I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Podsumowanie przebiegu Synodu w diecezjach

Synteza parafialna z parafii pw Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie (wersja PDF niżej)

Synteza ze spotkań synodalnych parafii p.w. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie odbywających się w lutym 2022r.

Odbyły się cztery spotkania w grupach: młodzież, Rada parafialna i ekonomiczna, osoby od 25-60 roku życia oraz z osobami powyżej 60 roku życia. Każda z grup liczyła od 10-15 osób. Są to osoby wierzące, uczestniczące w liturgii Kościoła. Każda z grup otrzymała pytania do refleksji synodalnej. Po modlitwie do Ducha Świętego, wysłuchaniu fragmentu Ewangelii i chwili ciszy chętni zabierali głos odpowiadając na pytania, które były dla nich najistotniejsze. Zostali wysłuchani ze zrozumieniem i poszanowaniem ich stanowiska, w tematach które poruszyli.

1. Nasza parafia, Kościół – co cieszy, a co zasmuca

Parafia – cieszy Adoracja i homilie pokazujące drogę – odrodzenie parafii – woda żywa dająca siłę i pokój. Rozwój kultu świętych. Odpowiedzialność parafian za kościół parafialny. Naszą siłą są ludzie bardzo aktywni, dojrzali duchowo. Jeśli ktoś chce wejść w dialog ma taką możliwość. Smuci dużo mniejsza ilość osób w kościele, rozluźnione więzi ze wspólnotą spowodowane w dużej mierze przez pandemię. Zaangażowane we wspólnoty ciągle te same osoby, zamknięte grupy (po formacji). Kościół – Kościół w Polsce zmierza do zmniejszenia liczby wiernych i odchodzenia, zwłaszcza ludzi młodych. Kościół, który się nie otwiera, nie zaprasza – ludzie przychodzą załatwiać różne sprawy. W wypowiedziach wielu hierarchów słychać “zafałszowanie rzeczywistości”, uleganie wpływom mediów, układanie się z polityką. Brak woli słuchania. Brak wyraźnych odpowiedzi Kościoła na złe czyny / wypowiedzi członków Kościoła. Narzucanie ciężarów nie do uniesienia. Młodzi odchodzą z kościoła, bo wszystko jest zbyt skomplikowane, przytłaczające. Najważniejsza litera prawa, a język dla nich niezrozumiały. 2. Słuchanie

W naszej parafii księża są otwarci na rozmowę, czujemy się wysłuchani. Jednak wiele osób nie chce się wypowiadać, nie chce być w Kościele. Tych, których nie ma w kościele, możemy wysłuchać podczas odwiedzin duszpasterskich (kolęda) – przyjmuje 70%, a do kościoła chodzi 20% parafian; przy okazji spotkań z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii i bierzmowania oraz spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Uczestnicy spotkań zgodnie stwierdzili, że wszystko musi być zanurzone w modlitwie i Eucharystii; takie spotkanie z Panem jest “paliwem” by móc wyjść do ludzi i słuchać ich. Potrzeba otwartych serc

w których mieszka Bóg, nie zamykających się na ludzi z zewnątrz, z poza Kościoła, Wspólnoty.
Musimy otworzyć się na spotkanie z CZŁOWIEKIEM – BRATEM. Jezus przychodzi do tych na obrzeżach, poranionych. Swoim życiem mamy pokazywać Jezusa i zaprowadzić ich do Niego. Potrzeba autentyczności i spójności RODZINA – DOM – PRACA – WSPÓLNOTA!

3. Dialog

Tęsknimy za dialogiem, spotkaniem, relacją. Dialog owocny to słuchanie i relacja z drugim człowiekiem. Budowana wspólnota dialogu przez ludzi świeckich. Świeccy siłą; większość wierzy, że może zmienić Kościół. Duża nadzieja, że synod pozwoli usłyszeć takie głosy jak nasze, chociaż były głosy, że nie wierzą, by synod coś zmienił. Pozostaje pytanie czy hierarchia zejdzie do poziomu życia? Szukamy większego dobra, nie boimy się mówić o sprawach trudnych. Duch Św. wzywa do miłości, otwartości, do czułości. Zmiany rozpoczynają się od dialogu dlatego walczmy o przestrzenie do jego prowadzenia. W naszej parafii dialogu jest dosyć dużo – po mszy, w prywatnych miejscach, na spotkaniach w grupach wspólnotowych.

4. Główne wnioski ze spotkań

Ważna jest Eucharystia i codzienna adoracja, homilie pokazujące drogę. Odczytywanie znaków czasu i wsłuchiwanie się w głos Ducha Św. Rozwój kultu Świętych. Nauczyć się słuchać nawzajem, rozmowa, dialog. Służyć drugiemu człowiekowi. Budować na tym, co nas łączy. Nawracanie siebie potem innych; jestem świadkiem Jezusa i daję świadectwo swoim życiem. Wyjście do osób niewierzących, widząc najpierw człowieka – brata. Wspieramy i wybieramy media takie które nas formują, dobrze, że są media katolickie. Osoby wierzące mają oczekiwania wobec hierarchii Kościoła do przejrzystego i bardziej radykalnego podejścia do wszelkich nadużyć. Kościół powinien być wolny od wszelkich wpływów politycznych.