I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Program: Odnów mój kościół - Archidiecezja Chicago

Zawartość strony

[Źródło: https://www.renewmychurch.org/vision, dostęp 27.02.2023r]

Wizja

Wyobraźmy sobie parafię…

  • w pełni żywą i rozwijającą się, z jasnym poczuciem misji formowania nowych uczniów Jezusa Chrystusa, odnawiania społeczności wokół niej i dawania świadectwa o miłości Boga w inspirujący sposób.
  • wypełniona zaangażowanymi parafianami pogłębiającymi swoją relację z Bogiem i dzielącymi się swoją wiarą z innymi.
  • w którym każdy, niezależnie od pochodzenia, aktualnego stanu życia czy relacji z Bogiem i Jego Kościołem katolickim czuje silne poczucie przynależności i tego, że w parafii jest dla niego miejsce.
  • w której Msze św. i liturgie są tak żywe, że “niedzielne doświadczenie” jest transformujące dla wszystkich – starych, młodych, stałych parafian i gości.
  • która spogląda poza budynek kościoła i parking, by nieść uzdrawiającą łaskę Jezusa Chrystusa światu i z większą intencją zajmować się bolączkami naszego wieku.

Oto jak będzie wyglądała odnowa w Archidiecezji Chicago, w miarę jak kolejne parafie będą angażowały się w ten ruch Ducha Świętego poprzez pięć strategii odnowy.

Zapoznaj się z naszą broszurą:

RMCBrochurePL

Dlaczego odnowa jest potrzebna

Papież Franciszek wzywa nas do wielkich marzeń dla Kościoła
“Marzę o ‘opcji misyjnej’, to znaczy o impulsie misyjnym zdolnym do przekształcenia wszystkiego, aby zwyczaje Kościoła, sposoby działania, czasy i harmonogramy, język i struktury mogły być odpowiednio ukierunkowane na ewangelizację dzisiejszego świata, a nie na jego samozachowanie.” Evangelii Gaudium: Radość Ewangelii

W Radości Ewangelii papież Franciszek wzywa do “opcji misyjnej”. Innymi słowy, chce, aby Kościół patrzył na zewnątrz i sięgał poza siebie, ponieważ stara się przynieść światu Chrystusa. Każdego dnia widzimy znaki bólu i ogromnego cierpienia nawet w miejscach, w których zwykliśmy znajdować pocieszenie. Jesteśmy również świadkami nowego życia i nowych możliwości, które Bóg oferuje nam w śmierci i zmartwychwstaniu swojego Syna, dlatego musimy zawsze zwracać się i powracać do Jezusa Chrystusa, ponieważ On mówi nam: “Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.” Jan 14:6

Poprzez nasze osobiste spotkania z Jezusem w Jego wspólnocie uczniów i w Jego Kościele znajdziemy uzdrowienie, przebaczenie i możliwości nowego życia, które oferuje nam Bóg.

Jak się tu znaleźliśmy?
Każde pokolenie doświadcza wyzwań związanych z wiarą, a w dzisiejszych czasach sekularyzm zdaje się spychać Boga poza nawias, zmuszając nas do skupienia się na popularnych wyobrażeniach. Kultura świecka prowadzi nas do myślenia, że wszystko co mamy to my sami i ta chwila, a także doprowadziła do rozpadu życia rodzinnego, szacunku dla życia i całego szeregu chorób społecznych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy uzdrowienia i odkupienia w Jezusie Chrystusie.

Modele ewangelizacji i życia parafialnego muszą się zmienić
Dzisiaj wielu ludzi nie zna Jezusa Chrystusa i często odrzuca Go i Jego Kościół, nie wiedząc, kim On naprawdę jest. Nawet wielu wierzących w Kościół ma słabe poczucie tego, kim jest Jezus i co oznacza podążanie za Nim jako uczeń. Nie możemy zakładać, że wiara zostanie automatycznie przekazana nowemu pokoleniu. Musimy głosić Ewangelię na nowe sposoby.

katolików należących do generacji milenialsów (osoby urodzone w latach 1981-1996) nie uczestniczy w niedzielnej Mszy św.

uczniów klas ósmych przestaje praktykować wiarę w wieku 23 lat.

tych, którzy wzrastali w wierze katolickiej, w którymś momencie swego życia opuściło Kościół.

Uczestnictwo we Mszy Świętej spadło o 27 procent w ciągu ostatnich 20 lat.

Jedno na piątkę dzieci, które jest ochrzczone nie przystępuje do I Komunii Świętej.

Dwoje na piątkę dzieci, które jest ochrzczone nie przystępuje do sakramentu Bierzmowania.

Zaangażowanie wiernych:

Mocno zaangażowani

Uczestniczą we Mszy Świętej raz w tygodniu

Już nie praktykują

Uczestniczą we Mszy Świętej raz lub dwa razy w miesiącu

Ci, którzy odchodzą, szukają Chrystusa

Ludzie opuszczający Kościół nie odchodzą z powodu pragnienia innej doktryny czy nauczania, ale dla bardziej żywej wspólnoty wierzących, którzy żyją swoją wiarą w namacalny sposób.

Pięć powodów dla których katolicy opuszczają Kościół:

  1. Nigdy nie doświadczyli głębokiego i intensywnego, osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem.
  2. Nie mieli doświadczenia znaczącego życia wspólnotowego gdzie każdy czuł się akceptowany, doceniany, widoczny i włączony.
  3. Niska jakość modlitwy, muzyki i niedbałość w sprawowaniu Eucharystii które zniechęciły  członków kościoła do angażowania w życie liturgiczne parafii.
  4. Niezaspokojone pragnienie dla formacji biblijnej i formacji doktrynalnej jako czegoś, co przynosi duchowy wzrost, a nie jako teoretyczna i zimna wiedza.
  5. Poszukiwanie misyjnego zaangażowanie, które wyciąga członków kościoła  z ławek, aby wyjść na zewnątrz i spotykać się z tymi na peryferiach.

 

Najważniejsze założenia naszej misji

“Odnów mój Kościół” jest przede wszystkim podróżą odnowy duchowej. Jezus prosi nas wszystkich – w świetle naszego chrztu i bierzmowania – o współpracę z Duchem Świętym w nowy i twórczy sposób, aby:

Czynić uczniów
Jezus Chrystus wzywa każdego z nas, byśmy zapraszali innych do prawdziwego spotkania i życiowej relacji z Nim jako Jego uczniowie w Jego Kościele. To powołanie wypływa z naszego chrztu i bierzmowania. Nasze wysiłki ewangelizacyjne będą wymagały od nas zidentyfikowania nowych, zewnętrznych sposobów niesienia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie światu, biorąc pod uwagę znaczące zmiany społeczne w ostatnich dekadach.

Kim są uczniowie i uczniowie-misjonarze w naszych parafiach? Jak możemy ich zdefiniować lub zidentyfikować? Biuro Ewangelizacji i Uczniostwa Misyjnego opracowało pomocne narzędzie referencyjne: Jak zidentyfikować ucznia i ucznia-misjonarza pośród nas>>>

Budowanie wspólnot
Musimy zapewnić, że nasze parafie, struktury kościelne i szkoły mają odpowiednie zasoby, aby wspierać ich żywotność. Oznacza to wystarczające finanse i infrastrukturę fizyczną, jak również zdolnych przywódców. Nasze wysiłki w zakresie odnowy muszą skupić się na nowych sposobach tworzenia żywego życia parafialnego, które będzie sprzyjać siedmiu oznakom żywotności parafii.

Inspirowanie świadectwa
Duch Święty wzywa nas wszystkich do bycia świadkami miłosierdzia Boga i naszego odkupienia w Jezusie Chrystusie. Musimy zjednoczyć się w solidarności i nieść światło i nadzieję Chrystusa światu w potrzebie w sposób, w jaki docieramy do tych z marginesu w naszych własnych rodzinach i w naszych lokalnych wspólnotach.

Więcej na stronie: https://www.renewmychurch.org/

[Źródło: https://www.renewmychurch.org/, dostęp 27.02.2023r]