Wizja:

Kościół Świadomy Celu to praktyczny model działania wspólnot i parafii ukierunkowanych na realny, systematyczny rozwój duchowy oraz owocną ewangelizację niewierzących. Celem szkolenia jest odkrycie biblijnych celów wspólnoty/parafii, aby wokół nich utworzyć skuteczny, uporządkowany proces duchowej i praktycznej formacji uczniów Jezusa i skutecznych ewangelizatorów.

Tematyka spotkań:

1. Biblijne cele wspólnoty/parafii,
2. Struktura wspólnoty wspierająca rozwój duchowy i misję,
3. Sekrety skutecznej ewangelizacji,
4. Sekret formacji duchowej świeckich,
5. Małe grupy jako kluczowy element owocnej wspólnoty,
6. Praktyczne odkrywanie darów do służby.

Warsztaty w grupach:

Kluczowym elementem szkolenia jest praca nad konkretnymi zadaniami w grupach. Wszystkie treści teoretyczne znajdują w czasie tych prac praktyczne odniesienie do rzeczywistości Waszej wspólnoty/parafii. Zasadą szkolenia jest “nauka praktycznego zastosowania”. Właśnie dlatego oczekujemy, aby z danej wspólnoty zapisało się wspólnie kilku liderów.

Zastosowanie we wspólnocie:

Szkolenie przedstawia kompleksowy model funkcjonowania wspólnoty ewangelizacyjnej, który wspiera świadomy rozwój duchowy każdego pojedynczego członka wspólnoty ukierunkowany na owocną i skuteczną ewangelizację niewierzących.

Zastosowanie w parafii:

Chociaż model Kościół Świadomy Celu w pierwszej kolejności opisuje strukturę i funkcjonowania owocnej, dynamicznej wspólnoty ewangelizacyjnej to jego kluczowe elementy udaje się z powodzeniem zastosować w życiu wspólnoty parafialnej. Przykład owocnego zastosowania modelu KŚC w parafii opisał ks. Michael White w książce “Odbudowana”.

Materiały:

Każdy uczestnik w cenie warsztatów otrzyma drogą pocztową Podręcznik Uczestnika (do wypełniania podczas wykładów i warsztatów) oraz będzie mógł zakupić książkę Kościół Świadomy Celu.

Warunki zapisu:

Warunkiem zapisu jest zgłoszenie przynajmniej 3-5 liderów z danej wspólnoty, parafii, ruchu (wyjątek dla proboszczów, których zachęcamy, aby zgłosili się przynajmniej z drugim duszpasterzem lub świeckim współpracownikiem). Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w całości kursu (brak możliwości dołączenia po rozpoczęciu).

Ocena warsztatów przez uczestników:

W ankietach uczestników podsumowujących warsztaty na pytanie „Czy warsztaty spełniły twoje oczekiwania (ogólna ocena)” w skali 1-10 aż 90% uczestników zaznaczyło odpowiedzi 8-10 (gdzie 8 – bardzo dobre, 10 – znakomite), a 98% uczestników zaznaczyło 7-10 (gdzie 7 – dobre).

Pytanie w skali 1-10
(1 – rozczarowanie, 10 – zachwyt)
Powyżej oceny 8 (bardzo dobre)Powyżej oceny 9 (świetne)Powyżej oceny 10 („zachwyt”)
Czy warsztaty spełniły twoje
oczekiwania (ogólna ocena)
90%76%40%
Czy materiały uczestników były potrzebne?89%78%55%
Czy prace w grupach
warsztatowych były
wartościowe / potrzebne?
89%77%56%

Najbliższy warsztat: