Warszawie) oraz koordynatorów lokalnych (9 kwietnia 2022 r. również w Warszawie).

Zebrane informacje posłużyły do przygotowania projektu synodalizacja parafii. Obejmował on napisanie podręcznika opartego na metodzie GLAS, przeszkolenie 40 facilitatorów procesu synodalizacji z całego kraju oraz odwiedzimy 10 parafii w Polsce w celu współuczestniczenia w procesie synodalizacji.

Warto wspomnieć, że w trakcie realizacji powyższych inicjatyw ISKK współuczestniczył w międzynarodowym spotkaniu ekspertów i praktyków synodalnych na temat synodalności europejskiej, które odbyło się w Luxembourg School of Religion & Society, 15-17 stycznia 2023 r. Spotkanie miało miejsce pomiędzy sporządzeniem Dokumentu dla etapu kontynentalnego („Rozszerz przestrzeń twego namiotu [Iz 54,2]”) we Frascati w październiku 2022 r. a europejskim zgromadzeniem kościelnym w Pradze w lutym 2023 r. Jego celem była refleksja nad tym pierwszym dokumentem, mająca stać się wkładem dla zgromadzenia praskiego, poprzez zebranie mądrości zaczerpniętej z ponad 50 procesów synodalnych w diecezjach i narodach Kościoła katolickiego w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Spotkanie odwiedził kardynał Jean-Claude Hollerich.

Program weekendowych warsztatów obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Stanowił on swoiste podsumowanie prac prowadzonych przez ISKK w kraju oraz wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym.

Na początku warsztatów prof. dr hab. Marcin Jewdokimow przedstawił założenia procesu synodalnego oraz metodologię pracy podczas warsztatów. Z kolei dr Mateusz Tutak w swojej konferencji skupił się na znaczeniu modlitwy w procesie synodalności. Poprowadził także medytację nad słowem „spotkanie”. Sobotnie popołudnie zostało wypełnione warsztatami komunikacyjnymi na temat dobrego mówienia, dobrego słuchania i znaczenia informacji zwrotnej. Zostały one poprowadzone przez s. Monikę Jagiełło SAC oraz Michała Grzecę ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W kolejnej sesji ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski i dr Mateusz Tutak skupili się na zagadnieniu świeckich w Kościele oraz społecznej roli koordynatora. Stałym punktem dnia była Msza św., modlitwa wspólnotowa Słowem Bożym. Uczestnicy warsztatów uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim.

Diecezje, parafie lub wspólnoty zainteresowane przeprowadzeniem powyższych warsztatów w ich środowisku mogę kontaktować się z ISKK. Dane kontaktowe znajdują się na stronie: synod.org.pl lub iskk.pl.