Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

System parafialnych komórek ewangelizacyjnych to nowa metoda ewangelizacji zaczerpnięta z doświadczenia parafii katolickiej na Florydzie prowadzonej przez proboszcza Michaella Eiversa. W latach 80. tę metodę ewangelizacji zaszczepił w Europie ks. Piergiorgio Perini z Mediolanu. Metoda ta stanowi odpowiedź na ogłoszoną przez papieża Pawła VI EVANGELII NUNTIANDI (1975 r.).

System komórek parafialnych oparty jest na dwóch założeniach:

  1. Przemiana z “uśpionego olbrzyma w parafię w ogniu” – Kardynał George Basil Hume w sposób obrazowy porównuje parafię do uśpionego olbrzyma, który potrzebuje wstrząsu, by obudzić się z półsnu: “Parafia to uśpiony olbrzym: olbrzym, ponieważ cały świat podzielony jest na parafie, a uśpiony, ponieważ popadł w głęboki letarg, z którego obudzić go może jedynie Duch Święty”; wielki organizm uśpiony tak, że wewnątrz krew krąży wolniej i nie dochodzi już do kończyn.
  2. Kościół istnieje dla ewangelizacji – zgodnie ze słowami Jezusa: “Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7) jesteśmy zaproszeni do ewangelizacji w drodze, czyli na szlaku naszego życia, nie możemy czekać, aż ludzie sami zbliżą sie do nas. Chodzi o odzyskanie ich, nawrócenie oraz przemianę osób ewangelizowanych w ewangelizatorów!

 
Ewangelizacja w ramach SPKE odbywa się zasadniczo w dwóch środowiskach – oikos i komórki:

OIKOS – słowo greckiego pochodzenia oznacza: dom, ognisko domowe, znajomych, środowisko pracy, przyjaciół, miejsca rozrywki. Oikos to ludzie, z którymi utrzymujemy stałe relacje. Wyróżnia się cztery środowiska właściwe relacjom: RODZINA – PRZYJACIELE –  SĄSIEDZI – WSPÓŁPRACOWNICY.

KOMÓRKA – Tak jak komórka biologiczna jest podstawową jednostką żywego organizmu, tak komórka ewangelizacyjna jest podstawową jednostką SPKE. Komórka sama w sobie stanowi całość i jest stworzona do podziału. Musi się odżywiać – potrzebuje regularnych spotkań cotygodniowych, aby odżywiać się miłością bliźniego, uwielbieniem Pana, Słowem Bożym, świadectwem. Rośnie, przyjmując nowo nawróconych, a rozmnaża się, by szerzyć ewangelizację. Stanowi całość zintegrowaną i integrującą. Jest powiązana z parafią, która stanowi ciało Kościoła. Komórka obumiera odłączona od ciała. Jest powołana do rozwijania charyzmatów, talentów, posługi na rzecz całego Kościoła.

Liczne wspólnoty parafialne we Włoszech przyjęły tę metodę ewangelizacji. Nie dotyczy to tylko Włoch, ponieważ komórki są obecne i ciągle rozwijają się również we Francji, Szwajcarii, Belgii, Danii, Anglii, na Malcie, w Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech, Szwecji, na Łotwie, w Polsce, w krajach Europy Wschodniej, również w Stanach Zjednoczonych, Wenezueli, Meksyku, Brazylii, Kanadzie, Singapurze, Korei, Nowej Kaledonii, na Wyspach Fidżi, w Australii, w RPA, w Gabonie, Kenii, Libanie.

Parafialne Komórki Ewangelizacyjne stwarzają konkretną okazję do wypełniania nakazu Jezusa, do ewangelizacji w obszarze parafii, bez naruszania jej tradycyjnej struktury ale odnawiając ją od wewnątrz i silnie motywując świeckich do wypełniania tego dzieła.

„System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako propozycja dla duszpasterstwa - MAGDALENA KUDEŁKA

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak ewangelizować, nie sposób pominąć rzeczywistości parafii i jej dzisiejszego kształtu. Poszukiwanie modelu, wyrażającego wolę Boga wobec parafii na dziś i jutro, wymaga odważnego podjęcia refleksji i otwartości na zmiany. W niektórych środowiskach kościelnych podejmowane są dyskusje nad aktualnością terytorialnej koncepcji parafii, która wymaga ponownego przemyślenia. Bez wątpienia kluczową kwestią w myśleniu o parafii jutra jest wypracowanie określonej wizji parafii, zdolnej realizować nowe funkcje, takie jak funkcja pogłębionej ewangelizacji i budowania małych grup religijnych.

Modelem parafii opierającej swą strukturę na małych grupach zaangażowa­ nych w ewangelizację oraz posługę wobec Kościoła i świata jest „system para­ fialnych komórek ewangelizacyjnych”, który nie jest ani ruchem, ani stowarzy­ szeniem, lecz systemem funkcjonowania całej parafii. „System parafialnych ko­ mórek ewangelizacyjnych” jest strukturą pośrednią między modelem parafii tery­ torialnej a personalnej, choć bazuje na zasadzie wyodrębnienia parafii według kryterium terytorialnego. W systemie komórek, którego celem jest ewangelizacja 1odnowa parafii, znajduje odzwierciedlenie hierarchiczno-charyzmatyczna struk­ tura Kościoła. Właściwym miejscem realizacji systemu jest środowisko parafii, a osobą odpowiedzialną za jego funkcjonowanie jest proboszcz.

Jesteśmy na etapie poszukiwania modelu parafii, który byłby odzwierciedle­ niem eklezjologii soborowej. System komórek parafialnych jest propozycją dla duszpasterstwa, która stanowi odpowiedź na to poszukiwanie.

Parafialne Komórki Ewangelizacyjne - przyszłość parafii?

Parafia to wspólnota. Ale przecież niekoniecznie znamy innych parafian. Nie martwimy się ich ubóstwem, nie umacniamy się nawzajem w wierze… Może więc potrzebne coś mniejszego… grupy kilku osób, które nawzajem się wspierają i dzielą się między sobą dobrem. Po to są Parafialne Komórki Ewangelizacyjne. Od kilku lat obecne także w Polsce, np. w parafii w Katowicach-Koszutce. O nich opowiadają: proboszcz o. Bartosz Madejski OMI i Andrzej Lwowski, lider tych komórek.

Jak ewangelizować? Przez system komórek parafialnych

Spotkanie z ks. PiGim Perinim, który wprowadził system ewangelizacyjnych komórek parafialnych w Europie, odbyło się 22 czerwca w Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Proboszcz parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie przyjechał na zaproszenie kard. Kazimierza Nycza.

Jak mierzymy wzrost parafii? A – Adoracja, B – Braterska wspólnota, C – Caritas, D – Duch uczniostwa, E – Ewangelizacja. To warunki określające rozwój parafii.

W miniony weekend kongres zorganizowały osoby zaangażowane w nową ewangelizację w naszej diecezji. W sobotę gośćmi specjalnymi byli bp Grzegorz Ryś z Krakowa, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, i ks. Piergiorgio Perini z Włoch, twórca systemu tzw. parafialnych komórek ewangelizacyjnych. To dzięki nim księża i świeccy otrzymali solidny materiał do refleksji i wiele wskazówek, co można zrobić, żeby nasza wiara była żywa, a nie tylko deklarowana.

Parafialne Komórki Ewangelizacyjne

Film przybliżający idee Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

Dane kontaktowe:

Parafie w programie:

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze – System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, New Pastoral

Początki parafii pw. Miłosierdzia Bożego sięgają roku 1987. To wówczas uzyskano zgodę od ówczesnych władz (co patrząc na lokalne warunki było prawie cudem) na stworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego. Jego miejsce…

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce – System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

Nie masz czasu na spotkania wspólnoty? Spraw, żeby przyszła do ciebie! Magdalena Kudełka-Lwowska to mama dwóch synów: Michała i Jakuba, żona Andrzeja – diakona stałego w naszej archidiecezji. Jest wykładowczynią…