I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Newsletter #20 Generalnego Sekretariatu Synodu - Dokument roboczy na fazę kontynentalną, Synod w Afryce, Słuchając chrześcijańskiego Wschodu

Dzień dobry wszystkim!

Miniony tydzień upłynął pod znakiem publikacji dokumentu roboczego dla etapu kontynentalnego. Aby “etap ten był organiczny w stosunku do procesu synodalnego, konieczne jest – jak podkreślił kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu, podczas jego prezentacji w czasie konferencji prasowej (27 października 2022 r.) – “aby również zgromadzenia kontynentalne były związane z dynamiką cyrkularną proroctwo-rozpoznanie. Może się to stać jedynie poprzez powrót Dokumentu do podmiotu proroctwa, czyli do Ludu Bożego żyjącego w Kościołach partykularnych.” Teraz do każdego z nas należy powiększenie przestrzeni Namiotu, czyli kontynuowanie dzieła słuchania, dialogu i rozeznawania w tym Etapie Kontynentalnym.

Dokument, dostępny na naszej stronie internetowej w różnych językach, został wysłany do wszystkich biskupów świata, aby mogli zorganizować synodalne momenty lektury i dyskusji. “Wybór nie odpowiada kryterium organizacyjnemu, ale zasadzie synodalnej: wysyłając Dokument do biskupów w Kościołach partykularnych, zwracamy Ludowi Bożemu owoce procesu rozpoczętego przez konsultacje w Kościołach partykularnych” – powiedział Sekretarz Generalny Synodu. “Jeśli rzeczywiście możemy rozpoznać, co Duch Święty mówi do Kościoła, słuchając Ludu Bożego, to temu Ludowi żyjącemu w Kościołach musimy zwrócić ten Dokument. Biskupi zostaną poproszeni o wysłuchanie “przynajmniej” komisji synodalnych i organów uczestnictwa. Byłoby jednak dobrze, aby każdy Kościół przeczytał Dokument z szerokim zaangażowaniem Ludu Bożego”.

Do Was należy również podjęcie inicjatywy, zawsze wspólnotowej i zawsze informującej ordynariusza diecezji, np. próba sprawdzenia, czy i w jakim stopniu rozeznanie przeprowadzone wcześniej zostało uznane w Dokumencie. Według wskazań kard. Grecha “ewentualne uwagi dotyczące Dokumentu mogą być przesłane przez poszczególne Kościoły do Konferencji Episkopatów, które z kolei mogą stworzyć bardziej organiczną syntezę dla etapu kontynentalnego, która przyczyni się do rozeznania Zgromadzenia kontynentalnego”. Ważne jest zatem, aby ci, którzy chcą wnieść wkład w synodalne nawrócenie Kościoła, czynili to za pośrednictwem własnego biskupa, jako “zasady i fundamentu jedności w swoich Kościołach” (LG 23).

Również na płaszczyźnie międzynarodowej nie brakuje inicjatyw synodalnych, takich jak ta jutrzejsza, 1 listopada, podczas której papież Franciszek będzie prowadził dialog z grupą studentów z afrykańskich uniwersytetów transmitowany na żywo online; międzynarodowe sympozjum na temat synodalności w Kościołach prawosławnych i wschodnich, które odbędzie się na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w dniach 2-5 i 23-26 listopada 2022 r., z inicjatywy Fundacji Pro Oriente (Wiedeń) i Instytutu Studiów Ekumenicznych Angelicum; promowane przez UISG-USG (odpowiednie Związki Przełożonych Generalnych i Superiorów Generalnych) przedstawienie etapu kontynentalnego w dniu 2 listopada; czy też webinaria organizowane przez Międzynarodową Federację Uniwersytetów Katolickich (FIUC) z teologiem Gillesem Routhierem, członkiem Komisji Teologicznej Sekretariatu Generalnego Synodu, rozpoczynające się 3 listopada.

Szczęśliwego dnia Wszystkich Świętych!

Thierry Bonaventura
Kierownik ds. komunikacji

Dokument dla etapu kontynentalnego
DCS jest dostępny w kilku językach (angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim). Za kilka dni będzie również dostępny w języku arabskim, a wkrótce w języku polskim i niemieckim (do połowy miesiąca). Tekst dostępny jest w różnych formatach (pagin, pdf i word) wraz z infografiką i FAQ na temat Sceny Kontynentalnej. Dostępny jest również pakiet indesign (paginowana wersja edytowalna).
Go to the Document
Go to the editable version of the Document

Budowanie mostów w całej Afryce

1 listopada papież Franciszek będzie prowadził dialog ze studentami afrykańskich uniwersytetów podczas wydarzenia organizowanego przez Uniwersytet DePaul, zatytułowanego ” Budowanie mostów przez całą Afrykę: Spotkanie synodalne papieża Franciszka ze studentami uniwersyteckimi”, którego tematem będzie “Ubuntu: Kultura spotkania; Wszyscy należymy”. Wydarzenie, zorganizowane we współpracy z Papieską Komisją ds. Ameryki Łacińskiej i pod patronatem Sekretariatu Generalnego Synodu, można śledzić na żywo na kanale YouTube Uniwersytetu De Paul (https://youtu.be/CuyPfKxosGo).

Początek zaplanowano na godz. 16.45 czasu nairobi (UTC +2.45). Z tej okazji kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Synodu, nagrał przesłanie do młodych afrykańskich studentów, w którym wezwał ich do pielęgnowania dialogu międzypokoleniowego: “Jeśli Kościół odcina młode pokolenie od swojego życia, skazuje się na wykrwawienie na śmierć – powiedział kard. Grech. Dlatego ważne jest, aby pomagać sobie nawzajem, aby iść razem”. Jednym ze sposobów zaangażowania młodego pokolenia w życie społeczne jest dialog międzypokoleniowy. Mówiono, że młodzi ludzie mają moc otwierania drzwi do przyszłości, ale dorośli trzymają klucz do przyszłości. Ważne jest więc, aby wejść w ten dialog międzypokoleniowy”. Będzie to drugi raz, kiedy papież Franciszek będzie uczestniczył w wydarzeniu Building Bridges ze studentami, ponieważ pierwszy raz był ze studentami z Ameryki Północnej i Łacińskiej goszczonymi przez Loyola University Chicago w lutym ubiegłego roku.

Obejrzyj przesłanie wideo kardynała Mario Grecha do studentów afrykańskich uniwersytetów z napisami w języku hiszpańskim, francuskim i włoskim.

 
Słuchając chrześcijańskiego wschodu

Z inicjatywy Fundacji Pro Oriente (Wiedeń) i Instytutu Studiów Ekumenicznych Angelicum w dniach 2-5 i 23-26 listopada 2022 r. na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) odbędzie się międzynarodowe sympozjum na temat synodalności w Kościołach prawosławnych i wschodnich.

Organizowane pod patronatem Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów sympozjum, zatytułowane “Słuchając Wschodu”, w którym weźmie udział ponad 100 teologów, ma na celu wsłuchanie się w różne rozumienia i doświadczenia synodalności Kościołów prawosławnych i orientalnych.
W ramach sympozjum odbędzie się pierwsza konferencja poświęcona tradycji prawosławnej (program), a otworzą ją kardynałowie Kurt Koch i Mario Grech wraz z metropolitą Hiobem Getchą, współprzewodniczącym Wspólnej Międzynarodowej Komisji Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym.

Druga konferencja obejmie pierwszą część poświęconą tradycji syryjskiej (program) i zostanie otwarta przez wyżej wymienionych kardynałów wraz z Jego Świątobliwością Mar Awa III, Patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Druga część będzie poświęcona różnym tradycjom orientalno-prawosławnym (program), z udziałem zwłaszcza Jego Łaskawości Kyrillosa, współprzewodniczącego Wspólnej Międzynarodowej Komisji Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym.

Kolejne sympozjum na temat tradycji synodalnych wspólnot chrześcijańskich Zachodu odbędzie się w Angelicum w dniach 26-28 stycznia i 16-18 lutego 2023 r.

Więcej informacji
UISG – USG Webinar
Więcej informacji
IFCU’s Webinary z Gilles Routhier
Więcej informacji
 
Modlitwa za Synod
Aby wspierać podróż synodalną i prosić o pomoc Ducha Świętego, wraz z Papieską Światową Siecią Modlitwy i UISG założyliśmy stronę internetową w 5 językach: Kościół w drodze. Módl się za Synod. Ty też możesz wysłać swoją modlitwę. Zobacz jak możesz to zrobić… 
Dostępny jest już 6 numer “African Sinodality
Pobierz biuletyn “Synodalność afrykańska”

Dokument roboczy dla etapu kontynentalnego

Synod trwa: rok po rozpoczęciu drogi synodalnej możemy to z entuzjazmem potwierdzić! Podczas tej pierwszej części fazy konsultacyjnej miliony ludzi na całym świecie zaangażowały się w działalność Synodu: niektórzy uczestnicząc w spotkaniach na poziomie lokalnym, inni współpracując w animacji i koordynacji działań na różnych poziomach, a jeszcze inni ofiarowując wsparcie swoich modlitw: "Wyrażamy również naszą wdzięczność zakonnicom kontemplacyjnym, które towarzyszyły swoim osobom w modlitwie i nadal modlą się za owoce Synodu Synodalnego" (EC Peru). Wszyscy ci ludzie, którzy się zaangażowali, są prawdziwymi protagonistami Synodu! (...)