I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

 

W dniach 19-21 września w Licheniu odbywał się II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra”. Wzięło w nim udział przeszło 100 naukowców, duszpasterzy i świeckich przedstawicieli wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce.

Celem II Kongresu Teologii Praktyczne była diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać). 

Podsumowanie przebiegu tego wydarzenia znajduje się w poniższych artykułach:

Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

Wnioski z kongresu „Parafia jutra” będą mogły zostać wykorzystane do budowy odnowy polskich parafii

– Było to bardzo owocne spotkanie. Sformułowane podczas niego wnioski i postulaty będą mogły zostać wykorzystane do budowy strategii odnowy polskich parafii – mówi ks. prof. Tomasz Wielebski z UKSW odnosząc się do kongresu „Parafia jutra”, który odbywał się w ubiegłym tygodniu w Licheniu. Jak podkreśla ks. Wielebski, już teraz pojawiły się pierwsze pomysły, jak praktycznie działać w kierunku takiej odnowy.

Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

Kongres „Parafia jutra” – co dalej?

Katecheza dorosłych, formacja do ewangelizacji, zmiana języka w Kościele, kształtowanie wśród świeckich i duchownych umiejętności komunikacji i zdolności do budowania relacji – to tylko niektóre spośród postulatów, które wybrzmiały w trakcie sesji podsumowującej Kongres „Parafia jutra”. Podczas sesji zaprezentowane zostały wyniki prac w sześciu grupach, które obradowały w czasie Kongresu. Jak zapowiedział ks. prof. Tomasz Wielebski, postulaty przedstawione zostaną Komisji Duszpasterstwa oraz Komisji ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

Parafia jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

Licheń: zakończył się II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra”

Pod hasłem „Razem odnawiajmy nasze parafie” w dniach 19-21 września w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbył się II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra”. Duchowni oraz wierni świeccy spotkali się, by podjąć synodalną refleksję nad sytuacją polskich parafii i wytyczyć kierunki ich odnowy, Wydarzenie zgromadziło ponad 150 osób, reprezentujących różne ośrodki naukowe, stowarzyszenia, parafie.

Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

Licheń: bp Wętkowski spotkał się z uczestnikami II Kongresu Teologii Praktycznej [pełna treść homilii]

Podczas południowej Mszy Świętej, w środę 20 września, w bazylice licheńskiej modlili się wraz z pielgrzymami uczestnicy II Kongresu Teologii Praktycznej. Przy ołtarzu zgromadziło się 79 duchownych wraz z 2 biskupami: Krzysztofem Wętkowskim, biskupem włocławskim i Markiem Mendykiem, biskupem świdnickim pełniącym funkcję m.in. członka Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Zgromadzonych w bazylice powitał ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.

Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

Kongres „Parafia jutra”: katecheza, słowo Boże, liturgia i służba – w parafii

Jak odnajdują się katecheci we współpracy z parafią? Jak powinna wyglądać dobra homilia? Jakie jest miejsce liturgii w parafii? W jaki sposób poprzez parafię pokazywać ludziom, że Bóg jest blisko? – na te pytania odpowiadali uczestnicy sesji pt. „Parafia w perspektywie badań teologicznych”. Sesja odbyła się w ramach II Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia jutra” w Licheniu.

Jak powinna wyglądać idealna parafia?

Jak powinna wyglądać idealna wspólnota chrześcijańska, idealna parafia? W jaką stronę powinniśmy dążyć? – na te pytania odpowiadali teologowie, uczestnicy II Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia jutra”, który odbywa się w Licheniu. Mówiąc o biblijno – teologicznych podstawach życia parafialnego zwracali m.in. uwagę, że pewnym sprawdzianem tego, czy wspólnota jest zdrowa i funkcjonuje zgodnie z Bożym planem jest jej otwartość i misyjność.

Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

Jak dziś rozumiemy wspólnotowość parafii? Jak postrzegani są księża?

O tym, jak dziś ludzie rozumieją wspólnotowość parafii, jaki młodzi mają obraz księdza oraz jak na parafię patrzą dziś proboszczowie – mówili socjologowie w trakcie II Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia jutra”, który odbywa się w Licheniu. Zwracali m.in. uwagę na pewien brak perspektywy misyjnej w myśleniu o parafii jako wspólnocie, na to, że najważniejsze w odbiorze księdza przez młodych są jego ludzkie cechy a nauczanie księdza „filtrowane” jest przez jego osobowość oraz na to, że proboszczowie często czują się osamotnieni i zagubieni w zetknięciu za zmieniającą się rzeczywistością i tęsknią za „normalnością” sprzed 20 lat.

Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

Abp Galbas: parafia musi mieć kontakt z realnym życiem realnych ludzi

Parafia jutra, ale przede wszystkim parafia dziś, musi mieć kontakt ze światem, z realnym życiem realnych ludzi – mówił abp Adrian Galbas w homilii podczas Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Trójcy św. w bazylice w Licheniu podczas II Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia jutra”. Ponad stu uczestników kongresu – naukowców, duszpasterzy i świeckich przedstawicieli wspólnot parafialnych zastanawia się, przed jakimi wyzwaniami stoi lub wkrótce stanie Kościół w Polsce i jakie działania w związku z tym należy podejmować w parafiach. Kongres potrwa do 21 września.

Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej - relacja

Prof. Grabowska: na religijność w Polsce będą miały wpływ wydarzenia, których nie da się przewidzieć

Uwarunkowania pracy w polskich parafiach były tematem pierwszej sesji Kongresu „Parafia jutra”, który rozpoczął się 19 września w Licheniu. Prof. Mirosława Grabowska przedstawiła dane, z których wynika że w społeczeństwie polskim następuje powolny spadek poziomu wiary religijnej i szybszy spadek poziomu praktykowania, co oznacza, że w coraz większym stopniu w naszym kraju zaczyna sprawdzać się teoria sekularyzacji. Zdaniem bp Wiesława Śmigla najistotniejszym uwarunkowaniem negatywnym i największym wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła jest kryzys małżeństwa i rodziny. O tym, jak istotne jest słuchanie i udzielanie wsparcia młodym oraz o tym, co pomaga im chronić jakość życia – mówiła dr Joanna Chwaszcz z KUL.

Rozpoczął się II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia jutra”

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej rozpoczął się II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia jutra”. Ponad stu uczestników – naukowców, duszpasterzy i świeckich przedstawicieli wspólnot parafialnych zastanawiać się będzie, przed jakimi wyzwaniami stoi lub wkrótce stanie Kościół w Polsce i jakie działania w związku z tym należy podejmować w parafiach. Kongres potrwa do 21 września.