Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Medytacja - Nieszpory - s. Maria Grazia Angelini O.S.B. - Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 1 (1.10.2023r.)

Medytacja - s. Maria Grazia Angelini O.S.B. - Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano

” Nie szukam już niczego w książkach,
chyba że w Ewangelii.
Ta książka mi wystarcza”

 Święta Teresa z Lisieux

Przygotowując się do sprawowania Eucharystii, pozwólmy sobie na małe “statio” na progu. Ponieważ słuchanie Słowa nigdy nie jest – dla nikogo – przesądzone. Aby było to możliwe, jesteśmy proszeni o stanięcie na progu. Jesteśmy proszeni o zebranie z rozproszenia myśli umysłu i uczuć serca, aby na nowo odkryć w nich otwarte pytanie, wręcz inwokację. Tylko w ten sposób możliwe będzie usłyszenie Słowa, dostarczenie Ciała i Krwi Jezusa, Syna. Słowa Jezusa, słowa całego Pisma Świętego są naszym “językiem ojczystym”. A jednak zawsze istnieje potrzeba odzyskania tego języka. Taką potrzebę sygnalizuje właśnie najwyższy gest Jezusa.

Przypowieść o dwóch synach, jedna z ostatnich przypowieści Jezusa (zapisał ją tylko Mateusz), ilustruje najwyższą, królewską pewność siebie, a jednocześnie łagodność, z jaką Jezus uzasadnia swoim cenzorom transcendentną władzę, która go ożywia.

“Jak myślicie?” (Mt 21,28): ten zniewalający atak porywa nas i wciąga. Pytanie jest kluczowe, wykorzystując cały odkrywczy wkład przypowieści o dwóch synach i ojcu, który wiąże swoją pasję do ukochanej winnicy z ich zgodą. “Jak myślisz?”: uczestnictwo w tym zgromadzeniu synodalnym, z jego napięciami i nadziejami oraz otwartością na to, co możliwe i niemożliwe, zobowiązuje nas do odpowiedzi na to pytanie. To dla winnicy Pana, która czeka na wkład każdego i wszystkich.

W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy się w momencie objawienia bezprecedensowej, niepojętej nowości Boga w Jezusie, który wkracza po królewsku, pokornie i cicho, jako Autor uznany przez lud ubogich. Nawet orszak wychodzi z głębin zatracenia – “celnicy, prostytutki” (21,32), mówi Jezus. Niezgłębiony autorytet łagodności, która nawraca serce, nawet marginesu uważanego za “niesławny”. 

Ponownie winnica (Iz 5, 1-7) – symbol umiłowanego świata (J 3, 16), dla którego Stwórca zawsze pracuje (por. J 5, 17). Jego rozkosz, którą zasadziła Jego ręka (Ps 80:15).

“Synu, dziś idź i pracuj w mojej winnicy!” – mówi do nas Pan – “Idź na to pole, w które wlałem całą moją troskę, czułość, nadzieję, łzy, a także całe moje “oburzenie” na jego rujnującą, wręcz skandaliczną bezowocność” – a czymże innym może być droga synodalna? Czy tylko uznaniem, że “na darmo i daremnie” (Iz 49, 4)?

W przypowieści nadzieja pochodzi od syna, który mówi “nie”. Od syna, który tam i wtedy nie wchodzi do winnicy, nie ma na to ochoty – w kilku linijkach przeczuwamy cały splot poruszeń dusz bohaterów. Nie wiemy, jak długo trwa niechęć syna (ùsteron: “ale potem”) – przeczuwamy cały proces. I w tym “ale potem” widzimy również wszystkie złożone etapy procesu kościoła synodalnego. – poza fasadami “tak” i “nie”.

Zbuntowany syn ponownie rozważa – przechodząc intensywną pracę wewnętrzną. Przechwytuje ciche rozczarowanie ojca; dojrzewa w nim doświadczenie, które sprawia, że kwestionuje samego siebie, w pracy: “pokutuje” (metameletheis – bardzo rzadki czasownik w Nowym Testamencie). Jest to kwestia zmiany sposobu odczuwania, zmiany orientacji głębokich uczuć, żywotnych interesów, motywujących aspiracji. W istocie, bardziej niż zmianą myślenia, ta skrucha jest skruchą, pozwalając sobie na zaangażowanie się w ojcowską troskę o siebie – to znaczy pasję, która porusza ojca do uroczystego wysłania syna do winnicy. Wreszcie, łagodna i rozbrajająca dyskrecja miłości ojca porusza niechętnego syna i nawraca go. Oto autorytet łagodności! [Mateusz użyje tego samego czasownika – bardzo rzadkiego – tylko po to, by opowiedzieć o Judaszu, który żałuje swojego targowania się, swojej próżnej strategii, zabierając pieniądze z powrotem do kapłanów w świątyni (Mt 27,3). Co daje do myślenia].

Nie jesteśmy sami. Celnicy i prostytutki – mówi Jezus – “idą przed wami”. Bycie poprzedzonym jest pouczającym doświadczeniem, którego uczniowie zawsze będą musieli się uczyć, aby wejść w nowość Paschy. Po tym, jak to przewidział (Mt 26, 32), zmartwychwstały Jezus ponownie wzywa Dwunastu: “Pójdę przed wami do Galilei” (Mt 28, 7). Ale tutaj prekursorami Jego kroków są paradoksalnie celnicy i prostytutki, to oni otwierają drogę. Świadkowie łaski, która zawsze poprzedza wszystko. Mała Teresa, siedząca z wyzwoloną radością przy stole grzeszników, towarzyszy nam.

Jak na początku (Jk 2, 1-21): Rahab poprzedza narodzenie Jezusa w ciele (Mt 1, 5), tak i dzisiaj – na tym Powszechnym Zgromadzeniu Synodu – inni otwierają nam drogę. I musimy dostrzec oczekiwanie i moc objawienia tej obecności, która nas przynagla i otwiera nam drogę.

Życzliwość Ojca – nie bez sympatycznej ironii – zna te “podstępy”. Pismo Święte jest tego nieustannym objawieniem. Droga sprawiedliwości zawsze różni się od naszych dróg (Iz 55,8-9). Jej droga jest otwarta na poddanie się bezinteresownej miłości, na autorytet łagodności. Również droga synodalna wzywa do nawrócenia. Wzywa do dojrzewania nowej gotowości do służby w umiłowanej winnicy, w ślad za cichym Panem.

“Wy zaś, widząc”, mówi Jezus, “nawet się nie nawróciliście, aby Mu uwierzyć!”. Autorytet chrześcijański – nawet autorytet biskupów, ale jakikolwiek autorytet w Kościele – nie polega na cieszeniu się specjalnymi światłami, niezwykłymi wibracjami, cechami przywódczymi czy czymkolwiek innym. Polega on na ciągłym dostrajaniu się – dzięki Eucharystii – do autorytetu Jezusa i w Jego świetle do poznawania rzeczywistości, a w konsekwencji do uczciwego rozpoznawania, kiedy obraliśmy zły kierunek. To grzesznicy i celnicy, pozbawieni władzy religijnej i ostatni, rozpoznali – i uczą nas.

Będziemy musieli na nowo odkryć błogosławieństwo bycia przy nich w pewien sposób – z ich oczekiwaniami i pytaniami, niepokojami i skargami – poprzedzonymi procesem synodalnym. Droga jest otwarta. W drogę!

Medytacja - Nieszpory - s. Maria Grazia Angelini O.S.B. - transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne udostępniane transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27