Podsumowanie przebiegu Synodu w diecezjach

Mam nadzieję, że synod spowoduje potrzebne zmiany w naszym Kościele

Postanowiłam brać udział w spotkaniach synodalnych, gdyż uważam, że to ważne i wyjątkowe wydarzenie w historii Kościoła, w którym mogę uczestniczyć. Podczas spotkań nawiązałam nowe znajomości z członkami Kościoła, miałam okazję wysłuchać ich zdania na różne tematy, ważna była dla mnie dyskusja i wymiana poglądów. Ks. Rafał w ciekawy sposób przedstawiał historię Kościoła, podczas omawiania fragmentów Ewangelii, bardzo fajnie także komentował te fragmenty. Bardzo cenne były dla mnie wypowiedzi uczestników dotyczące problematyki zawartej w tematach spotkań, usłyszałam wiele trafnych opinii i spostrzeżeń, na które sama nie wpadłam, a z którymi całkowicie się zgadzam. Ubolewam jednak, że nie zdecydowały się na udział w spotkaniach osoby, które są daleko od Kościoła, a które zazwyczaj mają wiele do powiedzenia na jego temat. Mam nadzieję, że spotkania będą kontynuowane, gdyż były one dla mnie ciekawym doświadczeniem. Mam także nadzieję, że synod spowoduje potrzebne zmiany w naszym Kościele.

Marta