I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Dokumenty o ewangelizacji, kapłanach i administracji na zakończenie ostatniej sesji synodu

Poszukiwanie zagubionych jest równie ważne co troska o obecnych – napisano w jednym z dokumentów przyjętych podczas końcowej sesji V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Przebiega on pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”. Podczas ósmej sesji plenarnej synodu, która odbyła się dziś w tarnowskim seminarium, przyjęto dokumenty o ewangelizacji, kapłanach i administracji. Jest w nich mowa m.in. o strategii duszpasterskiego działania, misjach i finansach.

Przyjęty przez synod dokument „Prezbiterium diecezjalne” mówi m.in. o tożsamości kapłańskiej i życiu duchownych. Zapisano w nim, że kapłan „winien odnosić się z szacunkiem wobec każdego człowieka, również niewierzącego, wystrzegając się zarówno wyniosłości, jak i zbytniej poufałości”..

Zwraca się uwagę, że w czasach laicyzacji oraz spychania sfery sacrum na margines życia społecznego, koniecznym jest odważne i czytelne świadectwo przynależności kapłana do Boga i Kościoła. „Formą takiego świadectwa rozpoznawalnego przez wszystkich ludzi jest noszenie stroju duchownego, zwłaszcza sutanny” – czytamy w opracowaniu.

Dokument „Administracja w Kościele tarnowskim” opisuje zadania m.in. biskupa diecezjalnego, kurii, rolę synodu, sądu diecezjalnego różnych rad i kapituł oraz parafii i dekanatów. Zaleca się m.in., aby w parafiach informować wiernych na bieżąco o wysokości kwot uzyskanych z przeprowadzonych tac lub zbiórek do puszek przeznaczonych na cele parafialne.

„W przypadku inwestycji realizowanych w parafiach czy w instytucjach jest klarowna przejrzystość ile zebrano, wydano, ile pieniędzy brakuje. To wszystko jest w duchu rozmów, które przeprowadziła nasza komisja i sugestii od Parafialnych Zespołów Synodalnych” – mówi przewodniczący Komisji ds. Administracji Kościelnej ks. Robert Kantor.

Dokument „Administracja w diecezji tarnowskiej” wskazuje, że z wszystkimi pracownikami kościelnych osób prawnych i kościelnych jednostek organizacyjnych oraz wykonującymi na ich rzecz jakiekolwiek świadczenia winny być podpisane stosowne umowy np. o pracę, o dzieło, zlecenia, wolontariatu.

Trzeci przyjęty przez synod dokument, „Ewangelizacja w diecezji tarnowskiej”, wiele miejsca poświęca parafii. „Konieczne jest aby parafia pielęgnowała „kulturę spotkania” i „sztukę bliskości”, a przez to stawała się przestrzenią sprzyjającą byciu razem, doświadczenia przynależności i bycia akceptowanym” – stwierdza dokument.

Jest także nawiązanie do hasła synodu i wskazanie, że Kościół dbający o relacje, formację i ewangelizację jest prawdziwie Kościołem na wzór Chrystusa. Z tych celów wyłania się konkretna strategia duszpasterskiego działania, którą można ująć w dziewięciu postulatach: relacje są ważniejsze niż akcje, współpraca jest ważniejsza niż praca, wspólnoty są ważniejsze niż tłumy, formacja jest ważniejsza niż akcje, kluczowa jest formacja formatorów, najważniejsza jest niedziela, działalność misyjna jest ważniejsza niż zachowywanie stanu rzeczy, poszukiwanie zagubionych jest równie ważne co troska o obecnych, stagnacja jest gorsza niż pomyłka w działaniu.

Dokument mówi też o misyjnej działalności Kościoła tarnowskiego. Przypomniano w nim, że przez pięćdziesiąt lat diecezja tarnowska posłała już prawie 250 misjonarzy duchownych i świeckich i zadeklarowano, że w dalszym ciągu będzie się kształtować i umacniać ducha misyjnego. Była to już ostatnia sesja robocza z dyskusją i głosowaniami.

„Dużym walorem synodu jest to, że świeccy mogą się spotkać z duchowieństwem, chociaż księży jest więcej na sali i to zawsze było widać. Głos świeckich jest wysłuchany, a jak to będzie w praktyce to zobaczymy” – powiedział jeden ze świeckich członków synodu.

Na tym zakończyła się dyskusja synodalna. Teraz zespół redakcyjny będzie pracował nad dokumentem końcowym. Biskup tarnowski Andrzej Jeż zdecyduje, które zapisy wejdą w życie i staną się prawem diecezjalnym. W przyszłym roku odbędzie się uroczyste zakończenie synodu diecezjalnego.

„Kościół na wzór Chrystusa” – to hasło V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Inauguracja odbyła się w kwietniu 2018 roku. Synod miał trwać trzy lata, ale przedłużył się w związku z pandemią. Synod podjął tematy dotyczące m.in. rodziny, katechizacji, parafii i ewangelizacji. Podczas sesji plenarnych przyjęto 13 dokumentów. Ponadto w każdej wspólnocie działał Parafialny Zespół Synodalny, spotkania odbywały się raz w miesiącu. W parafiach są także niedziele synodalne i jest to okazja do modlitwy za V Synod Diecezji Tarnowskiej.

[Źródło: https://www.ekai.pl/dokumenty-o-ewangelizacji-kaplanach-i-administracji-na-zakonczenie-ostatniej-sesji-synodu/]