Podsumowanie przebiegu Synodu w diecezjach

Synteza parafialna z parafii pw św. Michała Archanioła w Poznaniu