Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu zdobyła tytuł „Aktywnej Parafii” 2022

Konkurs Aktywna Parafia 2022 organizuje Katolicka Agencja Informacyjna wraz z Fundacją na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura Mizińskiego (...)

Mielecka parafia pw. Ducha Świętego w diecezji tarnowskiej – zwycięzca konkursu Aktywna Parafia 2022 powstała w 1981 roku. Obecnie na jej terenie w tzw. „blokowisku” mieszka 14 tys. osób. Świątynia jest uznawana za jeden z najciekawszych i najpiękniejszych współczesnych kościołów w Polsce. Monumentalna mozaika wraz z mosiężnymi odlewami w prezbiterium świątyni pokazuje dynamikę Kościoła po Zesłaniu Ducha Świętego, jego wyjście na cały świat.

Od 2007 roku jej proboszczem jest ks. prałat Waldemar Ciosek. Jak zaznaczył, jej specyfika nie była mu obca, bo sam pochodzi ze stosunkowo nieodległego, a rozsławionego przez Tadeusza Kantora Wielopola. Nie kryje, że pojawiała się pokusa, by patrzeć na Kościół jako na swego rodzaju korporację, która ma jakieś strategie, plany, która ma zyski, straty, która ma inwestować. „To prawda, że w Kościół trzeba inwestować, że trzeba planować, dostrzegać różne rzeczy, ale z tymi zyskami i stratami jest zupełnie inaczej, bo u Pana Boga «myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami» (Iz 55, 8). W naszej parafii udało się właśnie z takich prostych małych rzeczy robić wielkie, czyli dostrzegać pewne potrzeby ludzi, iść – jak mówi papież Franciszek na peryferie” – powiedział ks. Ciosek.

Priorytet ewangelizacji

Ks. prał Ciosek zaznaczył, że ewangelizacja, która dokonuje się w tej parafii polega na tym, że czuje się on proboszczem także tej połowy parafii, która nie chodzi do kościoła. „Uznałem, że jest ona niemożliwa, bez zaufania osobom świeckim. Dlatego od początku wspólnie angażujemy się w ewangelizację uliczną, spotkania ewangelizacyjne” – wyznał duchowny. Przypomniał, że parafia, w myśl nauczania soborowego jest wspólnotą wspólnot. Dlatego starał się o to, żeby powoływać ciągle nowe wspólnoty pastoralne. „Po siedemnastu latach widzę, że te wspólnoty ewangelizacyjne, które są też wspólnotami formacyjnymi, wnoszą dużo piękna i dużo radości w życie parafialne. Są to bardzo różne grupy: mamy trzy wspólnoty neokatechumenalne, jest działalność charytatywna, liturgiczna, grupy dziecięce,
młodzieżowe, biblijna, i tak dalej. Budujemy na naturalnej w naszym regionie pobożności ludowej. Mieszkańcy naszej parafii to ludzie z wiosek, którzy przybyli do Mielca ze względu na zatrudnienie” – zaznaczył proboszcz parafii Ducha św.

Te grupy mają swoją tożsamość, spotykają się w swoich salach, w domu katechetycznym. Jednak raz na jakiś czas udają się one do kościoła, gdzie co poniedziałek prowadzone jest nabożeństwo do Ducha Świętego i całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Każda grupa w kolejny poniedziałek przygotowuje adorację, liturgię, czytania i psalmy. Liturgia prowadzona jest przez poszczególne grupy pastoralne, które mogą zaprezentować swój styl duchowości, pamiętając jednocześnie o tym co łączy wszystkich jako parafian. „Są też malutkie grupki, które się cieszą z tego, że mogą raz w miesiącu być w kościele. Oczywiście każda wnosi swoje cechy, czy to spontaniczną modlitwę charyzmatyczną, czy refleksją biblijną. Może podkreślę, że właśnie grupa biblijna organizuje Niedzielę Słowa Bożego, ale także sprawia, że to słowo Boże obecne jest na co dzień w życiu parafii” – stwierdził jej proboszcz. Dodał, że dzięki niej co tydzień wierni otrzymują „Lectio divina”, czyli fragment Pisma Świętego z danej niedzieli z komentarzem.

Inny charakter ma działająca przy parafii grupa Odnowy w Duchu Świętym, przyciągająca także osoby z innych parafii Mielca. Liderka tej grupy, Marta Wasiewicz, zaznacza, że wiele osób świeckich pragnie przeżywać radość swej wiary, wyrażać ją z uwielbieniem i śpiewem, ale także włączać się w akcje ewangelizacyjne. Grupa organizuje także rekolekcje albo seminarium odnowy wiary, prowadzone przez członków wspólnoty, oczywiście przy współudziale księdza proboszcza i kapłana – opiekuna, jak również pozostałych kapłanów z parafii. Ksiądz proboszcz zmobilizował członków wspólnoty, głównie animatorów do wygłaszania konferencji na rekolekcjach uzdrowienia wewnętrznego, zorganizowanych przy tej parafii. „Staramy się jej służyć w różnoraki sposób, kiedy tylko zaistnieje potrzeba, czy to poprzez diakonię muzyczną, czy włączając się w adorację Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy piątek miesiąca, czy też poprzez modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, którą prowadzi albo ksiądz proboszcz albo nasz ksiądz Rafał Mirosławski. Liderka grupy Odnowy w Duchu Świętym dodaje, że jej zdaniem modlitwa o uzdrowienie jest nieocenioną pomocą dla ludzi, którzy przeżywają trudności duchowe, ból nieprzebaczenia, jakieś zranienia, i pomaga w uzdrowieniu, „przytuleniu się” do Ojca.

Istotną rolę w ożywieniu parafii odgrywa także muzyka. Ks. Ciosek przez wiele lat był dyrygentem różnych scholi, w tym na Tarnowskiej Pielgrzymce Pieszej i postawił sobie za cel przenoszenie wysokiej sztuki do kościoła. „Na szczęście w naszej parafii mieszka dyrektor szkoły muzycznej, mamy orkiestrę, mamy chóry i dlatego udaje się pomysłami muzycznymi wypełniać naszą parafię. Obecnie przygotowujemy się do styczniowego koncertu «Siedmiu ostatnich słów Chrystusa na krzyżu» Josepha Haydna. Ale także przygotowaliśmy kantatę pastoralną o Duchu Świętym – dziewięć psalmów, z których każdy jest poświęcony poszczególnej grupie parafialnej, którą wysłuchało w parafii dwa tysiące osób. Mamy różne schole, dziecięce, młodzieżowe, i ta przestrzeń muzyczna jest bardzo obecna. W naszej parafii odbywają się także koncerty w ramach Mieleckiego Festiwalu Kultury” – podkreślił duchowny.

Duszpasterstwo młodzieży – wyzwanie szczególne

W duszpasterstwie młodzieży nie ma już takiej masowości, jak w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych. Istotną rolę odgrywają grupy ewangelizacyjne, pomagające docierać także do młodego pokolenia. Czasami daje się zafascynować kerygmatem kandydatów do bierzmowania, czy harcerki. Czasem przyciąga ich ewangelizacja uliczna czy przygotowania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, z przepiękną liturgią podobną do Liturgii Wigilii Paschalnej. Jest też nabożeństwo Drogi Światła, prowadzone przede wszystkim przez młodzież. Ta młodzież ewangelizuje swoim stylem życia. W ubiegłym roku dużym wydarzeniem było przygotowanie do chrztu Nikoli, dziewczyny, która zobaczyła wiarę swoich koleżanek z klasy i powiedziała, że chce żyć tak, jako one, poprosiła o chrzest i po rocznym katechumenacie w Wielką Sobotę przyjęła chrzest i bierzmowanie. Po raz pierwszy przyjęła Komunię św. Ma obecnie 19 lat i kończy szkolę średnią. To prawda, że maleje liczba uczestników niedzielnej Mszy św. Przed 17 laty było 8 tys. osób, a dzisiaj jest to 5 tys. Za to jest coraz więcej osób na codziennej Mszy św.

Działający w grupie młodzieżowej Grzegorz Kolib podkreślił znaczenie dla ludzi młodych zarówno autorytetów, jak i przestrzeni, w której mogliby realizować swoje aspiracje. Bardzo w tym pomagają wspólne wyjazdy do Taizé, jak i na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez tę ekumeniczną wspólnotę w różnych miastach Europy. Duże znaczenie ma udział w Tarnowskiej Pielgrzymce Pieszej, ale także inne inicjatywy, takie jak zdobywanie Korony Gór Polskich. Jest to łączenie poznawania Ojczyzny z odkrywaniem głosu Boga, bo góry każą spojrzeć wzwyż, ale także uczą milczenia i przemyślenia najważniejszych spraw swego życia. Szczególne znaczenie ma liturgia sprawowana na łonie przyrody. „Każdy nasz wyjazd rozpoczynamy Mszą świętą a potem sprawowana jest gdzieś na szlaku, czy polanie. Kiedy w niedzielę zgromadziliśmy się przy schronisku pod Śnieżnikiem dla wielu ludzi postronnych była to wielka radość, że mogli się przyłączyć i dziękowali, bo obawiali się, że nie uda im się zdążyć” – powiedział Grzegorz. Dodał, że jeszcze kilku szczytów brakuje mieleckiej grupie, w tym Rysów, czy Beskidu Śląskiego. Młodzi z parafii Ducha Świętego przygotowują się także do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w sierpniu 2023 roku. Zamówiono autobus i wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za udział w tym wydarzeniu.

Pielgrzymowanie i sport

Ważną rolę w życiu wiary ludzi młodych odgrywają pielgrzymki. Ks. prał. Cisło sam uczestniczył już w niemal 40 pielgrzymkach pieszych, zarówno warszawskiej, jak i tarnowskiej. „Podczas drogi można pojednać się z Bogiem czy czynnie uczestniczyć w liturgii, innych zadaniach związanych z odpowiedzialnością za wspólnotę. Pielgrzymki są wielkim świętem Kościoła, pozwalając odkryć jego piękno i młodość. W parafii działa także grupa charytatywna młodzieży i jest także grupa harcerek czy apostolska grupa młodzieżowa. Organizujemy także pielgrzymki do Ziemi Świętej, Medjugorie, a na naszym terenie organizujemy obóz narciarski dla dzieci z biednych rodzin. Organizujemy także obozy wakacyjne dla dzieci z rodzin ubogich” – podkreśla proboszcz mieleckiej parafii Ducha Świętego.

Od 14 lat w czasie ferii zimowych wspólnota organizuje Parafialny Obóz Narciarski dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach. Nie jest to zwykłe zimowisko ale sportowy obóz narciarski, gdzie pod okiem instruktorów dzieci doskonalą jazdę na nartach. Wieczorem dzieci mogą jeździć na łyżwach. Funkcjonuje także Parafialna Grupa Turystyki Górskiej, która w roku 2023 kończy zdobywanie Korony Gór Polskich (Czupel – Beskid Mały, Śnieżnik – masyw Śnieżnika, Tarnica od Wołosatego poprzez Bukowską Przełęcz, Rozsypaniec, Halicz, Goprowska Przełęcz, Przełęcz Pod Tarniczką, Tarnica, Wołosate). Już po raz piąty w dniach 18–19 lipca z parafii wyruszyła pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. To nie jest wyjazd dla sportowców, wyczynowców. Tu każdy ma własne intencje, głębsze niż tylko turystyczno-sportowe motywy. Uczestnicy jechali, by dać coś z siebie, by modlić się w ten sposób.

W kwietniu razem z dziećmi wyruszono na szlak Gór Świętokrzyskich – parafianie zdobyli Łysicę – jeden ze szczytów Gór Korony Polski. W lipcu dzieci wyjechały do aquaparku w Brzezówce. Miały okazję aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu i popływać. W czasie wakacji dzieci ze świetlicy kilkukrotnie wyjeżdżały także na basen odkryty w MOSIR Mielec. Co tydzień młodzież, lektorzy korzystają z wynajętej sali gimnastycznej trenując siatkówkę.

Katecheza i wychowanie

W pracę katechetyczną w parafii angażuje się między innymi doktor Jolanta Witek, polonistka. Dostrzega w ludziach młodych potrzebę autorytetów, ale także wyrażania swoich aspiracji. Pomaga w tym działalność Katolickiego Domu Kultury, który może poszczycić się różnego rodzaju sukcesami. Przed dwoma laty jedna z dziewczyn otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie politycznym, a obecnie studiuje polonistykę, niedawno w konkursie o bł. Karolinie Kózkównie wyróżniono tekst osoby z mieleckiej parafii. „Jesteśmy na świeżo po Olimpiadzie Teologii Katolickiej, w której wzięło udział 58 uczniów z pięciu klas. Kiedy przed dwoma laty obchodzono 40-lecie parafii zorganizowano konkurs o Duchu Świętym, zarówno literacki jak i plastyczny czy fotograficzny, a prace były eksponowane w parafii” – dodaje dr Witek. Podkreśla starania o wychowanie młodych do modlitwy, aby nie koncertować się przesadnie na aktywizmie, ale także fakt, że młodzież może w wolnych chwilach przyjść czy to, aby pomodlić się w kościele, czy też spotkać w domu parafialnym.

Dzieciom i młodzieży ze szkoły podstawowej służy działająca przez cały rok przy parafii Ducha Świętego Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza. Jak powiedziała siostra Marta Poświatowska ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00. Do świetlicy przychodzą dzieci ze szkoły podstawowej. Siostra organizuje również półkolonie w czasie ferii i półkolonie wakacyjne. Realizowane są różnego rodzaju programy, między innymi zajęcia profilaktyczne: antyalkoholowe, antynarkotykowe. Prowadzone są zajęcia plastyczne, komputerowe, zajęcia techniczne dla chłopaków, którzy są zainteresowani samochodami. „Co roku staramy się zrobić inny program wakacyjny, a w tym roku mieliśmy hasło „Przystanek pustynia Mielec”. Jeździliśmy po Mielcu, w dużej mierze komunikacją miejską, żeby dzieci bardziej poznały swoje miasto. Wyjeżdżaliśmy też poza Mielec. Staramy się organizować wycieczki raz, czy dwa razy do roku. W tym roku w kwietniu byliśmy w Górach Świętokrzyskich. W przyszłym może to będzie wyprawa do Wadowic i Krakowa, bo dzieci pomimo tego, że to tak blisko, nie znają tych miejsc ważnych dla kultu religijnego i dla nas” – powiedziała siostra Poświatowska. Dodała, że ze względu na katolicki charakter świetlicy stara sią przygotowywać dzieci do czynnego udziału w liturgii, co owocuje później działalnością scholi dziecięcej.

Wiara wyrażana w miłosierdziu

Na uznanie zasługuje całoroczna praca parafialnego oddziału Caritas. Co tydzień w czwartki wolontariusze pełnią dyżury pomocowe, gdzie rozdają ubrania potrzebującym. Nie brakuje także doraźnej pomocy w oparciu o bazę danych i bieżące potrzeby ubogich parafii. Wolontariusze odwiedzają chorych, pomagają w robieniu zakupów, wspierają finansowo w nabywaniu leków.

Dwa razy w roku Parafialny Oddział Caritas wspólnie z Akcją Katolicką i Wolontariatem Młodzieżowym organizuje dużą akcję zbierania w pobliskich sklepach żywności dla potrzebujących. Przygotowane paczki żywnościowe odbierane są przez potrzebujących w punkcie Caritas. W tym roku udzielono pomocy około 50 rodzinom. Parafialny Oddział Caritas co roku w okresie przedświątecznym rozprowadza świece, paschaliki, czy baranki wielkanocne, a zebrane środki finansowe przeznacza na rzecz ubogich.

Jak zaznacza pani dr Witek w wolontariat angażują się także dzieci i młodzież, i to nie tylko uczęszczającą na katechezę. Spośród stałych form należy wymienić systematyczną pomoc dla pobliskiego Domu Dziecka, gdzie znajduje się ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo. Przyjeżdżamy z koncertem, gitarą, ze świętym Mikołajem. Oni nas także ubogacają.

Jest też współpraca z Podkarpackim Hospicjum w Rzeszowie, gdzie ostatnio przebywają rodziny z chorymi dziećmi z Ukrainy. Parafianie włączyli się w akcję „Nakrętki na misyjne studnie”, która trwa od roku. Zebrano prawie 50 worków 120–litrowych.

Do parafii zgłasza się wielu bezdomnych, niezaradnych życiowo czy potrzebujących, którym udzielana jest indywidualna, doraźna pomoc z prywatnych funduszy kapłanów (kupno lekarstw, węgla, rachunek za energię itp.). Parafianie bardzo poważnie potraktowali pomoc dla Ukrainy. Powstał specjalny sztab złożony z kilku parafian do rozeznawania i udzielania pomocy. Pierwszą nadzwyczajną akcją było przygotowywanie nocą kanapek dla uchodźców. Przez dwa dni w nocy parafianie przygotowywali po kilka tysięcy bułek, które były dostarczane na granicę polsko-ukraińską. Ze względu na to, że dwóch pochodzących z parafii księży pracuje w Ukrainie, na bieżąco organizowana jest pomoc dla ich parafii (pomoc rzeczowa i pieniężna). Zorganizowane były też zbiórki środków chemicznych, żywności i leków, które zostały dostarczone osobom znajdującym się na terenie objętym wojną.

Działania te są szansą na współdziałanie osób każdego wieku, zarówno młodzieży, jak i emerytowanych nauczycielek czy ludzi innych zawodów.

Pani Urszula Malińska, parafianka, podkreśliła, że wiele działań parafii odbywa się we współpracy z władzami Mielca i często wymaga to opracowania odpowiednich projektów na wsparcie różnorodnej działalności parafii w dziedzinie ochrony zdrowia, wychowania, czy sportu. Zwróciła uwagę na znaczenie wydarzenia integrującego, jakim jest festyn parafialny, pozwalający wiernym poznać bliżej swoich księży i ich różnorodne talenty. Pobudza to wiele osób do aktywnego działania i sprawia, że mielecka parafia pw. Ducha Świętego jest naprawdę aktywna.

[Źródło: https://www.ekai.pl/parafia-pw-ducha-swietego-w-mielcu-zwyciezca-konkursu-aktywna-parafia-2022/]

Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu, która powstała w 1981 roku. Obecnie liczy 14 tysięcy parafian. Kościół parafialny jest uznany za jeden z najciekawszych i najpiękniejszych w Polsce. Monumentalna mozaika wraz z mosiężnymi odlewami w prezbiterium świątyni pokazuje dynamikę Kościoła po Zesłaniu Ducha Świętego, Jego wyjście na cały świat.

Pomoc bliźniemu w potrzebie

W parafii kilkakrotnie zorganizowano niedzielną kwestę, zbierając fundusze na operację chorego dziecka. Parafianie wspierają także żebrzących przed kościołem Romów, którym finansują żywność. Do drzwi plebanii a także do posługujących w parafii sióstr zakonnych pukają bezdomni, niezaradni życiowo, potrzebujący ludzie. Dostają wsparcie przez dobre słowo, zwykle też nie odchodzą głodni. Funkcjonuje również parafialna Caritas – przez cały rok działa na rzecz ubogich przez zbiórkę żywności, zakup leków itp. Członkowie Akcji Katolickiej wspólnie z Parafialnym Oddziałem Caritas przed świętami organizują zbiórkę żywności w kilku sklepach. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie organizowana jest pomoc finansowa i rzeczowa zwłaszcza dla dwóch posługujących tam kapłanów pochodzących z naszej parafii. Na początku wojny organizowano nocne przygotowywanie kanapek dla uchodźców z dowozem na granicę. W parafii istnieje sztab ludzi świeckich koordynujących pomoc. Wspólnota Neokatechumenalna działająca przy parafii okazała dużą pomoc finansową kilkunastu ubogim rodzinom.

Wspólnoty parafialne

Grupy Liturgiczne:

 • Aspiranci, Ministranci, Kantorzy, Lektorzy – cotygodniowa formacja.
 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej /12 osób/ – posługują podczas Eucharystii oraz co niedziele odwiedzają z Jezusem Eucharystycznym chorych.
 • Liturgiczna Schola Męska, która ma swoje próby o godz. 8.00 w każdą niedzielę i ubogaca liturgię śpiewem na mszach o godz. 9.00.
 • Liturgiczna Schola Młodzieżowa – ubogaca śpiewem największe uroczystości w parafii. Jest na wysokim poziomie muzycznym, jej członkowie to wychowankowie szkoły muzycznej.
 • Schola Dziecięca – animuje niedzielne msze święte dla rodziców z małymi dziećmi w kaplicy św. Michała Archanioła.

Grupy dziecięce:

 • Dziewczęca Służba Maryjna, która spotyka się w każdą środę, uczestniczy czynnie w różnych wydarzeniach Maryjnych, a także w parafialnych nabożeństwach fatimskich (od maja do października).
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza – działalność prowadzi całorocznie, od września do czerwca w godzinach od 13 do 17, natomiast w ferie zimowe i wakacje od 10 do 14.
 • Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci – zajmuje się animacją misyjną w parafii. Czynnie angażuje się w przygotowanie tygodnia misyjnego w parafii, a także w dzieło Kolędników Misyjnych.
 • Oaza Dzieci Bożych

Grupy młodzieżowe:

 • Schola Młodzieżowa
 • Młodzieżowa Grupa Apostolska
 • młodzieżowy wolontariat
 • animatorzy przygotowujący kandydatów do sakramentu bierzmowania w małych grupach
 • Grupa „Taize”

Grupy Dorosłych:

 • Rada Duszpasterska
 • Akcja Katolicka
 • Caritas
 • Grupa Biblijna „DABAR”
 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Płomień Miłości”
 • 3 wspólnoty Neokatechumenalne
 • Grupa Biblioteki Parafialnej
 • Poradnia Rodzinna
 • Stowarzyszenie Rodzina Katolickich
 • Legion Maryi
 • Apostolat Maryjny
 • Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego
 • Schola Męska
 • Grupa Świętego Ojca Pio
 • Grupa Tradycji Łacińskiej
 • Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
 • Parafialna Grupa Turystyki Górskiej
 • Honorowi Dawcy Krwi
 • Anonimowi Alkoholicy,

 

Inicjatywy ewangelizacyjne

W Wielkim Poście w parafii Ducha Świętego odbyły się 2,5-godzinne „Rekolekcje ewangelizacyjne dla wrażliwych – w programie znalazło się 9 znanych utworów pasyjnych wykonanych przez Orkiestrę Kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej i solistów z Mielca, które były przeplatane głoszeniem kerygmatu przez bp. Artura Ważnego. Odbyło się spotkanie ewangelizacyjne dla młodych, które prowadził rapujący ksiądz, Jakub Bartczak. Zorganizowano też rekolekcje ewangelizacyjne Uzdrowienia Wewnętrznego (prowadziła Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Liderzy wspólnot pastoralnych włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie Parafialnego Dnia Ewangelizacji „Czy jestem potrzebny w parafii… na co mogę się przydać?”, związanego z początkiem roku prac wspólnot pastoralnych (nauczanie prowadził ks. proboszcz Waldemar Ciosek, świadectwem podzielił się Marcin Zieliński i członkowie wspólnoty ze Skierniewic; w programie była adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o nowe napełnienie Duchem Świętym na nowy rok pastoralny, koronka do miłosierdzia Bożego, różanie; homilię w czasie mszy na zakończenie wygłosił bp Artur Ważny. Na przełomie sierpnia i września wspólnoty neokatechumenalne poprowadziły ewangelizację – głoszenie kerygmatu i zapraszanie parafian na katechezy ewangelizacyjne. We wrześniu ruszyły katechezy początkowe Drogi Neokatechumenalnej.

Życie liturgiczne

Codziennie na mszy o 7.00 jest głoszona homilia, od lat zwyczajem parafii jest przygotowywanie i prowadzenie w każdy poniedziałek przez wspólnoty pastoralne parafii liturgii w czasie Nowenny do Ducha. Grupy pastoralne przygotowują i prowadzą również dziewięciodniową nowennę przed odpustem Zesłania Ducha Świętego.

Co roku od Środy Popielcowej organizowana jest Grupa Liturgiczna do przygotowania Liturgii Świętego Triduum Paschalnego. W Niedziele Palmową odbywa się konkurs palm, cieszy się dużym zainteresowaniem.

Parafia cieszy się liczną (zważając na dzisiejszy kryzys i dużą miejską robotniczą parafię w tej części Polski) grupą Liturgicznej Służby Ołtarza – to około 70 osób, w tym młodzież studiująca i pracująca. Wydarzenia liturgiczne w parafii przygotowują specjalnie przygotowani ceremoniarze. Także dorośli „niezrzeszeni” podejmują posługę lektorów i kantorów.

W organizację Parafialnego Dnia Fatimskiego włączają się grupy pastoralne, które przygotowują rozważania, prowadzą nabożeństwo i niosą figurę w procesji.

W życie liturgiczne angażuje się 12 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, kilku starszych panów i wspólnota sióstr zakonnych Służebnic Ducha Świętego.

Codziennie o 15.00 wyznaczone grupy prowadzą koronkę do Bożego Miłosierdzia, a przed wieczorną mszą świętą parafianie odmawiają różaniec.

W czasie rezurekcji, w okresie wielkanocnym, a także w Boże Ciało nie tylko parafianie, ale także 8. mielecka drużyna harcerska „Ad Astra” działająca przy parafii, czynnie włącza się w liturgię. W liturgiczne życie parafii angażują się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach, którzy w sierpniu obchodzili 125-lecie istnienia.

Uprawianie sportu

Od 14 lat w czasie ferii zimowych parafia organizuje Parafialny Obóz Narciarski dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach. Nie jest to zwykłe zimowisko ale sportowy obóz narciarski, gdzie pod okiem instruktorów dzieci doskonalą jazdę na nartach. Wieczorem dzieci mogą jeździć łyżwach na lodowisku. Funkcjonuje także Parafialna Grupa Turystyki Górskiej, która w roku 2023 kończy zdobywanie Korony Gór Polskich (niedawno wyprawa na Czupel w Beskidzie Małym, Snieżnik w masywie Śnieżnika, Tarnica od Wołosatego poprzez Bukowską Przełęcz, Rozsypaniec, Halicz, Goprowską Przełecz, Przełęcz Pod Tarniczką, Tarnica, Wołosate (w Bieszczady wyjechała duża grupa – 92 osoby).

Już po raz piąty w dniach 18–19 lipca z parafii wyruszyła pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. To nie jest wyjazd dla sportowców, wyczynowców. Tu każdy ma własne intencje, głębsze niż tylko turystyczno-sportowe motywy. Uczestnicy jechali, by dać coś z siebie, by modlić się w ten sposób, by tak, jak mogą przykładać ucho do serca Matki.

W kwietniu razem z dziećmi wyruszono na szlak Gór Świętokrzyskich – parafianie zdobyli Łysicę – jeden ze szczytów Gór Korony Polski. W lipcu dzieci wyjechały do aquaparku w Brzezówce. Miały okazję aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu i popływać. W czasie wakacji dzieci ze świetlicy kilkukrotnie wyjeżdżały także na basen odkryty w MOSIR Mielec. Co tydzień młodzież, lektorzy korzystają z wynajętej sali gimnastycznej trenując siatkówkę.

Wspólne wyjazdy

W parafii bardzo prężnie rozwija się ruch pielgrzymkowy. Wyjazdy w 2022 r.:

 • 17–25 sierpnia na Jasną Górę pielgrzymowała Grupa 18. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej (ponad 100 uczestników; na szlak dołączało się także wielu pątników, którzy nie byli w stanie przemierzyć całej trasy).
 • W połowie czerwca odbyła się Parafialna Pielgrzymka do Medjugorie, na którą zgłosiło się ponad 50 uczestników.
 • Wyjazd apostolskiej grupy młodzieżowej na Europejskie Spotkanie Młodych Taize (przełom 2021 i 2022 r.).
 • W dniach 13–22 lipca dzieci i rodzice wzięli udział w 10-dniowej Pielgrzymce po sanktuariach Austrii, Włoch i Szwajcarii.
 • W lipcu odbyła się tygodniowa parafialna Oaza Dzieci Bożych w Ochotnicy Górnej (z wejściem na Gorc i Lubań).
 • W czasie wakacji odbyły się 2 kilkudniowe wyjazdowe, formacyjno–warsztatowe spotkania w Ochotnicy Górnej dla Liturgicznej Służby Ołtarza.
 • Dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej spędziły czas na jednodniowej wycieczce w górach Świętokrzyskich zdobywając Łysicę, nawiedzając także Święty Krzyż oraz Świętą Katarzynę.
 • Ponadto różne grupy pastoralne w ramach formacji uczestniczą w wyjazdowych konwiwencjach, rekolekcjach, spotkaniach, pielgrzymkach. Grupa Odnowy w Duchu Świętym w maju pojechała na Ogólnopolskie czuwanie grup charyzmatycznych w Częstochowie. W czerwcu Straż Honorowa NSPJ, a we wrześniu Legion Maryi również odwiedzili Jasną Górę.

 

Edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia

W czasie wszystkich wyjazdów z dziećmi i młodzieżą zwłaszcza w czasie obozów narciarskich, organizowanych co roku w ferie zimowe, podejmowane są zagadnienia związane ze zdrowym trybem życia, nałogami, zagrożeniami (warunek otrzymania dofinansowania). Odbywa się to w formie zabaw, pantomim, przygotowywania prac plastycznych.
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza realizuje program profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej – organizowane są zajęcia edukacyjne, w których bierze udział około 30–40 dzieci. Co roku realizuje 5 godzin zajęć. Dzieci są również wychowywane do zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie w nich troski o zdrowe żywienie i higienę osobistą. W tym roku podjęto też program 19 zajęć lekcyjnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
Dzieci ze świetlicy wzięły udział w kwietniowym Biegu Wsparcia organizowanym na rzecz chorych na układowe zapalenia naczyń organizowanym przez Stowarzyszenie Vasculitis oraz w spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji oraz w Straży Pożarnej, którego celem było uwrażliwienie dzieci na bezpieczeństwo i własne zdrowie w sytuacjach zagrożenia życia.
W pracy pastoralnej z młodzieżą realizowane są także cotygodniowe wyjścia na salę gimnastyczną oraz zajęcia z siatkówki.

Działalność charytatywna parafii

Na uznanie zasługuje całoroczna praca parafialnego Oddziału Caritas. Co tydzień w czwartki wolontariusze pełnią dyżury pomocowe, gdzie rozdają ubrania potrzebującym. Nie brakuje także doraźnej pomocy w oparciu o bazę danych i bieżące potrzeby ubogich naszej parafii. Wolontariusze odwiedzają chorych, pomagają w robieniu zakupów, wspierają finansowo w nabywaniu leków.

Dwa razy w roku Parafialny Oddział Caritas wspólnie z Akcją Katolicką i Wolontariatem Młodzieżowym organizuje dużą akcję zbierania w pobliskich sklepach żywności dla potrzebujących. Przygotowane paczki żywnościowe odbierane są przez potrzebujących w punkcie Caritas. W tym roku udzielono pomocy około 50 osobom/rodzinom.

Parafialny Oddział Caritas co roku w okresie przedświątecznym rozprowadza świece, paschaliki, czy baranki wielkanocne, a zebrane środki finansowe przeznacza na rzecz ubogich.

Członkowie Straży Honorowej NSPJ w lutym z okazji dnia chorego zorganizowali akcję rozdawania pączków po mszy świętej. Chcieli, aby także chorzy poczuli się docenieni i doświadczyli tego, że zajmują ważne miejsce w parafii.

Parafialnie włączyli się w akcję „Nakrętki na misyjne studnie”, która trwa od roku. Zebrano prawie 50 worków 120–litrowych.
W parafii zgłasza się wielu bezdomnych, niezaradnych życiowo, czy potrzebujących, z którymi wspólnota się solidaryzuje udziela indywidualnej, doraźnej pomocy z prywatnych funduszy kapłanów (kupno lekarstw, węgla, rachunek za energię itp.). Parafianie bardzo poważnie potraktowali pomoc dla Ukrainy. Powstał specjalny sztab złożony z kilku parafian do rozeznawania i udzielania pomocy. Pierwszą nadzwyczajną akcją było przygotowywanie nocą kanapek dla uchodźców. Przez dwa dni w nocy parafianie przygotowywali po kilka tysięcy bułek, które były dostarczane na granicę polsko-ukraińską. Ze względu na to, że dwóch pochodzących z parafii księży pracuje w Ukrainie, na bieżąco organizowana jest pomoc dla ich parafii (pomoc rzeczowa i pieniężna). Zorganizowane były też zbiórki środków chemicznych, żywności i leków, które zostały dostarczone osobom znajdującym się na terenie objętym wojną.

[Źródło: https://www.ekai.pl/finalisci-konkursu-aktywna-parafia-2022-parafia-pw-ducha-swietego-w-mielcu/

Opis parafii pochodzi ze strony konkursu “Aktywna Parafia 2022” organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Fundacją na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura Mizińskiego. Więcej informacji>>>]

Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu – zwycięzca Konkursu Aktywna Parafia 2022

Ks. prał Ciosek zaznaczył, że ewangelizacja, która dokonuje się w tej parafii polega na tym, że czuje się on proboszczem także tej połowy parafii, która nie chodzi do kościoła. „Uznałem, że jest ona niemożliwa, bez zaufania osobom świeckim. Dlatego od początku wspólnie angażujemy się w ewangelizację uliczną, spotkania ewangelizacyjne” – wyznał duchowny. Przypomniał, że parafia, w myśl nauczania soborowego jest wspólnotą wspólnot. Dlatego starał się o to, żeby powoływać ciągle nowe wspólnoty pastoralne. „Po siedemnastu latach widzę, że te wspólnoty ewangelizacyjne, które są też wspólnotami formacyjnymi, wnoszą dużo piękna i dużo radości w życie parafialne. Są to bardzo różne grupy: mamy trzy wspólnoty neokatechumenalne, jest działalność charytatywna, liturgiczna, grupy dziecięce,

Dane kontaktowe: