I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

"Promujcie synodalność" - apeluje kardynał Filipe Neri Ferrão - Konferencja Biskupów Katolickich Indii (CCBI)

Bangalore 8 maja 2023 (CCBI): Kardynał Filipe Neri Ferrão, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Indii (CCBI) i arcybiskup Goa i Daman, wydał wezwanie do działania dla wszystkich biskupów i księży, aby promować synodalność w każdym aspekcie życia kościelnego. W niedzielę 7 maja 2023 r. inaugurował warsztaty na poziomie krajowym dotyczące planowania strategicznego dla CCBI w Narodowej Akademii Nauk o Zdrowiu św. Jana w Bangalore.

“Synodalność to wspólne podróżowanie. To wspólne podróżowanie z rozeznaniem wymaga nowego modelu przywództwa kościelnego, określanego jako “przywództwo synodalne”. To przywództwo stworzy środowisko, które angażuje wszystkich, którzy należą do Kościoła, aby zapewnić i odpowiedzieć na ich głębokie pragnienie bycia rozumianym, szanowanym, docenianym i wartościowym. Jego celem jest przeniesienie na wyższy poziom kultury synodalnej, która wzmacnia morale i zaangażowanie świeckich, zakonników i księży do kontynuowania misji naszego Pana z większą gorliwością” – powiedział kardynał Filipe.

W dwudniowych warsztatach planowania strategicznego uczestniczyli urzędnicy CCBI, przewodniczący biskupich komisji CCBI, sekretarze wykonawczy komisji, dyrektorzy departamentów i koordynatorzy apostolatów CCBI.

CCBI opracowuje plan strategiczny, aby zdynamizować 16 komisji, 4 apostolaty i 6 departamentów, jak również komisje regionalne i diecezjalne. Plan strategiczny jest kontynuacją Planu Pastoralnego CCBI opracowanego w 2013 roku, jak również dwóch syntez krajowych dla Synodu przedłożonych na Synod Kontynentalny i Powszechny. CCBI wystąpiło również z dziesięcioma propozycjami w końcowym przesłaniu swojego 34 Zgromadzenia Plenarnego, które odbyło się w dniach od 24 do 30 stycznia 2023 r., podczas którego omawiano temat ” Opowiadanie historii Jezusa w naszym kontekście: na sposób synodalny”. Planowanie strategiczne uwzględni również dziesięć propozycji 34 Zgromadzenia Plenarnego, jak również Dokument FABC Bangkok 2023.

Delegaci CCBI zdecydowali się kontynuować ten proces na poziomie regionalnym, zapraszając do udziału więcej osób, w tym zakonników i wiernych świeckich, tak aby rozwinąć zbiorową odpowiedzialność za plan, angażując wszystkie grupy ludu Bożego i generując wśród nich nową energię i pasję do zrozumienia podróży synodalnej.

Dwudniowe warsztaty na temat planowania strategicznego, prowadzone przez o. Josepha Xaviera, S.J., dyrektora Indyjskiego Instytutu Społecznego (ISI) w Bangalore, miały na celu opracowanie kompleksowej mapy drogowej dla zakończenia procesu planowania strategicznego zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Ks. dr Stephen Alathara
Zastępca Sekretarza Generalnego, CCBI