Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. św. Bartłomieja w Dobryszycach

Parafia pw. św. Bartłomieja w Dobryszycach jest finalistką konkursu „Aktywna Parafia” 2021

Do finału Konkursu „Aktywna Parafia” 2021 organizatorzy zaprosili 9 wspólnot. Wydarzenie ma na celu propagowanie działań społecznych, ochronę zdrowia i promocję aktywnego trybu życia w parafiach w czasie wychodzenia z pandemii. Odbywa się pod patronatem honorowym bp. Artura Mizińskiego – Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Jest to projekt dofinansowany z Funduszu prewencyjnego PZU (...)

Co decyduje o tym, że w niektórych parafiach, realizowane są liczne projekty, a wierni chętnie współpracują ze sobą i duszpasterzem wspólnoty? – Aktywność parafii bardzo zależy od proboszcza. To duchowy przewodnik, ale też menadżer – uważają mieszkańcy Dobryszyc. Parafia pw. św. Bartłomieja w Dobryszycach jest jedną z pięciu, które uczestniczyły w finale Konkursu „Aktywna Parafia”, organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Wierni z Dobryszyc chętnie śpiewają, choć parafia nie ma organistki – dojeżdża ona z sąsiedniej parafii. – Czy zna pan pieśń „Ja wiem w Kogo ja wierzę”? – nieśmiało zadane pytanie odbija się od murów jednego z małych kościołów w archidiecezji częstochowskiej. – Autorem jej słów jest ks. Fidelis Łabędowicz, który był proboszczem naszej parafii, to warto wspomnieć, bo mało kto o tym wie – mówi seniorka z Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach.

Pani Jadzia – tak nazywają ją parafianie – pamięta księdza Fidelisa. Pamięta też wiele innych wydarzeń dotyczących parafii – m.in. dlatego jest odpowiedzialna za tworzenie parafialnej kroniki, której część odtworzyła na podstawie archiwalnych ogłoszeń i własnej pamięci. Zna również historie związane z pobliskimi miejscowościami. – Z Lefranowa pochodził ojciec księdza Krajewskiego – mówi seniorka, zwracając uwagę na korzenie obecnego jałmużnika papieskiego i kardynała. – Później się wyprowadzili do Łodzi, ale [kard. Krajewski – przypis KAI] ma rodzinę w Radomsku, odwiedza ciocie, które tam mieszkają – dodaje.

Seniorka pamięta też bardzo dobrze wydarzenia z kwietnia 2020 roku – czasu rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce i Świąt Wielkiej Nocy, innych niż wszystkie do tej pory. – Na Wielkanoc dostaliśmy list od proboszcza – jak nas to podbudowało, bo te pierwsze chwile były bardzo ciężkie – wspomina nie kryjąc wzruszenia seniorka. – Byłam wtedy w dołku, a to było takim podbudowaniem, potem ksiądz proboszcz podrzucił gazetę, albo coś innego i to nam pozwoliło przetrwać ten najgorszy czas – dodaje pani Jadzia. – Pan Jezus dba o swój Kościół i jest na to dowód! – uważa seniorka. Tłumaczy, że parafia otrzymywała takiego proboszcza, jakiego potrzebowała w danym czasie.

Parafia św. Bartłomieja w Dobryszycach dba o seniorów poprzez zaangażowanie w Emerytalne Towarzystwo Nowej Aktywności – ETNA. W ciągu trzech miesięcy odbyły się cztery wyjazdy dedykowane starszym mieszkańcom Dobryszyc. – Byliśmy na turnusie wypoczynkowym, w operze, w Domu Samotnej Matki – mówi jedna z beneficjentek programu. – To wyjazdy dla seniorów – jest codzienna Msza św., zajęcia w grupach, wyjazdy na warsztaty – dodaje.

W parafii działa chór, organizowane są warsztaty: kulinarne lub florystyczne, odbywają się też inne wydarzenia – wieczór andrzejkowy, Mikołajki dla dzieci, kiermasz bożonarodzeniowy – pomysłów i chętnych do ich realizacji nie brakuje. – Jest dużo aktywnych starszych osób, musimy się od nich dużo uczyć – mówi pani wójt.

Obok kościoła znajduje się budynek nazywany Stodołą – taka też była jego dawna funkcja. Teraz jest to kawiarenka, odbywają się tam wszystkie akcje parafialne – m.in. zbiórka pieniędzy na leczenie chorego chłopca pochodzącego z parafii, andrzejki, festyny parafialne, Dzień Papieski. – Chcemy ją wyremontować, trzeba jeszcze urządzić kuchnię – mówi jedna z parafianek. U góry będą pokoje – posłużą m.in. dla pielgrzymów.

Co sprawia, że w Dobryszycach tak dużo się dzieje? – Aktywność parafii bardzo zależy od proboszcza. To duchowy przewodnik, ale też menadżer – uważają mieszkańcy Dobryszyc. – Dużo osób czeka na impuls, żeby był ktoś jeden, kto zachęci do działania – dodają. Zwracają też uwagę na to, jak ważna jest osobowość kapłana – to czy jest otwarty na kontakt z wiernymi i jaki ma stosunek do ludzi. Na inny aspekt tajemnicy aktywności lokalnej społeczności wskazuje wójt Dobryszyc. – Ta siła to to, że się znamy i wiemy do kogo zapukać, gdy coś robimy – dodaje Małgorzata Dzwonek.

– Na któreś Święta dostałem od parafian osiem brytfanek ciasta. To pokazuje dobro tych ludzi, którzy troszczą się o innych – zwraca uwagę ks. Marcin Felczuk. – Te ciasta trafiły potem do potrzebujących, seniorów i samotnych – dodaje proboszcz. To nie jedyna forma wspierania potrzebujących w Dobryszycach. Co miesiąc rozdawane są karty pozwalające na zakupy o wartości 150 zł w sklepach sieci Biedronka. Wolontariusze pomagają w robieniu zakupów, gdy potrzebujący nie mają samochodu i dojazd do sklepu stanowi problem. Na inny aspekt pomocy bliźniemu zwraca uwagę pan Janusz, Przewodniczący Rady Parafialnej. – Znamy się po sąsiedzku na tyle, że wiemy, czy ktoś jest samotny, czy potrzebuje pomocy – nie jesteśmy anonimowi, jak w mieście – stwierdza.

Dobryszyce udowadniają, że parafia i samorząd mogą owocnie współpracować dla dobra lokalnej społeczności. – Nie chcemy tego rozdzielać, że Kościół osobno, a gmina osobno. Parafianie to też mieszkańcy gminy – mówi pani wójt, opisując jeden z projektów, którego realizacja służy jednocześnie potrzebom gminy, jak i parafii. Znajdujący się przed świątynią plac został wyremontowany, obecnie znajduje się tam parking. – Teren jest kościelny, ale to gmina dofinansowała te działania – dodaje. – Nasza parafia mocno współpracuje z gminą, nie spodziewałem się, że tak będzie – mówi ks. Marcin Felczuk. – Wikariuszem byłem przez 14 lat, nigdy jeszcze nie widziałem, żeby proboszczowie byli w gminie tak często jak ja – zauważa.

[Źródło: https://www.ekai.pl/parafianie-z-dobryszyc-proboszcz-to-duchowy-przewodnik-i-menadzer/]

 

Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach należy do dekanatu Sulmierzyce w archidiecezji częstochowskiej. Znajdująca się tam świątynia wybudowana została w latach 1829-1830 – zastąpiła poprzednią, drewnianą świątynię. Kościół został odnowiony po pożarze w 1875 roku oraz konsekrowany w 1881 roku. Budowla została wzniesiona na planie prostokąta, z wyodrębnionym prezbiterium, które jest zwrócone w stronę południową. Pokryta dwuspadowym dachem świątynia posiada dwie zakrystie, chór oraz tzw. babiniec. We wnętrzu znajduje się gotycka rzeźba św. Anny Samotrzeć, pochodząca z XV w. Fasada kościoła została ozdobiona czterema doryckimi kolumnami.

Proboszczem parafii jest ks. Marcin Felczuk. Urodził się w 1978 roku, pochodzi z parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2004. Obecnie oprócz posługi proboszcza jest sędzią diecezjalnym.

Do Konkursu Aktywna Parafia 2021 Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach zgłosiła szereg aktywności. W kategorii „Pomoc bliźniemu w potrzebie” wspólnota wyróżniła się działaniami wolontariackimi w ramach programu ,,ETNA – Emerytalne Towarzystwo Nowej Aktywności”. Zakłada on rozwinięcie stałej struktury dla rozwoju wolontaryjnego osób w wieku 60+, którzy po przejściu na emeryturę nie chcą tracić kontaktu z aktywnością zbliżoną do zawodowej lub chcą, w dostosowanym do ich możliwości wymiarze czasu, angażować się w działalność charytatywną. Osoby działające w programie prowadzą wolontariat na rzecz lokalnych społeczności w swoich miejscach zamieszkania. Wolontariusze opiekują się osobami starszymi np. robiąc im zakupy, brali też czynny udział w pracach porządkowych w miejscach kultu i pamięci. Ponadto wolontariusze uczestniczyli w organizowaniu zbiórki funduszy oraz loterii na rzecz chorego chłopca z gminy.

Parafia służy bezpłatną pomocą prawną w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. Współpracuje z radcą prawnym, który bezinteresownie pomaga zainteresowanym osobom. Parafia pomaga bliźnim w zakresie uzyskania informacji na temat stwierdzenia orzeczenia nieważności małżeństwa sakramentalnego. Proboszcz parafii jest z wykształcenia prawnikiem i służy wsparciem w tym zakresie.

W kategorii „Wspólnoty parafialne” podkreślono funkcjonowanie „Koła Żywego Różańca”. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy kilkuosobowe. Każdy jej członek odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Modlitwa wspiera potrzeby całego Kościoła. Osoby z w/w wspólnoty działają również w różnorodnych przedsięwzięciach jak np. procesji podczas Dożynek Gminno-Parafialnych, Bożego Ciała i innych świąt kościelnych.

W kategorii „Uprawianie sportu” zwrócono uwagę na promowaną w parafii turystykę rowerową. Odbywają się systematyczne treningi na małych odcinkach, a część osób bierze udział w wyjazdach na dystansie ponad 200 km.
W kategorii „Wspólne wyjazdy” wymieniono dziesięciodniowe kolonie letnie dla dzieci oraz wyjazdy dedykowane seniorom. We wrześniu zorganizowany został wyjazd do Olsztyna. W ramach wyjazdu seniorzy udali się do Ośrodka Rekolekcyjnego „Święta Puszcza”. Odwiedzili również Muzeum Jana Pawła II w Częstochowie oraz Dom Samotnej Matki, w którym miało miejsce dzielenie się słowem i doświadczeniem relacji z samotnymi matkami. W ramach kategorii „Pomoc psychologiczna” parafia udziela – na wyraźną potrzebę parafian – bezpłatnych porad psychologicznych. Współpracuje z panią psycholog z Piotrkowa Trybunalskiego.

W kategorii „Pomoc charytatywna” zwrócono najpierw uwagę na zorganizowany kiermasz na rzecz chłopca, u którego zdiagnozowano złośliwy nowotwór. W marcu został zorganizowany kiermasz wielkanocny przy Kościele Parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach, podczas którego ministranci sprzedawali palmy wielkanocne i ciasta. Zebrany dochód przekazany został na cele tutejszego Kościoła.

W kategorii „Profilaktyka zdrowotna” zostały zorganizowane Dożynki Gminno-Parafialne, podczas których była możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19. Wydarzenie organizowane było dla mieszkańców 12 sołectw Gminy Dobryszyce oraz okolicznych gmin, tym samym działania prozdrowotne objęły znaczną liczbę osób.

[Źródło: https://www.ekai.pl/finalisci-konkursu-aktywna-parafia-2021-parafia-pw-sw-bartlomieja-apostola-w-dobryszycach/

Opis parafii pochodzi ze strony konkursu “Aktywna Parafia” 2021 organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną. Więcej informacji>>>]

Parafianie z Dobryszyc: Proboszcz to duchowy przewodnik i menadżer

Co decyduje o tym, że w niektórych parafiach, realizowane są liczne projekty, a wierni chętnie współpracują ze sobą i duszpasterzem wspólnoty? – Aktywność parafii bardzo zależy od proboszcza. To duchowy przewodnik, ale też menadżer – uważają mieszkańcy Dobryszyc. Parafia pw. św. Bartłomieja w Dobryszycach jest jedną z pięciu, które uczestniczyły w finale Konkursu „Aktywna Parafia”, organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Dane kontaktowe: