Notifications
Clear all

To forum zostało pomyślane jako miejsce wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy:

a.  tymi, którzy przymierzają się do organizacji synodu w swoich parafiach/wspólnotach,
b.  tymi, którzy mają już doświadczenie w organizacji synodu w swoim Kościele,
c.  uczestnikami spotkań którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.
-
A to wszystko po to, aby się wzajemnie inspirować, rozwiewać wątpliwości, pomagać w uniknięciu błędów samemu popełnionych. Tak, by ten synod stał się pięknym doświadczeniem Kościoła który podąża razem.

Relacja spotkań synodalnych w parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi

3 Posty
1 Użytkownicy
0 Likes
416 Widok
Rafał Dziedzic
Posty: 45
Admin
Topic starter
(@admin)
Estimable Member
Dołączył: 1 rok temu

Szczęść Boże!

Dzięki uprzejmości Pani prof. Kaji Kaźmierskiej udało mi się dotrzeć do relacji z spotkań synodalnych w parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. 

Opis ten może być cenną inspiracją pokazującą jak mogą wyglądać spotkania synodalne w parafii (relacja ukazała się w gazetce parafialnej i na stronie parafii: https://teresa.salezjanie.pl/aktualnosci/?arch=1 [dostęp 8.12.2021r]):

1. PIERWSZE SPOTKANIE SYNODALNE
"W poniedziałek 15 listopada 2021 r. po Mszy św. o godz. 18 odbyło się pierwsze spotkanie parafian w związku z rozpoczęciem Konsultacji w Archidiecezji Łódzkiej w ramach XVI Synodu Powszechnego Kościoła.
     Spotkanie miało formę otwartą i każdy mógł w nim wziąć udział. Prawie 30 osób z naszej parafii z różnych wspólnot, ale także osób niezaangażowanych w konkretne grupy spotkało się w kaplicy chrzcielnej. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem Hymnu do Ducha Świętego, a po nim ksiądz proboszcz Adam Wtulich powitał wszystkich i podziękował za przybycie. Następnie lektor odczytał wskazany fragment z Dziejów Apostolskich (historia nawrócenia Korneliusza, Dz 10).
     Ksiądz proboszcz zaprosił chętnych, by podzielili się krótkim świadectwem doświad-czenia swojej obecności w Kościele oraz odpowiedzią na pytania: „Czym jest dla mnie Kościół?” i „Jakiego Kościoła pragnę i za jakim Kościołem tęsknię?”. Po krótkiej chwili znalazły się osoby, które chciały powiedzieć kilka słów od siebie.
     Głosy były bardzo zróżnicowane. Jedni zastanawiali się, czy Kościół zejdzie do podziemi i czy zostaną w nim tylko nieliczni, aczkolwiek bardzo gorliwi wierni, na wzór modelu Europy Zachodniej. „Marzę o kościele bez podziałów” – ten głos powtórzył się kilkakrotnie. Niektórzy wyrazili głęboką potrzebę katechizacji dorosłych – tych we wspólnotach, ale również tych tzw. niedzielnych katolików. Padła propozycja cyklu tego typu katechez.
     Burzliwa dyskusja wywiązała się na temat formy ewangelizacji: czy położyć akcent na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, czy raczej wychodzić do innych przez pomoc charytatywną i ewangelizację? Każdy mógł powiedzieć, czego brakuje mu w Kościele, co go boli czy zasmuca. Jednak fakt, że na spotkanie przyszła spora grupa, świadczy o tym, że Kościół, także ten lokalny, nie jest wiernym obojętny, a wręcz przeciwnie: nie wyobrażają sobie życia poza nim – co podkreśliła jedna z kończących spotkanie osób.
     Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 29 listopada, również po mszy o godz. 18.00. Zapraszamy serdecznie każdego, kto tylko znajdzie czas i odwagę, by wziąć udział w dialogu o przyszłości Kościoła".

2. DRUGIE SPOTKANIE SYNODALNE
    "Za nami drugie spotkanie parafian w związku z rozpoczęciem Konsultacji w Archidiecezji Łódzkiej w ramach XVI Synodu Powszechnego Kościoła.
    29 listopada po mszy o godz. 18 grupa około trzydziestu parafian na czele z ks. proboszczem Adamem Wtulichem wzięła udział w kolejnym spotkaniu synodalnym. Na wstępie ks. Adam podziękował tym, którzy zechcieli przyjść ponownie, a także przywitał nowych uczestników. Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania sprawozdania z pierwszych obrad.
    Kontynuowany został poprzedni temat. Uczestnicy mogli na forum odpowiedzieć na pytania: „Czym jest dla mnie Kościół?” oraz „Jakiego Kościoła pragnę?” i „Co mi w Kościele przeszkadza?” Wiele osób chciało zabrać głos, niektórzy zrobili to kilkakrotnie. Wywiązała się ciekawa i ożywiona dyskusja. Zostały skierowane prośby do współczesnego Kościoła, zwłaszcza tego w Polsce, aby m.in.: jasno ustalał stosunki społeczne, bronił prawdy i dementował kłamstwa pojawiające się np. w prasie. Ktoś zgłosił także uwagę, że często brak mu oficjalnego stanowiska Kościoła wobec palących kwestii. Inna osoba, podejmując ten temat, stwierdziła, iż wierzący powinni więcej czytać prasy katolickiej, by docierać do właściwych źródeł, a także by mieć argumenty w rozmowie z oponentami. Padły kolejne potwierdzające wypowiedzi, by nie czekać na reformę hierarchii Kościoła, lecz zacząć od siebie.
    Kolejny akcent spotkania padł na temat sposobu komunikacji. Pojawiły się pytania o to, jak rozmawiać z osobami niewierzącymi, by nie mówić językiem wojny, ale miłości, by od razu nie spalić za sobą mostów. „Musi być jednak wola dyskusji z obu stron – podkreślił jeden z uczestników. – Bez niej nie ma możliwości rozmowy”. Wiele osób wyraziło pragnienie, by Kościół stał się miejscem dialogu. Dialogu, który buduje wspólnotę, a nie ją dzieli. To bardzo trudne zadanie, by nauczyć się ze sobą rozmawiać z szacunkiem i zrozumieniem. Wewnątrz Kościoła, jak i na zewnątrz niego. Jak celnie zauważył jeden z przedstawicieli neokatechumenatu, że bycie w jedności nie oznacza tego, że musimy robić to samo, ale w imię tego samego. Tym, co łączy nas wszystkich w Chrystusie, jest chrzest.
    Od czego więc zacząć? Co można zrobić wspólnie, by się zjednoczyć? – z tymi pytaniami proboszcz pozostawił obradujących, by mogli przemyśleć swoje propozycje i przedstawić je na następnym spotkaniu. A to odbędzie się już w nowym roku, 10 stycznia również o godz. 18.00. Wciąż zaproszeni są wszyscy parafianie".

Jeżeli możecie podzielić się swoimi świadectwami/opisami/relacjami dotyczącymi spotkań synodalnych bardzo do tego zachęcam 🙂 
Może to pomóc wszystkim tym, którzy jeszcze zastanawiają się jak przeprowadzić spotkania w swojej parafii/wspólnocie 
 
Błogosławionego dnia!
 
Z Panem Bogiem,
Rafał 
 
2 Replies
Rafał Dziedzic
Posty: 45
Admin
Topic starter
(@admin)
Estimable Member
Dołączył: 1 rok temu

Szczęść Boże!

Na stronie parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi pojawiło się sprawozdanie z trzeciego spotkania synodalnego (dziękuję p. prof. Kaji Każmierskiej za przesłanie informacji) - https://teresa.salezjanie.pl/aktualnosci/?arch=1 [dostęp 17.10.2022r]:

   W poniedziałek 10 stycznia 2022 r. po mszy św. o godz. 18 odbyło się trzecie spotkanie parafian w związku z rozpoczęciem Konsultacji w Archidiecezji Łódzkiej w ramach XVI Synodu Powszechnego Kościoła.
    Tym razem na spotkanie dotarła mniejsza liczba osób – około dwudziestu – wśród nich znaleźli się nowi uczestnicy, ale także ci, którzy przybyli po raz kolejny. Zagadnieniem wyznaczonym przez Kościół była próba odpowiedzenia na pytanie „Jak rozumiesz swoje miejsce w Kościele?”. Spotkanie podzielone było na trzy serie pytań: o wspólną drogę w Kościele, o umiejętność słuchania się nawzajem oraz zabieranie głosu we wspólnocie.
    Pierwsze głosy były bardzo spójne i uzupełniające się. „Kościół to nie budynek, ale wspólnota” – padło na początku. „Przez kapłaństwo chrzcielne wszyscy jesteśmy równi” – przypomniał kolejny głos. Jedna pani zachęciła, aby modlić się często słowami „By nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz”.
    Temat wzajemnego słuchania wydawał się wszystkim bardzo aktualny, zwłaszcza w kontekście obostrzeń sanitarnych, które bardzo podzieliły ludzi wewnątrz Kościoła. Bardzo trudno jest nam rozmawiać bez osądzania. Musimy jednak szanować innych, nawet jeśli się nie zgadzamy z ich poglądami. Poruszony został także temat osób homoseksualnych, które przez chrzest są nadal członkami Kościoła. Jak z nimi rozmawiać, szanując jednocześnie ich wolność.
    Podczas spotkania rozwinęła się bardzo trudna dyskusja na temat kondycji katechizacji i formacji kapłanów. Ktoś zauważył, że część księży jest wypalona zawodowo, ale boją się w prawdzie do tego przyznać. Zostało zadane pytanie, co zrobić, by wewnątrz wspólnoty ludzie – świeccy i duchowni – chcieli szukać wzajemnej pomocy. Nie ukrywali się z trudnościami i problemami, lecz wspólnie szukali rozwiązań. Ksiądz proboszcz podzielił się swoim świadectwem kapłaństwa, pokazując piękną stronę tej posługi, pomimo rosnącego w Polsce antyklerykalizmu. To uświadomiło wielu osobom, jak trudno dziś być kapłanem, słysząc zewsząd słowa krytyki i hejtu.
    Ostatnie zagadnienie o zabieraniu głosu w Kościele opierało się na smutnym doświadczeniu pomijania głosu świeckich. „Wierni milczą, ponieważ nie wierzą, że ich głos coś zmieni” – stwierdził jeden z uczestników. Choć na spotkaniu padło wiele być może zbyt osądzających i ostrych słów, to ostatecznie widać było, że dialog i pojednanie w Kościele są bardzo trudne, ale jednocześnie możliwe – dopóki członkowie wspólnoty chcą słuchać się wzajemnie.
    Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 7 lutego, również po mszy o godz. 18.00. Zapraszamy serdecznie każdego, kto tylko znajdzie czas i odwagę, by wziąć udział i przedstawić swój punkt widzenia.

Jeżeli możecie podzielić się swoimi świadectwami/opisami/relacjami dotyczącymi spotkań synodalnych bardzo do tego zachęcam 🙂 
Może to pomóc wszystkim tym, którzy jeszcze zastanawiają się jak przeprowadzić spotkania w swojej parafii/wspólnocie 
 
Błogosławionego dnia!
 
Z Panem Bogiem,
Rafał 
Odpowiedz
Rafał Dziedzic
Posty: 45
Admin
Topic starter
(@admin)
Estimable Member
Dołączył: 1 rok temu

Szczęść Boże!

Na stronie parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi pojawiło się sprawozdanie z czwartego spotkania synodalnego (tak jak poprzednio dziękuję p. prof. Kaji Każmierskiej za przesłanie informacji) - https://teresa.salezjanie.pl/aktualnosci/?arch=1 [dostęp 15.02.2022r]:

W poniedziałek 7 lutego 2022r. po mszy św. o godz. 18 odbyło się czwarte spotkanie parafian w związku z rozpoczęciem Konsultacji w Archidiecezji Łódzkiej w ramach XVI Synodu Powszechnego Kościoła.
   W spotkaniu wzięło udział 14 osób, wśród nich było kilku nowych uczestników. Zagadnieniem wyznaczonym przez Kościół była próba odpowiedzi na pytanie główne: „Do czego prowadzi mnie udział w liturgii?”. Refleksja ukierunkowana była na dwie serie pytań: o celebrowanie i o współodpowiedzialność we wspólnej misji. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do Ducha św. i odczytaniem przez księdza proboszcza pkt 7, 8, 9, i części 10 z Konstytucji o liturgii świętej II Soboru Watykańskiego „Sacrosanctum concilium” jako inspiracji dla rozważań na temat znaczenia liturgii i jej wpływu na życie wiarą.
   W wypowiedziach odnoszących się do kwestii celebrowania liturgii wszyscy byli zgodni, że liturgia służy spotkaniu z Bogiem i z drugim człowiekiem we wspólnocie. „Liturgia jest pełna Ducha i piękna, jeśli są w niej ludzie podejmujący posługę”, „bez liturgii i mszy św. nie wyobrażam sobie życia, a liturgia jest odbiciem życia, kiedy brakuje sił i motywacji udział w liturgii z innymi daje mi poczucie wspólnoty i lekkości i mówię Panie poślij mnie!”, „liturgia jest dla mnie tym, czym woda dla pielęgnowanej rośliny”. Jedna z osób stwierdziła, że pandemia jeszcze bardziej wzmocniła jej motywację do uczestniczenia w liturgii – można wyjść z zamknięcia i spotkać na liturgii drugiego człowieka.
   Kolejnym poruszanym w kontekście liturgii wątkiem było pytanie o nasze w nią zaangażowanie. Uczestnicy wskazali tu na konieczność osobistego zaangażowania w przeżywanie liturgii, głębokiego wejścia w jej misterium, zmagania się z rozproszeniami. Zwrócono uwagę, że takie przeżywanie liturgii możliwe jest jeśli się ją rozumie, wie jakie jest znaczenie poszczególnych gestów i znaków. W tym kontekście wskazano na konieczność powrotu w naszej parafii do katechez dla dorosłych, aby coraz więcej wiernych świadomie uczestniczyło w celebracjach liturgicznych. Drugim poruszonym aspektem zaangażowania było czynne włączanie się w liturgię (czytanie lekcji, śpiew, posługę przy ołtarzu). Wszyscy byli zgodni co do tego, że za mało się angażujemy, a brak inicjatywy bywa widoczny zarówno po stronie wiernych jak i kapłanów.
   Osobnym wątkiem były głosy krytyczne dotyczące języka, którym posługuje się Kościół. Punktem odniesienia były przytoczone na wstępie punkty z „Sacrosanctum concilium”, które wypowiadający się uznali za sformułowane zamkniętym, niekomunikatywnym językiem. „Język musi być dostosowany do aktualnej rzeczywistości, aby był językiem żywym”. Ta krytyka skierowana była zarówno w stronę kapłanów, którzy mówią do nas z ambony niejednokrotnie niezrozumiałym/niedostosowanym do codzienności językiem, ale również krytycznie wypowiadano się o dokumentach Kościoła w tym o nauczaniu papieży – lektura tych tekstów np. encyklik jest bardzo trudna. Jeden z uczestników stwierdził przy tym, że papież Franciszek stara się przełamywać ten język – często mówi prosto i życiowo, jednak i w tym przypadku ludzie nie są przygotowani na tak prosty przekaz i niejednokrotnie papież jest za to krytykowany.
   Druga seria pytań dotyczyła misji ewangelizowania, do której jesteśmy powołani wszyscy jako ochrzczeni. Jeden z uczestników postawił pytanie „Dokąd zmierza Kościół dziś? Zostaną małe wspólnoty, dlatego musimy się zastanowić co możemy zrobić, aby stawać się wspólnotą”. Wskazano na konieczność modlitwy za siebie nawzajem i budowania wiarygodności wobec siebie samych, tak, aby świadczyć, że Biblia jest historią naszego życia. Tak jak podczas poprzednich spotkań pojawiły się też osobiste świadectwa. Jedna z osób stwierdziła, że chociaż nie jest w żadnej wspólnocie dużo czasu spędza w kaplicy adoracji, bierze też stamtąd ulotki informujące o wspólnotach czy obrazki z modlitwami i zostawia je w różnych miejscach: w parku, tramwaju, na przystankach. To samo robi wspomagając jałmużną osoby potrzebujące – stara się zawsze dać ulotkę z adresem.
   Kolejne spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek 7 marca, również po mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy serdecznie każdego, kto chciałby przedstawić swój punkt widzenia czy posłuchać innych. Każdy głos jest ważny! A słuchając innych możemy wiele się od siebie nauczyć.

Podzielcie się swoimi refleksami po spotkaniach - może to być inspirujące dla wszystkich, którzy spotkania mają dopiero przed sobą 🙂

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,

Rafał

Odpowiedz
Podziel się:

Newsletter serwisu synod.org.pl

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje dotyczące Synodu o synodalności pozostaw swój e-mail:

UWAGA: Nie wysyłamy żadnych reklam - tylko informacje związane z Synodem o synodalności.