I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Medytacja - Nieszpory - s. Maria Grazia Angelini O.S.B. - Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 1 (1.10.2023r.)

Medytacja - s. Maria Grazia Angelini O.S.B. - Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano

” Nie szukam już niczego w książkach,
chyba że w Ewangelii.
Ta książka mi wystarcza”

 Święta Teresa z Lisieux

Przygotowując się do sprawowania Eucharystii, pozwólmy sobie na małe “statio” na progu. Ponieważ słuchanie Słowa nigdy nie jest – dla nikogo – przesądzone. Aby było to możliwe, jesteśmy proszeni o stanięcie na progu. Jesteśmy proszeni o zebranie z rozproszenia myśli umysłu i uczuć serca, aby na nowo odkryć w nich otwarte pytanie, wręcz inwokację. Tylko w ten sposób możliwe będzie usłyszenie Słowa, dostarczenie Ciała i Krwi Jezusa, Syna. Słowa Jezusa, słowa całego Pisma Świętego są naszym “językiem ojczystym”. A jednak zawsze istnieje potrzeba odzyskania tego języka. Taką potrzebę sygnalizuje właśnie najwyższy gest Jezusa.

Przypowieść o dwóch synach, jedna z ostatnich przypowieści Jezusa (zapisał ją tylko Mateusz), ilustruje najwyższą, królewską pewność siebie, a jednocześnie łagodność, z jaką Jezus uzasadnia swoim cenzorom transcendentną władzę, która go ożywia.

“Jak myślicie?” (Mt 21,28): ten zniewalający atak porywa nas i wciąga. Pytanie jest kluczowe, wykorzystując cały odkrywczy wkład przypowieści o dwóch synach i ojcu, który wiąże swoją pasję do ukochanej winnicy z ich zgodą. “Jak myślisz?”: uczestnictwo w tym zgromadzeniu synodalnym, z jego napięciami i nadziejami oraz otwartością na to, co możliwe i niemożliwe, zobowiązuje nas do odpowiedzi na to pytanie. To dla winnicy Pana, która czeka na wkład każdego i wszystkich.

W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy się w momencie objawienia bezprecedensowej, niepojętej nowości Boga w Jezusie, który wkracza po królewsku, pokornie i cicho, jako Autor uznany przez lud ubogich. Nawet orszak wychodzi z głębin zatracenia – “celnicy, prostytutki” (21,32), mówi Jezus. Niezgłębiony autorytet łagodności, która nawraca serce, nawet marginesu uważanego za “niesławny”. 

Ponownie winnica (Iz 5, 1-7) – symbol umiłowanego świata (J 3, 16), dla którego Stwórca zawsze pracuje (por. J 5, 17). Jego rozkosz, którą zasadziła Jego ręka (Ps 80:15).

“Synu, dziś idź i pracuj w mojej winnicy!” – mówi do nas Pan – “Idź na to pole, w które wlałem całą moją troskę, czułość, nadzieję, łzy, a także całe moje “oburzenie” na jego rujnującą, wręcz skandaliczną bezowocność” – a czymże innym może być droga synodalna? Czy tylko uznaniem, że “na darmo i daremnie” (Iz 49, 4)?

W przypowieści nadzieja pochodzi od syna, który mówi “nie”. Od syna, który tam i wtedy nie wchodzi do winnicy, nie ma na to ochoty – w kilku linijkach przeczuwamy cały splot poruszeń dusz bohaterów. Nie wiemy, jak długo trwa niechęć syna (ùsteron: “ale potem”) – przeczuwamy cały proces. I w tym “ale potem” widzimy również wszystkie złożone etapy procesu kościoła synodalnego. – poza fasadami “tak” i “nie”.

Zbuntowany syn ponownie rozważa – przechodząc intensywną pracę wewnętrzną. Przechwytuje ciche rozczarowanie ojca; dojrzewa w nim doświadczenie, które sprawia, że kwestionuje samego siebie, w pracy: “pokutuje” (metameletheis – bardzo rzadki czasownik w Nowym Testamencie). Jest to kwestia zmiany sposobu odczuwania, zmiany orientacji głębokich uczuć, żywotnych interesów, motywujących aspiracji. W istocie, bardziej niż zmianą myślenia, ta skrucha jest skruchą, pozwalając sobie na zaangażowanie się w ojcowską troskę o siebie – to znaczy pasję, która porusza ojca do uroczystego wysłania syna do winnicy. Wreszcie, łagodna i rozbrajająca dyskrecja miłości ojca porusza niechętnego syna i nawraca go. Oto autorytet łagodności! [Mateusz użyje tego samego czasownika – bardzo rzadkiego – tylko po to, by opowiedzieć o Judaszu, który żałuje swojego targowania się, swojej próżnej strategii, zabierając pieniądze z powrotem do kapłanów w świątyni (Mt 27,3). Co daje do myślenia].

Nie jesteśmy sami. Celnicy i prostytutki – mówi Jezus – “idą przed wami”. Bycie poprzedzonym jest pouczającym doświadczeniem, którego uczniowie zawsze będą musieli się uczyć, aby wejść w nowość Paschy. Po tym, jak to przewidział (Mt 26, 32), zmartwychwstały Jezus ponownie wzywa Dwunastu: “Pójdę przed wami do Galilei” (Mt 28, 7). Ale tutaj prekursorami Jego kroków są paradoksalnie celnicy i prostytutki, to oni otwierają drogę. Świadkowie łaski, która zawsze poprzedza wszystko. Mała Teresa, siedząca z wyzwoloną radością przy stole grzeszników, towarzyszy nam.

Jak na początku (Jk 2, 1-21): Rahab poprzedza narodzenie Jezusa w ciele (Mt 1, 5), tak i dzisiaj – na tym Powszechnym Zgromadzeniu Synodu – inni otwierają nam drogę. I musimy dostrzec oczekiwanie i moc objawienia tej obecności, która nas przynagla i otwiera nam drogę.

Życzliwość Ojca – nie bez sympatycznej ironii – zna te “podstępy”. Pismo Święte jest tego nieustannym objawieniem. Droga sprawiedliwości zawsze różni się od naszych dróg (Iz 55,8-9). Jej droga jest otwarta na poddanie się bezinteresownej miłości, na autorytet łagodności. Również droga synodalna wzywa do nawrócenia. Wzywa do dojrzewania nowej gotowości do służby w umiłowanej winnicy, w ślad za cichym Panem.

“Wy zaś, widząc”, mówi Jezus, “nawet się nie nawróciliście, aby Mu uwierzyć!”. Autorytet chrześcijański – nawet autorytet biskupów, ale jakikolwiek autorytet w Kościele – nie polega na cieszeniu się specjalnymi światłami, niezwykłymi wibracjami, cechami przywódczymi czy czymkolwiek innym. Polega on na ciągłym dostrajaniu się – dzięki Eucharystii – do autorytetu Jezusa i w Jego świetle do poznawania rzeczywistości, a w konsekwencji do uczciwego rozpoznawania, kiedy obraliśmy zły kierunek. To grzesznicy i celnicy, pozbawieni władzy religijnej i ostatni, rozpoznali – i uczą nas.

Będziemy musieli na nowo odkryć błogosławieństwo bycia przy nich w pewien sposób – z ich oczekiwaniami i pytaniami, niepokojami i skargami – poprzedzonymi procesem synodalnym. Droga jest otwarta. W drogę!

Medytacja - Nieszpory - s. Maria Grazia Angelini O.S.B. - transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne udostępniane transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

Międzynarodowa grupa teologów zakończyła dziś dziesięciodniowe obrady w Watykanie nad raportami synodalnymi, które spłynęły z całego Kościoła. Teraz rozpoczną się intensywne prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji dokumentu roboczego na październikowe zgromadzenie ogólne. Będzie ono dotyczyć „nie tej czy tamtej kwestii, ale synodalności, tego jak być misyjnym Kościołem w drodze” –... Read more
Published on: 2024-06-14
Zaprezentowano watykański dokument o posłudze papieża w perspektywie ekumenicznej. Nosi on tytuł: „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i w odpowiedziach na encyklikę Ut unum sint”. Prawie 150-stronnicowy dokument został wydany przez Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zaprezentowany w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-13
Franciszek przyjął dziś na audiencji uczestników dorocznego spotkania z moderatorami stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot promowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Z racji tematu synodalności, jaki obrali na obecne wydarzenie, Papież mówił im o trzech „cnotach synodalnych”: myśleniu po Bożemu, przełamywaniu każdego zamknięcia, dbaniu o pokorę.... Read more
Published on: 2024-06-13
Rozpoczęły się na prace nad dokumentem roboczym na drugą sesję synodu o synodalności. W Rzymie do 13 czerwca trwa posiedzenie 20 teologów z całego świata, którzy analizują raporty, wnioski i świadectwa, które napłynęły z Kościołów lokalnych. Przewiduje się, że Instrumentum laboris zostanie ogłoszony na początku lipca. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-06
Dla kibiców jesteście wzorem, dlatego ważne jest, byście rozwijali w sobie wartości ludzkie i duchowe, żeby dawać innym dobry przykład – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie chorwackich piłkarzy. Pogratulował im trzeciego miejsca na ostatnich mistrzostwach świata. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2024-06-05