Podsumowanie przebiegu Synodu w diecezjach

Dialog w Kościele jest ważny i potrzebny

O synodzie pierwszy raz usłyszałem w październiku ubiegłego roku i już wtedy, nie do końca świadomy o co w nim jeszcze chodzi, wziąłem udział w spotkaniach synodalnych organizowanych w ramach spotkań liderów grup ruchu Mężczyźni św. Józefa. Niedługo potem, zostałem poproszony o organizację takich spotkań przez ks. Proboszcza własnej parafii. Organizacja spotkań wymusiła głębsze poznanie tematu i odkrycie tego, jak bardzo rozpoczęty synod jest potrzebny Kościołowi. W ramach spotkań ujawniło się, przy omawianiu kolejnych tematów, jak ważny i potrzebny jest dialog w naszym Kościele. Każdy z tematów pomocniczych, który był poruszany w ramach szukania odpowiedzi na pytanie fundamentalne, inspirował do coraz szerszej i głębszej refleksji, a zaproponowany sposób prowadzenia spotkań bardzo pomógł nam się usłyszeć i wypowiedzieć to co dla nas ważne i do czego wzywa nas Duch Święty. Doświadczałem na każdym spotkaniu prawdziwego działania Ducha, który poruszał się w uczestnikach spotkań i dawał piękne owoce. Wierzę, że w naszej parafii synod będzie tylko początkiem naszej, pełnej bogactw, wspólnej drogi, którą prowadzi Duch Święty. Mam nadzieję, że ta droga pozwoli nam wszystkim wzrastać w wierze, nadziei i przede wszystkim miłości, a także umożliwi nam odnalezienie Bożej Woli i coraz lepsze wypełnianie jej. Zbudowała mnie deklaracja uczestników o woli kontynuowania spotkań i spodziewane ich kolejne owoce. Ufam, że pewne trudności związane z pewnym lękiem i niezrozumieniem celów synodu, które u wielu osób się pojawiły, zostaną usunięte i pozwolą wszystkim skorzystać z tego, co zostało nam dane. Gorąco pragnę i modlę się o to, aby Kościół, dzięki rozpoczętemu procesowi, odnalazł prawdziwa drogę przygotowaną nam przez najlepszego Ojca do życia wiecznego z Nim.

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii