I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Przed siebie w wierze - Droga przed nami - Archidiecezja Newark

[Źródło: https://forward.rcan.org/,dostęp 4.03.2023r]

Czym jest Przed siebie w wierze:  Droga przed nami?

Przed siebie w wierze: Droga przed nami to duszpasterska wizja Kardynała Josepha W. Tobina dla Archidiecezji Newark. Ma ona na celu ustanowienie pozytywnej drogi dla wiernych, duchowieństwa i archidiecezji, jednocześnie odpowiadając na kluczowe wyzwania przeszłości i teraźniejszości. Jest to fundament uzdrowienia, który odpowiada na zranienia i brak zaufania w naszej wspólnocie, wzmacnia zmiany, które zaczęliśmy wprowadzać w życie i zapewnia solidny fundament dla naszego życia jako misyjnych uczniów Jezusa. Wspólne posuwanie się naprzód w wierze zapewni nam rozkwit jako wspólnocie uczniów, towarzyszy naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Moi Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Kiedy odwiedzam parafian, często jestem pytany: “Jaka jest twoja wizja dla archidiecezji?”. Przez co najmniej rok po przybyciu do Newark moja odpowiedź brzmiała: “Nie mam żadnej”.

Owszem, znałem podstawowe elementy misji Kościoła: głoszenie Ewangelii, przekazywanie wiary, sprawowanie sakramentów i opieka nad ubogimi. Nie wiedziałem jednak, jak te cele mogą być realizowane tu, w Archidiecezji, w drugiej dekadzie XXI wieku.

Dziś mam coś, czym mogę się z wami podzielić: wizję duszpasterską dla naszej archidiecezji zatytułowaną Przed siebie w wierze: Droga Przed Nami.

Przed siebie w wierze stara się ustanowić pozytywną ścieżkę rozwoju dla wiernych, duchowieństwa i archidiecezji, jednocześnie odpowiadając na kluczowe wyzwania z przeszłości i teraźniejszości. Jest to fundament uzdrowienia, który odpowiada na zranienia i brak zaufania w naszej wspólnocie, wzmacnia zmiany, które zaczęliśmy wprowadzać w życie oraz zapewnia solidne podstawy naszego życia jako uczniów misyjnych Jezusa. Przed siebie w wierze zapewni, że rozkwitniemy jako wspólnota uczniów, towarzyszy naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Poprzez Przed siebie w wierze, wyobrażam sobie przyszłość, w której ludzie świeccy są w pełni zaangażowani w życie naszej archidiecezji na wszystkich poziomach i gdzie parafianie w każdym wieku odgrywają bezpośrednią i decydującą rolę w naszym kulcie, naszej formacji wiary i naszej służbie potrzebującym.

Widzę również księży zjednoczonych ze sobą i z ludźmi, którym służą. Widzę diakonów, konsekrowanych mężczyzn i kobiety oraz ludzi świeckich, którzy czują się przygotowani i umocnieni do budowania Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół w Newark.

Moja wizja dla naszej archidiecezji to wizja prawdziwej solidarności w Chrystusie. Nasze różnice powinny wzbogacać nasz Kościół, a nie go dzielić. Wyzwania, przed którymi stoimy, powinny nas zbliżyć do siebie i pozwolić Duchowi Świętemu obdarzyć nas mądrością, odwagą, nadzieją i hojnością, których potrzebujemy, aby być udanymi uczniami-misjonarzami.

Jesteśmy odpowiedzialni przed Panem, aby nigdy nie zmęczyć się pielęgnowaniem Jego winnicy. W końcu Kościół jest Jego.

Jednakże droga przed nami nie będzie łatwa. Ujawnienie nadużyć ze strony duchowieństwa i zarzutów o złe traktowanie seminarzystów z pewnością postawiło nas wszystkich przed wyzwaniem odnalezienia światła Chrystusa w naszych obecnych ciemnościach i spojrzenia z nadzieją w przyszłość.

Wiemy, że nie możemy przystąpić do uzdrowienia, dopóki nie uznamy cierpienia i nie oczyścimy głębokich ran z przeszłości.

Jednak droga naprzód musi obejmować o wiele więcej niż tylko środki zaradcze na przeszłe przewinienia. Musi ona obejmować program i zaangażowanie w przyszłość.

Przed siebie w wierze to moja wizja przyszłości naszej archidiecezji, która opiera się na sześciu filarach, z których każdy reprezentuje obszar działania wymagający naszej odnowionej energii.

Filar pierwszy dotyczy ochrony wiernych. W lutym opublikowaliśmy nazwiska duchownych diecezjalnych wiarygodnie oskarżonych o wykorzystywanie seksualne nieletnich w naszej archidiecezji. Był to najważniejszy krok, który pomógł uzdrowić ofiary i przywrócić zaufanie do przywództwa Kościoła.

Filar drugi skupia się na odpowiedzialności, przejrzystości i komunikacji. Ten filar wyjaśni, jak będziemy nadal zapewniać większą przejrzystość w obszarze archidiecezjalnych i parafialnych systemów finansowych oraz zarządzania nieruchomościami.

Filar trzeci kładzie nacisk na Archidiecezjalne Planowanie Duszpasterskie. Pomoże to poprawić bezpośrednie zaangażowanie w każdej parafii, pozwoli nam lepiej reagować na potrzeby wiernych oraz stworzyć silniejszą i lepiej zorganizowaną archidiecezję.

Filar czwarty uznaje potrzebę formacji i edukacji w wierze przez całe życie. Celem tego filaru jest stworzenie i wsparcie inicjatyw dla wiernych, aby mogli rozkwitać w duchowych, intelektualnych i duszpasterskich aspektach wiary przez całe swoje życie.

Filar piąty, Formacja ciągła i wsparcie duchowieństwa, pomoże wzmocnić nasze stałe zaangażowanie w posługę przez całe życie naszych biskupów, księży i diakonów.

Filar szósty uznaje kluczowe znaczenie aktywnego zaangażowania świeckich. Ten filar pomoże nam zwiększyć liczbę wiodących ról dla naszych świeckich w archidiecezji oraz zainwestować w ciągłe szkolenia i rozwój.

Zdaję sobie sprawę, że jest to ambitna wizja i jest wiele do zrobienia. Znajdziemy naszą drogę razem jako uczniowie Chrystusa. Wasza dana przez Boga wiara, talent i umiejętności uczynią różnicę. Zachęcam Was wszystkich do zaangażowania się w ten proces. Proszę porozmawiać z proboszczem lub administratorem parafii o tym, jak można się zaangażować.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy polegać na łaskawej opiece Boga. Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za wszystkich wiernych archidiecezji.

Proszę również o modlitwę za mnie. Jestem głęboko wdzięczny za waszą cierpliwość, zrozumienie i wsparcie, gdy realizujemy wizję Przed siebie w wierze: Droga przed nami.

Niech Duch naszego Boga uczyni nas silnymi i mądrymi. Niech Bóg błogosławi was i waszą wspólnotę.

Z poważaniem w Chrystusie Odkupicielu,

Kardynał Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Arcybiskup Newark

Sześć filarów “Przed siebie w wierze”

Praca “Przed siebie w wierze” jest wspierana przez sześć kluczowych filarów, z których każdy reprezentuje obszar działania wymagający naszej odnowionej energii. Są to: Ochrona wiernych; Odpowiedzialność, przejrzystość i komunikacja; Archidiecezjalne planowanie duszpasterskie; Formacja i edukacja w wierze przez całe życie; Bieżąca formacja/wsparcie duchownych; oraz Aktywne zaangażowanie Świeckich.

Kliknij na filar, aby dowiedzieć się więcej:

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie,

Moja wizja dla Archidiecezji Newark jest wizją ucznia-misjonarza.

Wyobrażam sobie przyszłość, w której ludzie świeccy są w pełni zaangażowani w życie naszej Archidiecezji na wszystkich poziomach i gdzie parafianie w każdym wieku odgrywają bezpośrednią i decydującą rolę w naszym kulcie, naszej formacji wiary i naszej służbie potrzebującym. Widzę również księży zjednoczonych ze sobą i z ludźmi, którym służą. Widzę diakonów, konsekrowanych mężczyzn i kobiety oraz ludzi świeckich, którzy czują się przygotowani i umocnieni, budują Ciało Chrystusa, którym jest Kościół w Newark.

Moja wizja dla naszej archidiecezji to wizja prawdziwej solidarności w Chrystusie. Nasze różnice powinny wzbogacać nasz Kościół, a nie go dzielić. Wyzwania, przed którymi stajemy, powinny nas zbliżyć do siebie i pozwolić Duchowi Świętemu obdarzyć nas mądrością, odwagą, nadzieją i hojnością, których potrzebujemy, aby być skutecznymi uczniami-misjonarzami.

Dziękuję Bogu za posłanie mnie do czterech hrabstw: Bergen, Essex, Hudson i Union, które tworzą archidiecezję Newark. Moje wizyty w parafiach, szkołach i innych organizacjach katolickich w całej naszej Archidiecezji, a także spotkania z poszczególnymi osobami, rodzinami i zespołami pokazują mi, jak bardzo jesteśmy błogosławieni jako Kościół lokalny. Wizyty te ujawniają również głębokie rany spowodowane przez ujawnione nadużycia.

Ujawnienie nadużyć, jak również zarzutów o molestowanie seminarzystów w tej Archidiecezji, postawiło nas przed wyzwaniem odnalezienia światła Chrystusa i spojrzenia w przyszłość z nadzieją. Ból jest prawdziwy, a rany głębokie, ale ludzie w naszej Archidiecezji są również bardzo odporni. Więcej niż jedna ofiara nadużycia powiedziała mi: “Nadal jestem katolikiem, ponieważ moja lojalność dotyczy Kościoła, a nie jakiejkolwiek osoby”.

Wydarzenia roku 2018 i początku 2019 skłoniły nas do wyznaczenia nowych i ponownego określenia priorytetów. Są to:

 • Wzmocnienie struktur i ustanowienie nowych procesów, które promują solidarność, przejrzystość we wszystkich sprawach i aktywne zaangażowanie osób świeckich.
 • Zapewnienie formacji wiary i edukacji przez całe życie na wszystkich poziomach.
 • Ustanowienie stałej formacji i wsparcia dla proboszczów i liderów duszpasterskich.

 

Wiele zostało osiągnięte w naszej Archidiecezji. Jednak nadal musimy budować nowe działania, w tym rozwijać protokoły, aby rozliczać biskupów z opieki duszpasterskiej nad dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi, dorosłymi i starszymi członkami naszej społeczności, a także kontynuować działania mające na celu ochronę seminarzystów. Już dawno temu nadszedł czas, aby przerwać rozwój straszliwych wydarzeń i krzywd. Poza słowami i pomysłami, musimy nadal podejmować działania:

 • Uznać krzywdę i zranienie najmniejszych z nas, którzy powinni byli być chronieni;
 • Kontynuować działania na rzecz ofiar i ich rodzin, które cierpiały samotnie i w milczeniu;
 • Postanowić “podążać drogą prawdy, gdziekolwiek ona prowadzi” (papież Franciszek) i stworzyć drogę ku uzdrowieniu;
 • Uznać, że nie możemy iść do przodu z uzdrowieniem, dopóki nie uznamy zranienia i nie oczyścimy ran.

 

Dalej, musimy potwierdzić naszą wiarę i nasze zaangażowanie:

 • Do Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Za misję Kościoła.
 • Do wiernych – naszych parafian i sympatyków – mając nadzieję na odzyskanie ich zaufania, zaangażowania i, tak, wiary w nas.
 • Do wspólnot, którym służymy, a które zostały zawiedzione przez ciągłe ujawnianie nadużyć.
 • Do naszych duchownych – tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu i naszej misji – a jednak zostali splamieni szerokim pędzlem hańby bez własnej winy.

 

Jako arcybiskup Newark mam obowiązek zrobić wszystko, co konieczne, aby pomóc nam odbudować i rozkwitnąć jako Ciało Chrystusa, Kościół. Musimy również dać innym przykład do naśladowania.


Po dwóch latach uważnego wsłuchiwania się w obawy wyrażane przez wiernych Archidiecezji oraz po konsultacjach z archidiecezjalnymi i parafialnymi liderami i specjalistami w różnych dziedzinach (w tym w dziedzinie komunikacji, edukacji, przywództwa, planowania duszpasterskiego, edukacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz fundraisingu), dzielę się z Wami “Przed siebie w wierze: Droga przed nami”, naszą wizję przyszłości Archidiecezji opartą na sześciu kluczowych filarach, z których każdy reprezentuje obszar działania wymagający naszej odnowionej energii.

 • Ochrona wiernych
 • Odpowiedzialność, Przejrzystość i Komunikacja
 • Archidiecezjalne Planowanie Duszpasterskie
 • Formacja i edukacja w wierze przez całe życie
 • Stała formacja/wsparcie dla duchowieństwa
 • Aktywne zaangażowanie świeckich

 

Cieszę się na współpracę z Wami i całą naszą Archidiecezją nad projektem “Przed siebie w wierze: Droga przed nami”. Bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli i zastanowili się nad tym, czym jest wspólnota i że “potrzeba wspólnoty” – naszej wspólnoty – aby dokonać zmiany. Proszę włączyć te wysiłki do swojej modlitwy i przyjąć te priorytety do swojego życia parafialnego.


Moja modlitwa za Archidiecezję Newark jest taka, aby Bóg dał nam jedność – komunię z Nim i między sobą, skuteczne przepowiadanie i opiekę duszpasterską oraz życie przemienione przez głęboką, w pełni ukształtowaną wiarę. Niech Błogosławiona Dziewica Maryja, matka Jezusa i nasza matka, inspiruje nas do uważnego słuchania i wielkodusznej odpowiedzi na słowa Pana, które zapraszają nas do stania się uczniami-misjonarzami: “Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia wieku”.


Serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Odkupicielu,


Kardynał Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Arcybiskup Newark

Ochrona wiernych – założenia

 • Ochrona wiernych
 • Wzmocnienie już istniejących zabezpieczeń i stworzenie nowych programów szkoleniowych i sprawozdawczych.
 • Wspieranie i zapewnienie pociechy ofiarom, które przeżyły seksualne nadużycia ze strony duchownych.
 • Kontynuowanie stosowania sprawiedliwego Niezależnego Programu Odszkodowań dla Ofiar.
 • Utrzymanie proaktywnej polityki przejrzystości i odpowiedzialności.
 • Kontynuacja pełnej i proaktywnej współpracy z organami ścigania i urzędnikami państwowymi/lokalnymi.
 • Wzmocnienie Archidiecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

 

Konieczne jest, abyśmy kontynuowali instytucjonalizację odpowiedzialności i przejrzystości Archidiecezji w służbie i ochronie naszych wiernych. Obejmuje to wzmocnienie archidiecezjalnej polityki i procesów, które zapewniają ochronę nieletnich i seminarzystów. Musimy współpracować na wszystkich poziomach – włączając w to duchownych, świeckich, rząd i organy ścigania, ofiary i ich rodziny oraz wiernych – aby utrzymać i wzmocnić te zasady.

Co osiągnęliśmy:

 • W 2002 roku, uznając wagę współpracy i komunikacji oraz potrzebę jasno określonych zasad i procedur, a także, w ciągłym zobowiązaniu do współpracy z władzami stanowymi i lokalnymi w celu ochrony ofiar przestępstw, Archidiecezja podpisała Memorandum of Understanding z Prokuraturami w hrabstwach, które obsługujemy. Kontynuujemy proaktywną i pełną współpracę z organami ścigania w naszym raportowaniu.
 • W lutym 2019 r. opublikowaliśmy nazwiska 63 duchownych diecezjalnych, którzy zostali wiarygodnie oskarżeni o wykorzystanie seksualne osoby nieletniej.
 • Działa Niezależny Program Odszkodowań dla Ofiar (IVCP), od 15 czerwca 2019 r. wypłacający reparacje ofiarom nadużyć seksualnych wobec małoletnich przez duchownych.
 • Zrealizowaliśmy ponad 200 sesji szkoleniowych w 2019 roku, edukując setki duchownych, pracowników i wolontariuszy w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i zgłaszania nadużyć seksualnych i wykorzystywania seksualnego. Nasz program nauczania zawiera wiele opcji recertyfikacji, wymaganych co pięć lat.
 • Przeprowadziliśmy ponad 1700 kontroli tła w 2019 roku na duchownych, pracownikach i wolontariuszach, również aktualizowanych co pięć lat.
 • Spotkaliśmy się z i wysłuchaliśmy ocalałych bezpośrednio, aby zaoferować pomoc i uzdrowienie za pomocą programów i usług za pośrednictwem kościoła.
 • Przeprowadziliśmy trzy usługi modlitewne dla ocalałych, ich rodzin i szerszej społeczności wszystkich wiernych, aby pomóc w uzdrowieniu.
 • Jako przewodniczący Komitetu Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych (USCCB), który nadzoruje formację księży i diakonów, kardynał Tobin zażądał od tego organu nowych inicjatyw, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla seminarzystów.
 • Przyczyniliśmy się do rozwoju Kodeksu Postępowania USCCB dla biskupów i ustanowienia kanałów, dzięki którym można zgłaszać niewłaściwe zachowania seksualne lub nadużycia władzy przez biskupów i podejmować odpowiednie działania. Zapewniona jest ochrona dla osób zgłaszających przypadki naruszeń.
 • Jesteśmy pewni, że nasze obecne konsultacje ze Stolicą Apostolską zaowocują w najbliższych miesiącach konkretną polityką krajową w tych dwóch obszarach.

 

Droga przed nami:

 • Kontynuujemy rozszerzanie wsparcia dla osób, które doświadczyły nadużyć seksualnych ze strony duchownych, aby zapewnić, że zranieni mają możliwość znalezienia pocieszenia i uzdrowienia w sposób najbardziej odpowiedni dla każdego z nich.
 • Nadal przyjmujemy do wiadomości i wnikliwie badamy wszystkie zarzuty dotyczące nadużyć, szybko i skutecznie, oraz kontynuujemy naszą pełną i aktywną współpracę z organami ścigania i urzędnikami państwowymi/lokalnymi.
 • W razie potrzeby, będziemy nadal aktualizować listę duchownych diecezjalnych, którzy zostali wiarygodnie oskarżeni.
 • Kontynuujemy badanie wszystkich historycznych dokumentów w celu zapewnienia pełnej przejrzystości.
 • Wzmacniamy istniejące zabezpieczenia ustanowione w 2002 roku na mocy Karty Ochrony Dzieci i Młodzieży, aby włączyć najnowsze szkolenia i programy badań przesiewowych w celu zapewnienia, że błędy z przeszłości nie mogą się powtórzyć.
 • Nadal wspieramy Niezależny Program Odszkodowań dla Ofiar wraz z innymi diecezjami New Jersey.
 • Utrzymujemy ciągłe wysiłki w celu wzmocnienia naszej polityki przejrzystości i odpowiedzialności.
 • Angażujemy i poszukujemy udziału świeckich profesjonalistów w Archidiecezjalnej Komisji Rewizyjnej – organie konsultacyjnym powołanym do doradzania Arcybiskupowi w sprawach związanych z nadużyciami.
 • We współpracy z naszym koordynatorem ds. pomocy ofiarom, dostosowujemy programy terapeutyczne, aby zapewnić, że każdy ocalały otrzyma odpowiednie leczenie.


Pytania do refleksji:

 1. Czy zaobserwowałeś w swojej parafii i w Archidiecezji dowody na to, że zostały podjęte działania mające na celu ochronę wiernych?
 2. Jakie kroki należy jeszcze podjąć, aby wzmocnić i potwierdzić nasze zaangażowanie w ten ważny filar naszej wizji duszpasterskiej?
 3. Jakie działania możesz podjąć – jako członek Kościoła – w celu wsparcia tego zobowiązania?

Odpowiedzialność, przejrzystość i komunikacja – złożenia

 • Zastosowanie wyników audytu komunikacyjnego w celu wzmocnienia wewnętrznych i zewnętrznych powiązań.
 • Rozszerzenie kanałów komunikacyjnych do i z parafii oraz z Kurii.
 • Ulepszenie struktur raportowania i ustalenie bardziej spójnych rocznych ocen wydajności dla wszystkich.
 • Rozpowszechnienie kultury, która obejmuje duchowość zarządzania.
 • Zwiększenie przejrzystości działań i finansów.
 • Zakończenie oceny rozwiązań technologicznych i wprowadzenie usprawnień.

 

Kontynuujemy działania mające na celu zapewnienie większej przejrzystości w działalności Archidiecezji oraz promowanie jasnej, efektywnej i otwartej komunikacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Obejmuje to stały audyt, monitoring i zarządzanie archidiecezjalnymi i parafialnymi systemami finansowymi oraz zarządzanie nieruchomościami. Działania te są niezbędne do odzyskania i utrzymania zaufania naszych parafian, duchowieństwa i społeczeństwa.

 

Co osiągnęliśmy:

 • Archidiecezja przeprowadziła przegląd swoich środków komunikacji, technologii oraz zasad – i obecnie reorganizuje zarówno komunikację wewnętrzną jak i zewnętrzną.
  • Zaangażowaliśmy wiodących ekspertów zewnętrznych, aby pomogli nam przeprowadzić ten przegląd oraz skutecznie wsparli i wdrożyli nasze kroki naprzód. Obejmuje to restrukturyzację mediów społecznościowych, strony internetowej, biuletynów, gazet, czasopism i innych narzędzi komunikacyjnych.
 • Zgodnie z wieloletnią tradycją archidiecezjalną, podzieliliśmy się podsumowaniem kondycji finansowej Kurii poprzez umieszczenie kopii naszego pełnego raportu finansowego za ostatni rok fiskalny na naszej stronie internetowej www.rcan.org.
  • Grant Thornton, L.L.P., uznana w kraju, niezależna firma księgowa, przeprowadziła audyt tych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości ogólnie przyjętymi w USA. Grant Thornton wydała opinię bez zastrzeżeń lub “czystą”, która stwierdza, że zbadane przez nią informacje finansowe przedstawiają “rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową” Kurii
 • W dalszym ciągu odpowiadamy na zapotrzebowanie wiernych na większą przejrzystość, staranne zarządzanie i odpowiedzialność za ich wkład w misję Kościoła. Kardynalskie Oświadczenie o Odpowiedzialności stanowi ważny krok w naszych ciągłych wysiłkach na rzecz uzdrowienia Ciała Chrystusa i potwierdza nasze zaangażowanie w sprawy wiernych oraz sposób, w jaki te fundusze są wykorzystywane, by służyć potrzebom ludu Bożego w całej Archidiecezji Newark.
  • Podkreślamy, że fundusze z Dorocznej Kwesty oraz z Kampanii Kapłańskiej We Are Living Stones są przeznaczone wyłącznie na cele pierwotnie zamierzone – na głoszenie Dobrej Nowiny, przekazywanie wiary następnym pokoleniom, oraz na opiekę nad ubogimi i zepchniętymi na margines – a nie na jakiekolwiek inne cele. Informacje dotyczące tych kampanii są dostępne na naszej stronie internetowej www.rcan.org.

 

Droga przed nami:

 • Rozwijamy bardziej proaktywne media społecznościowe i komunikację internetową, aby podnieść świadomość życia wiary w naszych lokalnych wspólnotach i w Archidiecezji, a także promować inicjatywy w zakresie edukacji i duchowości.
 • W dalszym ciągu angażujemy talenty i umiejętności wiernych archidiecezji, poprzez Archidiecezjalne Biuro Komunikacji, w rozwój nowych platform do przekazywania Ewangelii w najbardziej efektywny z możliwych sposobów.
 • Poza funkcjonalnymi elementami narzędzi komunikacyjnych, rozszerzamy i ulepszamy sposoby, w jakie angażujemy się bezpośrednio w relacje z wiernymi i innymi osobami.
  Kontynuujemy nasze zobowiązanie do bycia otwartym i przejrzystym poprzez większą ilość komunikatów od Kardynała i innych liderów archidiecezjalnych do świeckich.
 • Tworzymy dodatkowe procesy, aby zaangażować się w bardziej otwartą, bezpośrednią i dwustronną komunikację z parafiami – tak, abyśmy działali jako jedna diecezja w służbie misji Chrystusa.

 

Pytania do refleksji:

 1. Czy uważasz, że twoja parafia i archidiecezja wzmocniły swoje zaangażowanie w przejrzystość, odpowiedzialność i komunikację?
  Dlaczego tak lub dlaczego nie?
 2. Jakie kroki należy jeszcze podjąć, aby wzmocnić i potwierdzić nasze zaangażowanie w ten ważny filar naszej wizji duszpasterskiej?
 3. Jakie działania możesz podjąć – jako członek Kościoła – aby wspierać to zobowiązanie?

Archidiecezjalne planowanie duszpasterskie – założenia

 • Zakończenie oceny reorganizacji Kurii w celu lepszego służenia misji Archidiecezji.
 • Sfinalizowanie jasnych priorytetów do wdrożenia na wszystkich poziomach Archidiecezji.
 • Umocnienie struktur, które skuteczniej wspierają i napędzają naszą misję.
 • Upoważnienie i prowadzenie każdej parafii do przyjęcia i realizacji planu archidiecezjalnego w zależności od potrzeb własnych wspólnot parafialnych.

 

Aktywnie podejmujemy kroki, aby wzmocnić nasze zaangażowanie i potwierdzić naszą misję poprzez opracowanie kompleksowego programu duszpasterskiego. Poprawi to bezpośrednie zaangażowanie w każdej parafii, pozwoli nam lepiej odpowiadać na potrzeby wiernych oraz stworzy silniejszą i lepiej zorganizowaną archidiecezję.


Co osiągnęliśmy:

 • Przeprowadziliśmy spotkania w urzędzie miasta, aby uzyskać wkład z każdego aspektu archidiecezji.
 • Ustanowiliśmy Archidiecezjalną Radę Duszpasterską, Parafialne Rady Duszpasterskie oraz Radę Kapłanów, aby bezpośrednio doradzać Arcybiskupowi oraz szukać i zabezpieczać wkład w nasze planowanie i działania organizacyjne.
 • Czerpaliśmy inspirację i wskazówki z V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina, który ma na celu rozeznanie sposobów, w jaki Kościół w Stanach Zjednoczonych może lepiej odpowiedzieć na obecność osób pochodzenia latynoskiego.
 • Zainicjowaliśmy sesje szkoleniowe Parafialnych Rad Duszpasterskich, aby pomóc w tworzeniu rad, które pomogą w praktycznym planowaniu parafii, oraz aby zaadoptować najlepsze praktyki udanych rad i parafii.
 • Rozpoczęliśmy szkolenia parafialnych zespołów CORE oraz szkolenia dla moderatorów małych grup w ramach inicjatywy “Uzdrowienie naszego Kościoła”:
  • Stworzony przez RENEW International, program ten jest materiałem dla małych grup, który stawia czoła problemowi nadużyć ze strony duchownych i pomaga wiernym świeckim rozpocząć proces uzdrawiania i iść naprzód, wraz z duchowieństwem, jako rodzina wiary.
  • RENEW International ma ponad 40-letnie doświadczenie w rewitalizacji życia parafialnego w ponad 150 diecezjach w Stanach Zjednoczonych, dotykając życia 25 milionów ludzi poprzez swoje usługi. [Więcej na stronie https://www.renewintl.org/]

 

Droga przed nami:

 • Plan duszpasterski zapewni jasne priorytety, które będą mogły być realizowane na wszystkich szczeblach Archidiecezji.
 • Określimy główne obszary aktywności parafialnej wymagające szczególnej uwagi duszpasterskiej – w każdym z tych obszarów zostaną wybrane kluczowe działania.
 • Podczas gdy niektóre z działań priorytetowych będą miały miejsce przede wszystkim na poziomie archidiecezjalnym, większość z nich może być skuteczna tylko wtedy, gdy zostaną podjęte lokalnie w parafiach lub przez parafie współpracujące w ramach swojego dekanatu.
 • Za priorytet uznaliśmy inwestowanie w ciągłe szkolenie i rozwój Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz Rad Finansowych.

 

Pytania do refleksji:

 1. Czy zaobserwowałeś w swojej parafii działania, które pokazują, że proces planowania duszpasterskiego jest wzmocniony? Czy uważasz, że proboszcz uczynił to priorytetem?
 2. Jakie kroki należy jeszcze podjąć, aby wzmocnić i potwierdzić nasze zaangażowanie w ten ważny filar naszej wizji duszpasterskiej?
 3. Jakie działania możesz podjąć – jako członek Kościoła – aby wesprzeć to zobowiązanie?


Formacja i edukacja w wierze przez całe życie – założenia

 • Kontynuacja oceny i reorganizacji etapów formacji wiary przez całe życie.
 • Tworzenie i wspieranie inicjatyw dla wiernych, aby rozkwitali w duchowych, intelektualnych i duszpasterskich aspektach ich życia.
 • Wzmocnienie roli rodziny.
 • Wzbogacanie szkół Archidiecezji w celu podtrzymania ciągłej edukacji religijnej.
 • Rozwijanie możliwości silniejszego, ciągłego zaangażowania dorosłych i młodych
  dorosłych w wiarę.

 

Archidiecezja musi tworzyć i wspierać nowe inicjatywy, aby zapewnić wiernym rozkwit w każdym aspekcie ich życia – ludzkim, duchowym, intelektualnym i duszpasterskim. Wymaga to opracowania aktywnego programu angażowania młodzieży i młodych dorosłych oraz przyjęcia ich do wiary, a także stworzenia programów, które odnoszą się do każdego etapu życia jednostki.


Co osiągnęliśmy:

 • Rozpoczęliśmy zbieranie spostrzeżeń i pomysłów od przedstawicieli Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Parafialnych Rad Duszpasterskich i Rady Księży dotyczących ciągłego angażowania dorosłych i młodzieży w wiarę.
 • Zainicjowaliśmy programy mające na celu wzmocnienie ciągłości edukacji religijnej w szkołach Archidiecezji.


Droga przed nami:

 • Kontynuujemy projektowanie i promowanie inicjatyw i programów, aby umożliwić wiernym naszej Archidiecezji wzrastanie w ich zaangażowaniu dla Boga i sakramentów Kościoła, szczególnie poprzez cotygodniową celebrację niedzielnej Mszy Świętej.
 • Opracowujemy strategie w różnych parafiach i dzielimy się najlepszymi praktykami, aby skutecznie realizować ten cel w całej Archidiecezji.
 • Nadal wspieramy te strategie formacji wiary przez całe życie na poziomie parafii.


Pytania do refleksji:

 1. Jakie kroki należy jeszcze podjąć, aby wzmocnić i potwierdzić nasze zaangażowanie w ten ważny filar naszej wizji duszpasterskiej?
 2. Jakie działania możesz podjąć – jako członek Kościoła – aby wspierać to zobowiązanie?


Stała formacja/wsparcie duchowieństwa – założenia

 • Wzmocnienie i potwierdzenie naszego stałego zaangażowania w posługę przez całe życie naszych biskupów, księży i diakonów.
 • Kontynuowanie działań mających na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące moralności wśród naszego duchowieństwa.
 • Wzmocnienie obrazu powołania kapłańskiego, aby ponownie podkreślić życie w duchowym i
  i służenia innym.
 • Zebranie biskupów, księży i diakonów w celu refleksji, wzmocnienia i poszukiwania zaleceń dla poprawy naszego świadectwa o kapłaństwie Jezusa Chrystusa.

 

Co osiągnęliśmy:

 • Wiosną ubiegłego roku powołaliśmy lokalny komitet przygotowawczy, aby zaplanować Konwokację Kapłanów w celu zgromadzenia, budowania wspólnoty i tworzenia jedności wśród księży archidiecezjalnych. Konwokacja odbyła się w czerwcu 2019 roku.
 • Wysłaliśmy ankietę do wszystkich księży archidiecezjalnych we wrześniu 2018 roku, szukając poufnej i anonimowej oceny stanu archidiecezji i jej biskupów oraz księży.
 • Zaprojektowanie ankiety, jej analiza i inne kroki przygotowawcze prowadzące do Konwokacji zostały powierzone Center for Applied Research in the Apostolate (CARA), krajowemu ośrodkowi badawczemu non-profit powiązanemu z Georgetown University, który prowadzi społeczne badania naukowe na temat Kościoła katolickiego.
 • Temat konwokacji, “Kultywowanie jedności”, został zainspirowany Podstawowym planem stałej formacji kapłanów USCCB.


Droga przed nami:

 • Została powołana komisja złożona z księży archidiecezjalnych w celu opracowania i wdrożenia priorytetów, które zostały określone podczas Konwokacji.
 • Archidiecezja będzie kontynuować badania nad innymi sposobami wspierania życia i posługi naszych księży i diakonów.


Pytania do refleksji:

 1. Jakie kroki należy jeszcze podjąć, aby wzmocnić i potwierdzić nasze zaangażowanie w ten ważny filar naszej wizji proboszczowskiej?
 2. Jakie działania możesz podjąć – jako członek Kościoła – aby wspierać to zobowiązanie?

Aktywne zaangażowanie świeckich – założenia

 • Dodanie bardziej znaczących ról przywódczych dla świeckich w Archidiecezji.
 • Zaangażowanie świeckich w podejmowanie wyzwań i kształtowanie przyszłości Archidiecezji. Zachęcanie świeckich do większego wkładu i uczestnictwa.
 • Zapewnienie, że rady finansowe i duszpasterskie istnieją i funkcjonują skutecznie w każdej parafii. Inwestowanie w ciągłe szkolenia i rozwój.

 

Brak przejrzystości i otwartej komunikacji pomiędzy duchownymi i świeckimi w Kościele jest jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do nadużyć i ich niewłaściwego traktowania. Dlatego też musimy promować bardziej integracyjną rolę świeckich w Archidiecezji, włączając w to aktywny udział w podejmowaniu decyzji.


Co osiągnęliśmy:

 • Ustanowiliśmy Archidiecezjalną Radę Duszpasterską, która służy jako ciało doradcze arcybiskupa, składające się ze świeckich reprezentujących cztery hrabstwa archidiecezji i różnorodność jej mieszkańców.
 • Dwa spotkania zostały zwołane wiosną 2019 roku.
 • We współpracy z Arcybiskupem, Archidiecezjalna Rada Duszpasterska bada, rozważa i proponuje praktyczne wnioski w sprawach, które odnoszą się do prac duszpasterskich w diecezji. Odbywa się to w duchu modlitwy, studium, refleksji, konsultacji, współpracy i rozeznania.
 • Podstawowe programy szkoleniowe są oferowane i prowadzone w parafiach, aby bardziej zaangażować świeckich w życie i posługę parafii, szczególnie w tworzenie i szkolenie Rad Duszpasterskich.

 

Droga przed nami:

 • Zachęcamy wszystkie parafie do dzielenia się kluczową odpowiedzialnością za życie duchowe i dobrobyt Kościoła i tej Archidiecezji.
 • Ułatwiamy i zachęcamy do współpracy świeckich, zakonników i księży w archidiecezji, aby dary wszystkich były nieustannie wyrażane i doceniane dla dobra Kościoła lokalnego.
 • Kontynuujemy szkolenia dla Parafialnych Rad Duszpasterskich (PPC):
  • Faza pierwsza – w maju 2019 r., zapewniliśmy istniejącym i nowym PPC przegląd obowiązków, jak również najlepsze praktyki w rekrutacji członków, planowaniu, prowadzeniu efektywnych spotkań, itp.
  • Faza druga – w jesieni 2019 roku pomożemy PPC w ocenie sukcesu ich dotychczasowych spotkań i rozpoczęciu procesu planowania strategicznego.
 • Przeprowadzimy szkolenie dla Rady Finansowej:
  • Upoważniona przez Prawo Kanoniczne (537), Parafialna Rada Finansowa wspiera proboszcza i powierników parafii w ich zarządzaniu zasobami finansowymi parafii. Parafialna Rada Finansowa jest również odpowiedzialna przed wspólnotą parafialną oraz przed Arcybiskupem Newark.


Pytania do refleksji:

 1. Jakie kroki należy jeszcze podjąć, aby wzmocnić i potwierdzić nasze zaangażowanie w ten ważny filar naszej wizji duszpasterskiej?
 2. Jakie działania możesz podjąć – jako członek Kościoła – aby wesprzeć to zobowiązanie?

Zdaję sobie sprawę, że jest to ambitna wizja i jest wiele do zrobienia. Odnajdziemy naszą drogę razem, jako uczniowie Chrystusa. Wasza dana przez Boga wiara, talent i umiejętności uczynią różnicę. Zachęcam Was wszystkich do zaangażowania się w ten proces. Rozmawiajcie z proboszczem lub administratorem parafii o tym, jak się zaangażować.


Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy polegać na łaskawej opiece Boga. Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za wszystkich wiernych Archidiecezji. Proszę również o modlitwę za mnie. Jestem głęboko wdzięczny za waszą cierpliwość i zrozumienie, gdy realizujemy wizję “Przed siebie w wierze: Droga przed nami”.


Niech Duch naszego Boga uczyni nas silnymi i mądrymi. Niech Bóg błogosławi was i waszych. Z poważaniem w Chrystusie Odkupicielu,


Kardynał Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Arcybiskup Newark


Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
Flp 4,13.

Wizja duszpasterska

Komentarze parafian
Zobacz co parafianie mówią o “Przed siebie w wierze: Droga przed nami”.

[Źródło: https://forward.rcan.org/parishioner-comments.html, dostęp 4.03.2023r]

Myślę, że to poczucie, że będziemy pracować razem, każda parafia razem, to jest dla mnie ekscytujące. Bo jest wiele wyzwań, które trzeba pokonać, ale naprawdę jest wiele możliwości, jeśli naprawdę będziemy schodzić głęboko i wypracowywać te rozwiązania dla tych wyzwań. Andrew Cardona Parafia Matki Bożej z Góry Karmel, Nutley

Pomyślałem, że to było wspaniałe. Słuchając sześciu filarów, o których mówił ks. Arcybiskup. Myślę, że to świetny fundament i uważam, że to wspaniała rzecz, że ks. Arcybiskup wyszedł tutaj dla ludzi i parafii, aby móc pokazać swoje poglądy i że stara się coś osiągnąć dla swoich parafian.

Jestem zainspirowany, ponieważ widzę, że przyszłość naszego Kościoła rośnie. Owoce Kościoła są dobre. Nie jesteśmy w rozterce. Nie przegramy... bo będzie dobrze. Kościół katolicki po prostu przechodzi przez kolejną fazę i że będziemy przez to rozwijać się. I czułem to naprawdę dziś wieczorem w oparciu o to, co usłyszałem.

Po raz pierwszy słyszałem kardynała Tobina osobiście i poczułam, że było to naprawdę autentyczne i serdeczne, i to naprawdę wzbudza poczucie wielkiej nadziei co do kierunku kierunek naszej Archidiecezji. Pracuję w duszpasterstwie od ponad 20 lat, i naprawdę czuję odnowione poczucie misji. Więc jestem wdzięczny za ten wieczór.

To bardzo pozytywny krok w stronę przyszłości. Myślę, że praca, która rozpoczęła się dwa, dwa i pół roku temu, jest kontynuowana. To bardzo ważny proces. Będzie to trwało długo, ale jest dobrze. To idzie do przodu. Doceniam to, że kardynał Tobin mówi o młodych ludziach, o kobietach, które przyjmują większą rolę jako część naszego Kościoła. Jest to ekscytujące.

To bardzo pozytywny krok w stronę przyszłości. Myślę, że praca, która rozpoczęła się dwa, dwa i pół roku temu, jest kontynuowana. To bardzo ważny proces. Będzie to trwało długo, ale jest dobrze. To idzie do przodu. Doceniam to, że kardynał Tobin mówi o młodych ludziach, o kobietach, które przyjmują większą rolę jako część naszego Kościoła. Jest to ekscytujące.

Czuję się bardzo błogosławiona, ponieważ ks. Arcybiskup słucha naszych próśb i naszych duchowych potrzeb i wiem, że ciężko pracuje aby zaspokoić potrzeby wspólnot w każdej parafii.