<< Co dalej - Parafie

Kościół Świadomy Celu - warsztaty

Świadectwa uczestników warsztatów:

Proboszcz średniej parafii wielkomiejskiej
Czytaj więcej
W ciągu 27 lat kapłaństwa i 8,5 lat proboszczowania te warsztaty były dla mnie jednym z najważniejszych wydarzeń formacyjnych (kto wie czy nie najważniejszych?). Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i formalnie. Cieszę się, że były także wydarzeniem duchowym, nie tylko intelektualnym. Chciałbym, aby takie warsztaty dobyły się w naszej diecezji dla księży i liderów świeckich.
Proboszcz miejskiej parafii
Czytaj więcej
Warsztaty potwierdziły moje intuicje duszpasterskie. Dały system myślenia o zmianach w parafii. Zainspirowany konkretne działania na najbliższe miesiące.
Proboszcz średniej parafii w mieście
Czytaj więcej
Warsztaty w swojej treści i zakresie okazały się bardzo dobre, pokazały to czego często jako duszpasterze szukamy bardzo wyrywkowo w różnych miejscach np. kursach i modelach duszpasterskich. Daje w miarę jasną wizję jak konstruktywnie prowadzić parafię z udziałem świeckich z jasnym kierunkiem – jasnym nie tylko dla proboszczów ale także dla wspólnot i grup parafialnych już istniejących a często zastałych lub zagubionych i bez wizji.
Proboszcz wiejskiej parafii
Czytaj więcej
Dziękuję za ciekawe warsztaty. Wiele zyskałem, ale najbardziej potrzebne, aby być (jestem księdzem) z grupą parafian (liderów) i wtedy razem pracować. Mam nadzieję, że przyjadę jeszcze raz w szerszym składzie parafialnym i wtedy praca będzie jeszcze owocniejsza – zwłaszcza warsztatowa.
Duszpasterz dużej parafii
Czytaj więcej
Szkolenie bardzo mnie zainspirowało do spojrzenia na siebie i moich parafian. Wiele elementów wykorzystam w mojej duszpasterskiej pracy. W prowadzonych zajęciach widać było profesjonalizm, którego nam – duszpasterzom – niekiedy brakuje. Myślę, że przyjadę na następne szkolenie z grupą parafian.
Świecka liderka wspólnoty
Czytaj więcej
Warsztaty wypełnione treścią która dotyczy jak budować wspólnotę świadomą celu ale też jak przemieniać swoje życie wg 5 biblijnych celów, aby być uczniem Jezusa. Czuję, że dzięki nim wracam na drogę podążania za Jezusem i będę mogła lepiej służyć wspólnocie.
Lider małej wspólnoty
Czytaj więcej
Super, że można się uczyć razem jak prowadzić wspólnotę. Można było się zainspirować nowymi pomysłami. Poczułem odpowiedzialność może większą niż dotychczas za losy wspólnoty a w konsekwencji Kościoła.
Lider dużej wspólnoty
Czytaj więcej
Dla mnie odkryciem były małe grupy. Niby wiedziałem jak działa GALILEA ale nie miałem świadomości jak bardzo one mogą rozwijać wspólnotę. U siebie mamy małe grupy formacyjne ale one są zamknięte. Tutaj odkryłem jak duży udział mogą one mieć w ewangelizacji i przyciąganiu nowych członków.
Lider małej wspólnoty
Czytaj więcej
Warsztaty były wartościowe bo zwróciły uwagę na wiele aspektów które były pomijane w kwestii rozwoju naszej małej wspólnoty. Dostaliśmy obecnie narzędzia i wskazówki jak ich użyć, aby budować zdrową wspólnotę w oparciu o wizję i cel istnienia. Jest wiele obszarów które wymagają pracy, ale dzięki warsztatowym dopiero to mogliśmy odkryć i nazwać. Cenne dla nas jako wspólnoty będzie jeszcze bardziej intensywna praca nad tworzeniem małych grup, które są siłą napędową wspólnoty.
Lider dużej wspólnoty
Czytaj więcej
Bardzo odkrywcze treści. Można zrobić mały rachunek sumienia. Zobaczyć, że jest potrzebne wprowadzenie zmian. Dziękuję za merytoryczne przygotowanie oraz pasję w przekazie treści.
Lider wspólnoty
Czytaj więcej
Mogłem zobaczyć wiele potencjału i tych elementów modelu KŚĆ, które są stosowane obecnie w mojej wspólnocie. Odkryłem pomysły jakie mogę zastosować od zaraz. Zyskałem narzędzia do rozwoju i wzrostu wspólnoty. Zyskałem 4 dni dobrych relacji z liderami obecnymi ze mną na szkoleniu. Wyjeżdżam z przekonaniem, że mamy wpływ na kształt Kościoła.
Poprzedni
Następny

Zapraszamy zespoły liderów wspólnot i parafii na szkolenie liderów Kościół Świadomy Celu, które odbywają się cyklicznie (informacja o zaplanowanych warsztatach pojawia się na dole strony). Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla zespołów złożonych z proboszczów/duszpasterzy parafii wraz ze świeckimi liderami oraz dla zespołów liderów świeckich (min. 3-4, a maks. 5-6 osób z danej wspólnoty).

Wizja:

Kościół Świadomy Celu to praktyczny model działania wspólnot i parafii ukierunkowanych na realny, systematyczny rozwój duchowy oraz owocną ewangelizację niewierzących. Celem szkolenia jest odkrycie biblijnych celów wspólnoty/parafii, aby wokół nich utworzyć skuteczny, uporządkowany proces duchowej i praktycznej formacji uczniów Jezusa i skutecznych ewangelizatorów.

Tematyka spotkań:

1. Biblijne cele wspólnoty/parafii,
2. Struktura wspólnoty wspierająca rozwój duchowy i misję,
3. Sekrety skutecznej ewangelizacji,
4. Sekret formacji duchowej świeckich,
5. Małe grupy jako kluczowy element owocnej wspólnoty,
6. Praktyczne odkrywanie darów do służby.

Warsztaty w grupach:

Kluczowym elementem szkolenia jest praca nad konkretnymi zadaniami w grupach. Wszystkie treści teoretyczne znajdują w czasie tych prac praktyczne odniesienie do rzeczywistości Waszej wspólnoty/parafii. Zasadą szkolenia jest “nauka praktycznego zastosowania”. Właśnie dlatego oczekujemy, aby z danej wspólnoty zapisało się wspólnie kilku liderów.

Zastosowanie we wspólnocie:

Szkolenie przedstawia kompleksowy model funkcjonowania wspólnoty ewangelizacyjnej, który wspiera świadomy rozwój duchowy każdego pojedynczego członka wspólnoty ukierunkowany na owocną i skuteczną ewangelizację niewierzących.

Zastosowanie w parafii:

Chociaż model Kościół Świadomy Celu w pierwszej kolejności opisuje strukturę i funkcjonowania owocnej, dynamicznej wspólnoty ewangelizacyjnej to jego kluczowe elementy udaje się z powodzeniem zastosować w życiu wspólnoty parafialnej. Przykład owocnego zastosowania modelu KŚC w parafii opisał ks. Michael White w książce “Odbudowana”.

Materiały:

Każdy uczestnik w cenie warsztatów otrzyma drogą pocztową Podręcznik Uczestnika (do wypełniania podczas wykładów i warsztatów) oraz będzie mógł zakupić książkę Kościół Świadomy Celu.

Warunki zapisu:

Warunkiem zapisu jest zgłoszenie przynajmniej 3-5 liderów z danej wspólnoty, parafii, ruchu (wyjątek dla proboszczów, których zachęcamy, aby zgłosili się przynajmniej z drugim duszpasterzem lub świeckim współpracownikiem). Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w całości kursu (brak możliwości dołączenia po rozpoczęciu).

Ocena warsztatów przez uczestników:

W ankietach uczestników podsumowujących warsztaty na pytanie „Czy warsztaty spełniły twoje oczekiwania (ogólna ocena)” w skali 1-10 aż 90% uczestników zaznaczyło odpowiedzi 8-10 (gdzie 8 – bardzo dobre, 10 – znakomite), a 98% uczestników zaznaczyło 7-10 (gdzie 7 – dobre).

Pytanie w skali 1-10
(1 – rozczarowanie, 10 – zachwyt)
Powyżej oceny 8 (bardzo dobre)Powyżej oceny 9 (świetne)Powyżej oceny 10 („zachwyt”)
Czy warsztaty spełniły twoje
oczekiwania (ogólna ocena)
90%76%40%
Czy materiały uczestników były potrzebne?89%78%55%
Czy prace w grupach
warsztatowych były
wartościowe / potrzebne?
89%77%56%

Najbliższy warsztat:

Książka "Kościół Świadomy Celu"

Jeden z najlepszych na świecie praktycznych podręczników opisujących strategię budowania dojrzałych i owocnych wspólnot ewangelizacyjnych, a nawet pastoralny program przekształcenia parafii na zdecydowanie ewangelizacyjną i misyjną. Nie bez przyczyny sprzedała się ona na świecie w nakładzie przekraczającym 1,5 mln egzemplarzy i została przetłumaczona na ponad 30 języków, znajdując się na liście 100 książek chrześcijańskich, które zmieniły XX wiek.

Kościół ma cel! Poza sobą! I spoza siebie! To Pan wyznacza mu cel i nadaje sens: odwiecznie i w każdej, konkretnej chwili: teraz! Potrzebujemy rozeznania, uświadomienia, posłuszeństwa, otwartości na łaskę i wierności – My, razem. Jako Kościół!

abp Grzegorz Ryś

Polecam tę pozycję proboszczom, księżom, duszpasterzom, liderom oraz członkom wspólnot i ruchów kościelnych jako niezastąpioną pomoc w kształtowaniu własnego sposobu myślenia oraz działania w budowaniu zdrowych parafii i wspólnot ewangelizacyjnych, które z radością i pasją formują się na uczniów-misjonarzy Jezusa ku coraz bardziej owocnemu zaangażowaniu w dzieło nowej ewangelizacji.

o Krzysztof Czerwionka CR – Pasterz Wspólnoty „Galilea”

Dane kontaktowe: