Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Dokument etapu kontynentalnego Synodu o synodalności – treść i ankieta

Czcigodni Kapłani, Drodzy Diecezjanie,

24 października 2022 ukazał się w języku włoskim dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego Synodu o Synodalności zatytułowany: „Rozszerz przestrzeń twego namiotu” (Iz 54, 2) – są to zebrane opinie świeckich i kapłanów z różnych, rozsianych na całym świecie Konferencji Episkopatów. Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów. Wersja polska ukazała się w połowie listopada.

Bardzo serdecznie prosimy Was o zapoznanie się z tym dokumentem, uważne przeczytanie go, promowanie i propagowanie w swoich środowiskach parafialnych i wspólnotowych. Bardzo zależy nam na tym, by jak najwięcej osób zapoznało się z treścią dokumentu i odpowiedziało na 6 pytań, które znajdują się na stronie 34 dokumentu. Odpowiedzi te mają być opiniami i spostrzeżeniami po zapoznaniu się z tym, co napisali katolicy na całym świecie.

Drodzy Diecezjanie, bardzo ważne jest byśmy i my zabrali aktywny głos w debacie synodalnej na temat kondycji i przyszłości Kościoła katolickiego. Zdystansowanie się bądź zbojkotowanie dokumentu kontynentalnego poskutkuje tym, że nasz głos, polskich katolików stanowiących duży i dynamiczny duszpastersko Kościół w Europie, nie zostanie usłyszany, wzięty pod uwagę, zanotowany. W myśl zasady – nieodzywający się i nieobecni sami wyłączają się z dyskusji – jeśli nie weźmiemy teraz udziału w zaopiniowaniu dokumentu Kontynentalnego, nasz głos nie będzie brany pod uwagę na kolejnym spotkaniu Zgromadzenia Synodalnego dla Europy, które odbędzie się w dniach 5-12 lutego 2023 roku w czeskiej Pradze.

Prosimy zatem wszystkich kapłanów i świeckich naszej diecezji: przeczytaj dokument, umieść go na stronach parafii i w mediach społecznościowych, napisz jak skorzystać z dokumentu, gdzie znaleźć pytania i gdzie przesłać odpowiedzi. Czekamy na wasze refleksje i odpowiedzi na pytania ze strony 34. Wysyłajcie je na adres: lp.wa1714028599w.ajz1714028599eceid1714028599@dony1714028599s1714028599 do 15 grudnia 2022 roku.

+ Jacek Grzybowski
wikariusz generalny

Skróty używane w dokumencie KE – Konferencja Episkopatu (np. KE Nikaragui), DP – Dokument Przygotowawczy, DEK – Dokument dla etapu kontynentalnego.

Badania synodalne, etap II – INSTRUKCJA

W ramach dotychczasowych działań zespołów synodalnych zebraliśmy wiele cennych uwag i spostrzeżeń będących obrazem naszej wiary, postrzegania liturgii, misji, funkcjonowania wspólnot i parafii. Stały się one częścią opinii całego Kościoła. W kolejnym kroku prosimy zespoły synodalne o staranne i uważne przeczytanie otrzymanego opracowania Dokumentu dla Etapu Kontynentalnego (DEK) a następnie udzielenie odpowiedzi na sześć poniższych pytań. Po zebraniu wszystkich odpowiedzi prosimy aby materiał podsumowujący wraz z danymi zespołu synodalnego został przesłany drogą elektroniczną na adres lp.wa1714028599w.ajz1714028599eceid1714028599@dony1714028599s1714028599 do dnia 15 grudnia bieżącego roku. Każdy zespół przesyła jeden dokument, będący zbiorczym podsumowaniem wniosków danego zespołu synodalnego.

Po przeczytaniu Dokumentu dla Etapu Kontynentalnego.

  1. Które wnioski, uwagi i opinie tam zawarte są najbardziej zbliżone do tych w z którymi spotkaliście się w waszych parafiach?

  2. Które wnioski zawarte w DEK wydają się wam nowe, zaskakujące bądź odkrywcze?

  3. Które wnioski i doświadczenia zawarte w DEK stoją w sprzeczności z wnioskami i doświadczeniami z które spotkaliście się w waszych parafiach. Jakie pytania zadalibyście aby lepiej zrozumieć te sprzeczności?

  4. Jakie są najważniejsze, waszym zdaniem, tematy, którymi należy podzielić się z innymi Kościołami lokalnymi na całym świecie, zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi?

  5. Jakie działania należy podjąć w waszych parafiach oraz innych Kościołach lokalnych, które wynikają zarówno z raportu DEK jak i Waszych doświadczeń?

  6. Biorąc pod uwagę odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, jakie tematy powinny zostać przedyskutowane przez biskupów z całego świata podczas 1 sesji Zgromadzenia Synodalnego w październiku 2023?

Odpowiedzi drogą elektroniczną: lp.wa1714028599w.ajz1714028599eceid1714028599@dony1714028599s1714028599 do 15 grudnia, dziękujemy! Zespół Synodalny DWP