<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu uplasowała się na drugim miejscu konkursu „Aktywna Parafia” 2022

Konkurs Aktywna Parafia 2022 organizuje Katolicka Agencja Informacyjna wraz z Fundacją na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura Mizińskiego (...)

Misja posługi charytatywnej jest priorytetem naszej wspólnoty, ponieważ Kościół jest wspólnotą słowa Bożego i Stołu Pańskiego realizującą na co dzień miłość Pana w służbie ludzi – mówi proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Hospicjum św. Ojca Pio, Dom im. św. Matki Teresy z Kalkuty i Szkoła Katolicka to tylko jedne z niewielu inicjatyw rozwijanych przez księdza Jana Biedronia, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W finale konkursu Aktywna Parafia 2022 wspólnota z Tarnobrzega zajęła drugie miejsce.

Parafia Inicjatyw

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu należy do diecezji sandomierskiej. Prawie trzynastotysięczna wspólnota istnieje od 43 lat. Znajduje się na osiedlu wśród socjalistycznych bloków. Twórcą parafii był zmarły w 2016 roku ksiądz prałat Michał Józefczyk. W 1979 roku zbudował on drewnianą kaplicę, a w latach 1981-88 wraz z parafianami wzniósł obecną świątynię.

Poświęcenia kościoła dokonał 26 czerwca 1988 roku biskup Ignacy Tokarczuk, a konsekrował świątynię 23 maja 2004 roku ówczesny ordynariusz diecezji sandomierskiej biskup Andrzej Dzięga.

Przy parafii od momentu jej erygowania powstało wiele różnych inicjatyw. To, co zasługuje na wyróżnienie spośród innych wspólnot w wymiarze ogólnopolskim to dwa budynki hospicyjne, dom opieki osób starszych, schronisko dla bezdomnych, czy choćby Katolicka Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące oraz Przedszkole św. Józefa i Żłóbek. – Moim zadaniem jako proboszcza jest podtrzymywanie istniejących inicjatyw, a także dalszy ich rozwój i wzbogacenie o nowe przedsięwzięcia – przyznaje ks. Jan Biedroń. – Jestem zbudowany tym co już istnieje. W świątyni i jej otoczeniu zostało wykonanych w przeciągu ostatnich lat wiele prac, które wymagały remontów i modernizacji, związanych z upływem czasu – dodaje.

Kolejne Hospicjum w budowie

Parafia z Tarnobrzega zatrudnia szereg osób, które pracują na co dzień w instytucjach społecznych przynależących do wspólnoty. Istnieje Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Hospicjum św. Ojca Pio, który skupia się na opiece zdrowotnej nad cierpiącymi. Zakład mieści się w dwóch budynkach i udziela pomocy około 160 pacjentom. Na jego terenie mieści się oddział ogólny i psychiatryczny. – W trakcie budowy jest kolejne Hospicjum Paliatywne, na które cały czas zbierane są środki finansowe, a hospicjum to będzie w przyszłości gromadziło ludzi, którzy są w ostatniej fazie życia, i pozwoli stworzyć im odpowiednie warunki dając nadzieję na przeżycie w pełni czasu cierpienia, który jeszcze pozostał – podkreśla proboszcz. Ksiądz Jan ma nadzieję, że w najbliższych latach uda się otworzyć nowe miejsce, w którym opiekę otrzymają najbardziej potrzebujący, dotknięci chorobą nowotworową.

– Świat ludzkiego cierpienia, który tworzy własną spoistość, przyzywa bez ustanku inny świat: świat ludzkiej miłości. Tę bezinteresowną miłość, jaka budzi się w ludzkim sercu i uczynkach, człowiek zawdzięcza cierpieniu. Dlatego każde dobro powraca, a w każdym chorym obecny jest Chrystus, który cierpi, który nas wszystkich kocha – wyjaśnia sens budowy Hospicjum.

Dom im. św. Matki Teresy z Kalkuty, który opiekuje się osobami starszymi to kolejna inicjatywa parafii z Tarnobrzega. Przy nim znajduje się schronisko, gdzie udzielana jest pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym. W ramach swojej działalności, w ośrodku organizowane są różne warsztaty, terapie, zajęcia rehabilitacyjne i rozwojowe.

Pomoc potrzebującym

Misja posługi charytatywnej jest priorytetem parafii. – Chcemy ten wymiar służby osadzać zawsze w odpowiedniej hierarchii, gdzie źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego będzie Eucharystia – podkreśla ksiądz Jan. Przy kościele funkcjonuje punkt pomocy ubogim, rozdawana jest żywność oraz potrzebna odzież. Wolontariusze przyjmują dary przynoszone dla biednych, rozdysponowują je dla najbardziej potrzebujących. Działa systematycznie Bank żywności. Przy Hospicjum jest wypożyczalnia sprzętu medycznego. Od lat prowadzona jest Terapia Zajęciowa dla młodzieży. Aktywna jest również Poradnio-Terapia Caritas, służąca rehabilitacji.

W parafii funkcjonuje poradnia rodzinna oraz Stowarzyszenie Kobiet Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie. Prowadzone jest parafialne dzieło pomocy Ukrainie. W zbiórkę żywności dla Ukrainy zaangażowana była i jest cała wspólnota parafialna. W rozmowie ksiądz proboszcz zaznaczył, że odbył się nawet koncert charytatywny uczniów Szkoły Katolickiej połączony ze zbiórką na pomoc Ukrainie. W okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie i Wielkanoc) parafianie przynoszą dary i dzielą się z bliźnimi. Przygotowywane są świąteczne paczki dla ubogich i przekazywane przez wolontariuszy, natomiast dla pensjonariuszy Hospicjum już od sześciu lat Klub Inteligencji Katolickiej przygotowuje upominki, które, jak zaznacza proboszcz, sprawiają im wielką radość.

W służbie ewangelizacji i katechizacji

Swoje dziesięciolecie w tym roku obchodzi Katolicka Telewizja Serbinów, powstała w ramach działalności ewangelizacyjnej parafii. – Wiemy jak ogromną rolę spełniają media w dzisiejszym świecie. Widzimy potrzebę rozbudowy naszej telewizji – podkreśla ksiądz proboszcz. Obecnie emitowane są programy takie jak: Przewodnik Duchowy, transmisje nabożeństw, transmisja z kaplicy Wieczystej Adoracji oraz koncert życzeń. Katolicka Telewizja Serbinów prężnie działała w czasie pandemii, realizowała katechezy dla dzieci, rekolekcje i udzielała duchowego wsparcia przez nadawane okolicznościowe programy – dodaje.

Opiekunami telewizji są ksiądz Maciej Charabin oraz organista parafialny Andrzej Kasperski. Stacja posiada koncesję nadawczą i jej programy emitowane są w telewizji kablowej w obrębie miast Tarnobrzega, Nowej Dęby oraz Skopania. Ma także swój kanał na platformie YouTube z włączoną transmisją.

Szósty rok działa przy parafii Klub Inteligencji Katolickiej. Spośród wielu inicjatyw podjętych przez lata swojej działalności na wyróżnienie zasługują: organizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej dla całej Diecezji Sandomierskiej oraz organizacja spotkania z okazji 200.lecia diecezji. – Cele działania Klubu to między innymi upowszechnianie kultury chrześcijańskiej w społeczności lokalnej, podejmowanie działań edukacyjnych służących upowszechnianiu wiedzy o historii, tradycji i kulturze narodu polskiego, działalność charytatywna, pomoc potrzebującym, inicjatywy na rzecz wspierania rodziny – wylicza prezes Ewa Lipińska-Mikrut, która jednocześnie pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu.

W każdy ostatni poniedziałek miesiąca, dzięki zaangażowaniu KIK udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna. Wolontariusze ze szkół z okazji świat Bożego Narodzenia odwiedzają chorych w hospicjach śpiewają kolędy, prezentują Jasełka, a z okazji Światowego Dnia Chorego przygotowują kartki lub drobne upominki dla chorych i personelu. Na terenie parafii znajduje się pomnik św. Jana Pawła II, w rocznice papieskie dzieci i młodzież ze szkół noszących imię Jana Pawła II na terenie miasta spotykają się przy pomniku na wspólnej modlitwie, składają kwiaty.

Parafia jest organem prowadzącym Katolicką Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Przy szkole działa szkolne koło Caritas, które współpracuje z hospicjami i domami opieki. Organizowane są przez młodzież zbiórki żywności, przedstawienia okolicznościowe, apele świąteczne. – Młodzież w naszej szkole uczy się postawy chrześcijańskiej opartej na miłości do Boga i bliźniego – podkreśla ks. Paweł Piędzio, katecheta w liceum. Poznając Chrystusa i Jego Ewangelię młody człowiek pragnie naśladować swego Zbawiciela wychodząc do najbardziej potrzebujących. W naszych warunkach jest taka możliwość poprzez współdziałanie z instytucjami opiekuńczymi, które należą do parafii – dodaje.

Przy parafii znajduje się także Przedszkole im. św. Józefa i Żłóbek. Funkcjonuje także świetlica środowiskowa, czynna codziennie. Jej zadaniem jest aktywizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży, a w czasie przerw feryjnych i wakacyjnych organizacja wypoczynku w Zakopanem.

Opieka duszpasterska

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest największą wspólnotą w Tarnobrzegu. Pracuje w niej ośmiu kapłanów: obok proboszcza posługę pełni sześciu wikariuszy oraz ksiądz senior. Ksiądz Jan docenia zgranie zespołu kapłańskiego. – Wikariusze wraz z księdzem seniorem współpracują ze mną bardzo ofiarnie, pomagając w realizowaniu zadań związanych z prężnym działaniem parafii. Każdy z księży oprócz katechezy ma swój przydział obowiązków związany z prowadzeniem grup, które istnieją. Ponadto, posługują w Hospicjum, Domu Opieki, Terapii Zajęciowej, Szkołach i Przedszkolach. Odwiedzają chorych i cierpiących w domach. Zespół pracujących Kapłanów jest bardzo zgrany, za co dziękuję Panu Bogu i każdemu z Nich – wyznaje proboszcz.

Pomocą w duszpasterstwie służą instytucje i stowarzyszenia oraz ludzie świeccy zaangażowani w życie wspólnoty. – Podejmują oni działania w ramach Rady Duszpasterskiej, Służby Liturgicznej – wylicza ksiądz Jan. Codziennie Bractwo Wieczystej Adoracji prowadzi modlitwy. W niedziele odbywają się dodatkowe Msze św. dla dzieci i młodzieży. W parafii trwa Wieczysta Adoracja, która wiąże się z dyżurami modlitewnymi parafian, a Kaplica Adoracyjna stanowi serce nie tylko tej parafii ale całego miasta i okolic, osób które się tam modlą i łączą w modlitwie przez Katolicką Telewizję Serbinów – dodaje.

Dla księdza proboszcza ważne jest, aby codziennie w budynkach Hospicjum i Domu Opieki udzielana była Komunia święta, a w niedzielę chorzy mogli uczestniczyć w Eucharystii. Lepszy kontakt z parafianami budowany jest przez wydawanie gazetki parafialnej „Otwarte Serca”. Raz na kwartał odbywają się spotkania dla Posłańców Dobroci, którzy przekazują gazetkę do mieszkań parafian. W pierwsze soboty miesiąca, od maja do października, organizowane są nabożeństwa fatimskie z procesją ulicami miasta. W czasie Wielkiego Postu prowadzone są Drogi Krzyżowe również ulicami miasta. Rozważania przygotowują poszczególne wspólnoty parafialne.

Jednym z ważnych miejsc dla proboszcza parafii jest powstały niedawno Ogród Maryjny. Parafianie przyznają, że jest to „oczko w głowie księdza Jana”. – Nie raz widziałam naszego proboszcza, jak w wolnym czasie przycinał drzewka – przyznaje pani Katarzyna. Jest to dla niego szczególne miejsce, ale także dla parafian, którzy tam się modlą, spotykają i odpoczywają – wyznaje parafianka. W maju odbywają się tam nabożeństwa maryjne.

Bogactwo wspólnot parafialnych

Przy parafii działają 44 wspólnoty. Są to grupy, stowarzyszenia, ruchy, wolontariaty zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i starszych, samotnych, potrzebujących pomocy.

Spośród grup dziecięcych i młodzieżowych, najliczniejsze są Liturgiczna Służba Ołtarza, Służba Maryjna, Ruch Światło-Życie, Koło Misyjne, Szkolne Koło Caritas. Finalizowane są prace remontowe salki dla ministrantów i lektorów. – Dzięki determinacji księdza proboszcza powstaje duża i piękna sala dla naszej Liturgicznej Służby Ołtarza – relacjonuje ks. Rafał Kusiak, który jest opiekunem grupy. Ta salka będzie miejscem, gdzie chłopcy mogą przyjść w ciągu dnia, kiedy będą tylko chcieli. Jest ich prawie czterdziestu. Zależy mi na tym, aby czuli się tak przy kościele, jak gdyby to był ich drugi dom. Chciałbym, aby mieli miejsce do spotkań, rozmów, wspólnych zabaw. Przygotowuję im nawet specjalny kącik z konsolą do gier, aby co jakiś czas organizować im zawody, w których będą ze sobą rywalizować. Niech czują się tu swobodnie. Zasługują na to przez posługę, jaką pełnią dla wspólnoty parafialnej – opowiada ksiądz Rafał.

Najliczniejszą grupą modlitewną w parafii jest Żywy Różaniec. Po zeszłorocznych nabożeństwach różańcowych powstała nawet Dziecięca Róża Różańcowa błogosławionego Carlo Acutisa. Dzieci modlą się wraz z rodzicami za siebie nawzajem oraz za rodziny z róży. Także część dzieci postanowiła dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i korzystając ze specjalnej aplikacji na telefonie obserwują etap rozwoju dziecka i polecają je Bogu odmawiając codziennie dziesiątek różańca.

Na terenie budynku parafialnego mieści się sala teatralna. W ostatnim czasie przeszła gruntowny remont. Została wymieniona posadzka, oświetlenie, nagłośnienie, odświeżono kolor ścian. W czasie Wielkiego Postu ksiądz Paweł Piędzio wraz z grupą teatralną przygotowuje Misterium Męki Pańskiej. – Po raz dziewiąty w swoim kapłaństwie, a drugi rok w obecnej parafii przygotowuję to ważne dla mnie wydarzenie – opowiada ksiądz Paweł. Rekwizyty, które zostaną wykorzystane do poszczególnych scen sprowadzałem na miarę swoich możliwości z zagranicy. Co roku dochodził nowy element. A to zakupiłem raz strój żołnierza rzymskiego, innym razem strój kogoś z tłumu – dodaje. Misterium Męki Pańskiej z poprzedniego roku zarejestrowane zostało przez Katolicką Telewizję Serbinów i można obejrzeć ją na platformie YouTube.

Liczne wspólnoty parafialne, jak Bractwo św. Józefa, Legion Maryi, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Faustinum, Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Koło Przyjaciół Radio Maryja i Telewizji Trwam systematycznie angażują się w życie sakramentalne, przygotowując oprawę liturgiczną podczas nabożeństw i Eucharystii.

Aktywna parafia

Podczas tegorocznych ferii zimowych zostały zorganizowane dwa wyjazdy dla dzieci i młodzieży do Zakopanego. Pierwszy z nich był dla ministrantów i dziewczynek ze scholii. Był to wyjazd na sportowo. Dzieci uczyły się jeździć na nartach i korzystały z wypoczynku na termach. Drugi wyjazd, w drugim tygodniu ferii był organizowany przez świetlicę środowiskową dla wszystkich dzieci z całego miasta Tarnobrzega.

Planowany jest w maju wypoczynek dla rodziców dzieci zaangażowanych w różne wspólnoty przy parafii. – Służyć ma to większej integracji pomiędzy duszpasterzami a rodzicami oraz pomiędzy samymi rodzicami – przyznaje ksiądz Rafał, organizator wyjazdu. Ksiądz ma możliwość poznania rodziców, a ojciec i matka dziecka, które aktywnie włącza się w duszpasterstwo parafialne, poznaje samego księdza. Pomaga to we wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu sobie – dodaje.

Przy parafii funkcjonuje klub biegacza, który co roku organizuje w okresie letnim pielgrzymkę biegową na Jasną Górę. Także do Tronu Jasnogórskiej Pani, każdego roku wyrusza rowerowa pielgrzymka.

Aktywizacja parafii, a szczególnie młodego pokolenia dokonuje się poprzez organizowanie licznych konkursów. W każdą niedzielę dzieci losują specjalny plecak wypełniony różnymi materiałami ewangelizacyjnymi i słodyczami. Przez tydzień wraz z rodzicami korzystają z zawartości plecaka. Są tam książeczki religijne, filmy dla rodziny, gry. Dziecko może zjeść słodycze, które znajdują się w plecaku, ale jednocześnie przygotowuje słodkości dla kolejnej osoby.

W miesiącu różańcowym, w październiku, ponad sześćdziesiąt własnoręcznie wykonanych różańców wzięło udział w konkursie na Różaniec Roku 2022. W listopadzie dzieci przebierały się za świętych i uczestniczyły w Pochodzie Wszystkich Świętych. W czasie adwentu odbył się konkurs na najpiękniejszą szopkę i lampion. Dzieci przygotowywały kartki świąteczne dla papieża Franciszka, które zostały wysłane do Watykanu. – Jego Świętobliwość przekazuje słowa wdzięczności za synowską, modlitewną bliskość, okazaną Mu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – można przeczytać w listownej odpowiedzi z Sekretariatu Stanu z Watykanu.

Nowy Obraz Parafii

Wspólnota parafialna należy do duszpasterskiego programu odnowy i ewangelizacji życia Kościoła „Nowy Obraz Parafii”. Jak sam przyznaje ksiądz proboszcz, ważne jest, aby być blisko wiernych, otwartym na ich potrzeby. – Duszpasterstwo należy oprzeć na dialogu, tak, aby każdy mógł znaleźć w tej wspólnocie swoje miejsce – wyjaśnia ksiądz Jan. Tak jak w każdej wspólnocie, także w parafii zdarzają się problemy. Problemy jednak są po to, aby je rozwiązywać. Chodzi o to, by podpowiadane rozwiązania były dalekosiężne, a nie krótkowzroczne. Trzeba zawsze widzieć co się dzieje, należycie ocenić i podjąć trafne działanie – dodaje.

Skuteczna działalność charytatywna i ewangelizacyjna dostrzegana jest w wymiarze diecezjalnym. – Do parafii w ostatnich trzech latach trafiły 3 nagrody Dobrego Drzewa ustanowione przez Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza: w kategorii działalności charytatywnej otrzymało Hospicjum św. Ojca Pio (2019 r.), w kategorii ewangelizacji otrzymała grupa księży i świeckich, która przygotowywała katechezy multimedialne w czasie pandemii (2020 r.), a także w kategorii ewangelizacji otrzymała Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej pani Ewa Lipińska – Mikrut (2021 r.) – wylicza proboszcz.

Jak zaznacza ksiądz Jan, funkcjonowanie parafii w społeczności lokalnej powinno obejmować współpracę kapłanów i świeckich z uwzględnieniem specyfiki parafii. Zarówno świeccy jak i kapłani mogą służyć parafii przez zaangażowanie się w różnorakie przedsięwzięcia, zadania, grupy. Z takiej postawy wyrasta piękna modlitewna żywa wspólnota, z której wypływa działanie. Trzeba dziś unikać klerykalizmu, otwierać się na głos osób świeckim i pamiętać, że za Kościół jesteśmy wszyscy odpowiedzialni – bo Kościół to wszyscy ochrzczeni. I wszyscy mamy wydawać Dobre Owoce w pełnej współpracy z Panem Bogiem i z sobą.

 

[Źródło: https://www.ekai.pl/hospicjum-dom-dla-ludzi-starszych-dwie-szkoly-katolickie-i-lokalna-telewizja-parafia-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-tarnobrzegu/]

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu liczy ponad 13 tys. wiernych. Szczegółowe informacje o wspólnocie można znaleźć na stronach diecezji sandomierskiej oraz parafii.

Parafia miejska zbudowana przez charyzmatycznego kapłana ks. Michała Józefczyka (+2016), a obecnie kierowana przez ks. dr Jana Biedronia (byłego rektora WSD w Sandomierzu). Za czasów ks. Michała Józefczyka powstało przy parafii wiele inicjatyw (m.in. zakłady opieki leczniczej, domy pomocy, banki żywności, wypożyczalnia kaset wideo, biblioteka, siłownia, okno życia, szkoła katolicka, przedszkole katolickie, świetlica środowiskowa, telewizja katolicka). 26 maja 1979 roku wybudowano kaplicę. 24 czerwca 1980 roku erygowano parafię.  Wspólnota  należy do Nowego Obrazu Parafii.

Pomoc bliźniemu w potrzebie

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu prowadzi Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Hospicjum Świętego Ojca Pio, który skupia się na opiece zdrowotnej nad cierpiącymi. Zakład posiada dwa budynki. Jeden mieści się na terenie plebanii i skupia około 18 pacjentów, drugi na terenie parafii i udziela pomocy około 160 pacjentom. Na terenie zakładu mieści się  oddział ogólny i psychiatryczny.

Opisywana wspólnota jest także organem prowadzącym Dom im. Matki Teresy z Kalkuty, który opiekuje się nad osobami starszymi i bezdomnymi (70 osób). Pomoc udzielana jest osobom bezdomnym i potrzebującym  w Schronisku, gdzie przebywa 47 osób. W ramach działalności, w ośrodku organizowane są różne warsztaty, terapie, zajęcia rehabilitacyjne i rozwojowe. Pomoc udzielana jest osobom bezdomnym i potrzebującym  w Schronisku, gdzie przebywa 47 osób.

Parafia jest w trakcie budowy hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu, który zostanie otwarty wiosną 2023 roku.

Przy parafii prowadzona jest terapia zajęciowa dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, ponadto działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Działa wspólnota Bratnia Pomoc, która organizuje zbiórki ubrań, sprzętów gospodarstwa domowego dla osób najbardziej potrzebujących.  W każdy ostatni poniedziałek miesiąca udzielana jest pomoc psychologiczna. Aktywne jest również szkolne Koło Caritas przy parafialnej Szkole Katolickiej w Tarnobrzegu. Każdego roku organizowany jest Dzień Chorego, odbywają się Msze św. w kościele  parafialnym oraz w kaplicach przy Hospicjach. Dla osób starszych organizowane są porady i pomoc przy wypełnianiu PIT- u. W okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie i Wielkanoc) parafianie przynoszą dary i dzielą się z bliźnimi. Przygotowywane są świąteczne paczki dla ubogich i przekazywane przez wolontariuszy. W każdą środę podczas Nowenny do MBNP przedstawiane są podziękowania i prośby, które każdy parafianin może złożyć do przygotowanego koszyka.  

Wspólnoty parafialne

 • Hospicjum św. O. Pio,
 • Dom Opieki Matki Teresy,
 • Katolickie Przedszkole św. Józefa,
 • Szkoła Katolicka, Terapia Zajęciowa,
 • Klub Inteligencji Katolickiej,
 • Parafialna Rodzina Róż Różańcowych (47),
 • Bractwo Świętego Józefa,
 • Wspólnota Nowy Obraz Parafii,
 • Bractwo Wieczystej Adoracji,
 • Wspólnota Amazonek,
 • Neokatechumenat (3 wspólnoty),
 • Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych,
 • Apostolstwo Matki Bożej patronki Dobrej Śmierci,
 • Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum,
 • Wspomożyciele Dusz Czyścowych,
 • Wspólnota Dwóch Serc Miłości,
 • Liturgiczna Służba Ołtarza,
 • Katolicka Telewizja Serbinów,
 • Rodzina Radia Maryja i TV Trwam,
 • Wspólnota Krwi Chrystusa,
 • Opieka nad grupą biegaczy,
 • Oaza młodzieżowa,
 •  Legion Maryi,
 • Bractwo Szkaplerza Świętego,
 • Wspólnota Modlitewna św. Ojca Pio,
 • Oaza Kościoła Domowego,
 • Odnowa w Duchu Świętym,
 • Grupa teatralna,
 • Rycerze Kolumba,
 • Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • Koło Misyjne i Papieskie Dzieła Misyjne,
 • Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci,
 • Bractwo Świętego Michała Archanioła,
 • Stowarzyszenie Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie,
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
 • Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • Straż Maryjna,
 • Wspólnota Duchowej Adopcji,
 • Wspólnota Przyjaciół Seminarium Duchownego i Rodzin Powołanych,
 • Zespół Pieśni i Tańca Lasowiacy.

 

Inicjatywy ewangelizacyjne

W parafii działa parafialna telewizja – Katolicka Telewizja Serbinów, która dociera do widzów z treściami przez Internet oraz lokalną telewizję kablową na obszarze miasta Tarnobrzega. Katolicka Telewizja Serbinów oferuje programy katolickie (Przewodnik Duchowy raz w tygodniu), transmisje nabożeństw, transmisja z kaplicy Wieczystej Adoracji oraz koncert życzeń. Katolicka Telewizja Serbinów prężnie działała w czasie pandemii, udzielała duchowego wsparcia. W tym czasie lokalne radio Leliwa transmitowało diecezjalne rekolekcje wielkopostne „Z Chrystusem przez życie”, które głosił ks. dr Jan Biedroń – proboszcz parafii.

Opisywana wspólnota prowadzi parafialną stronę internetową (www.parafiaserbinow.pl), na której zamieszczane są aktualności z życia wspólnoty oraz treści duchowe. Wydawana jest również gazetka parafialna „Otwarte Serca”. W każdym miesiącu odbywają się spotkania dla Posłańców Dobroci, którzy przekazują gazetkę „Otwarte serca” do mieszkań parafian.

W pierwsze soboty miesiąca organizowane są procesje ulicami parafii. W kaplicy dolnym kościele trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Parafia, podczas nabożeństw, modlą się o pokój. Parafialna Grupa Teatralna przygotowuje Misterium Męki Pańskiej. 4 maja 2022 w parafii odbył się Kongres Eucharystyczny i procesja ulicami miasta Tarnobrzega. Organizowany jest Orszak Trzech Króli. W okresie Wielkiego Postu organizowane są Drogi Krzyżowe ulicami miasta, rozważania przygotowują wspólnoty. W miesiącu maryjnym odprawiane są nabożeństwa majowe w Ogrodzie Maryjnym, w którym powstały nowe kapliczki, posadzono nowe kwiaty i krzewy. Ogród jest miejscem wspólnej modlitwy dla parafian, ale także miejscem spotkań i odpoczynku. Organizowane są koncerty kolędowe na przełomie grudnia i stycznia. W kościele MBNP Tarnobrzegu – Serbinowie odbyło się diecezjalne Nabożeństwo Ekumeniczne (22.01.20022 r.) na wspólnej modlitwie spotkali się duchowni i wierni różnych wspólnot. W ramach prac III Synodu diecezji sandomierskiej odbyły się 4 spotkania synodalne dla całej wspólnoty parafialnej. Organizowane i prezentowane są w parafii wystawy z IPN (św. Maksymilian Maria Kolbe, Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia ) oraz Fundacji Heleny Kmieć. Odbywają się miejskie konkursy dla dzieci ze szkół i przedszkoli.

Życie liturgiczne

W parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu funkcjonuje 39 – osobowa Liturgiczna Służba Ołtarza (19 ministrantów, 11 lektorów, 7 ceremoniarzy i 2 animatorów). Obecna jest też dziecięca schola parafialna (grupa dziewczynek – 25 osób), która śpiewa na Mszy dla dzieci w niedzielę. Parafia może też pochwalić się Asystą Liturgiczną Bractwa św. Józefa.

Codziennie Bractwo Wieczystej Adoracji prowadzi modlitwy. W niedzielne odbywają się dodatkowe Msze Św. dla dzieci i młodzieży. W parafii trwa wieczysta adoracja, która wiąże się z dyżurami modlitewnymi parafian. Codziennie w budynkach hospicjum i domu opieki udzielana jest Komunia święta.

Uprawianie sportu

Przy opisywanej wspólnocie działa grupa biegaczy oraz grupa kolarska, która organizuje pielgrzymki. Pielgrzymki na Jasną Górę i po sanktuariach odbywają się od 26 lat. Prowadzone są także zajęcia sportowe dla ministrantów i lektorów. Organizowane są mecze piłkarskie, zawody sportowe i wycieczki rowerowe.

Wspólne wyjazdy

W parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu organizowane są wakacyjne    obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdy na ferie zimowe ( np. do Zakopanego, w Bieszczady). Odbywają się pielgrzymki rowerowe i biegowe na Jasną Górę. Wspólnoty parafialne pielgrzymują do sanktuariów – w Sulisławicach, na Jasną Górę oraz do sanktuariów maryjnych diecezji sandomierskiej.

Edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia

W opisywanej parafii w każdy ostatni poniedziałek miesiąca przy parafii potrzebujący mogą liczyć pomoc psychologa. Działa również poradnia rodzinna oraz Stowarzyszenie Kobiet Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie i świetlica środowiskowa przy kościele parafialnym.

Działalność charytatywna parafii

U Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu prowadzone jest parafialne dzieło pomocy Ukrainie. W zbiórkę żywności dla Ukrainy zaangażowana była cała wspólnota parafialna. Odbył się również koncert charytatywny uczniów Szkoły Katolickiej połączony ze zbiórką na pomoc Ukrainie. Na terenie plebanii mieszka 4 uchodźców z Ukrainy, a 5 zamieszkuje teren parafii.

Na Niedzielę Miłosierdzia Bożego Szkolne Koło Caritas przygotowało montaż słowno-muzyczny na „Dzień Dobra”.

Przy kościele funkcjonuje punkt pomocy ubogim. Codziennie wolontariusze przyjmują dary przynoszone dla biednych. Z tego rozdysponowane są dobra dla tych, którzy przychodzą i proszą o pomoc. Przy kościele działa również wypożyczalnia sprzętu medycznego i „Okno Życia”. W okresach świątecznych wolontariusze rozprowadzają sianko na stół, świece, skarbonki wielkopostne.  

[Źródło: https://www.ekai.pl/finalisci-konkursu-aktywna-parafia-2022-parafia-pw-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-tarnobrzegu/

Opis parafii pochodzi ze strony konkursu “Aktywna Parafia 2022” organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Fundacją na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura Mizińskiego. Więcej informacji>>>]

Dane kontaktowe:

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

 • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
 • uczenie się słuchania w parafii
 • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
 • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii