Podsumowanie przebiegu Synodu w diecezjach

Dowód na działanie Ducha Świętego

Decyzję o udziale w spotkaniach synodalnym podjęliśmy świadomie, zdając sobie sprawę, że jest to okazja do wyrażenia własnych opinii na tematy ważne dla Kościoła. Podczas kolejnych spotkań odkryliśmy w praktyce, że ich struktura (modlitwa do Ducha Świętego, lektura Pisma Świętego, życzliwe wsłuchiwanie się w wypowiedzi innych i wskazywanie, co szczególnie poruszyło nas w tym, co słyszymy) prowadzi do wartościowych wniosków niekiedy całkiem odmiennych od założeń, z którymi docieraliśmy na spotkania synodalne. Dla nas to dowód na działanie Ducha Świętego i głęboką wartość spotkań synodalnych. Cieszymy się z osób, które poznaliśmy na tych spotkaniach. I choć niekiedy różnimy się w opiniach na poszczególne tematy, to jednak ważniejsze jest to, co nas łączy: wiara i troska o przyszłość Kościoła. Zastanawiamy się nad możliwymi owocami tych spotkań. Przed Kościołem Powszechnym wielkie wyzwanie połączenia ze sobą przemyśleń, które powstały w wielu miejscach na całym świecie. Praca, na efekty której przyjdzie nam pewnie poczekać… Jest jeszcze perspektywa lokalna i pragnienie, aby spotkania synodalne przełożyły się w jakiś sposób na naszą wspólnotę parafialną, by stały się impulsem do jej rozwoju i trwania w niełatwych czasach. O to będziemy się modlić.

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii