Notifications
Clear all

To forum zostało pomyślane jako miejsce wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy:

a.  tymi, którzy przymierzają się do organizacji synodu w swoich parafiach/wspólnotach,
b.  tymi, którzy mają już doświadczenie w organizacji synodu w swoim Kościele,
c.  uczestnikami spotkań którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.
-
A to wszystko po to, aby się wzajemnie inspirować, rozwiewać wątpliwości, pomagać w uniknięciu błędów samemu popełnionych. Tak, by ten synod stał się pięknym doświadczeniem Kościoła który podąża razem.

Przebieg synodu w różnych parafiach - zestawienie przygotowane przez Misyjne.pl


Rafał Dziedzic
Posty: 39
Admin
Topic starter
(@admin)
Renomowany użytkownik
Dołączył: 7 miesięcy temu

Szczęść Boże!

Na stronie Misyjne.pl pojawiło się ciekawe zestawienie przebiegu procesu synodalnego w różnych parafiach, w różnych diecezjach. Poniżej fragment tego artykułu:

Już w lutym rozpoczniemy spotkania w kościele i na plebanii, na które zaproszeni są parafianie pragnący rozmów i działania w oparciu o tematy synodalne. W przestrzeni publicznej rozprowadzamy »wkładki synodalne«. Są to ulotki przybliżające samą ideę synodu, a także tematy synodalne. Z materiałów tych osoby będące blisko Kościoła, ale również te oddalone od niego, mogą czerpać inspiracje do swobodnej wypowiedzi. By ułatwić te tak oczekiwane wypowiedzi ludzi różnych środowisk, uruchomiliśmy profil w mediach społecznościowych www.facebook.com/synod.bobolamilicz/ , gdzie pojawiają się informacje o przebiegu prac, prezentowane są tematy synodalne, materiały dotyczące organizacji spotkań. Wszystko to nie miałoby sensu gdyby nie było przepływu informacji w obie strony. W związku z tym uruchomiona została skrzynka poczty elektronicznej synod.bobolamilicz@gmail.com , a dla osób starszych, »analogowych« lub zwyczajnie pragnących pozostać anonimowymi, w przestrzeni naszej świątyni funkcjonuje »synodalna skrzynka pocztowa«. We wszystkich tych formach kontaktu oczekujemy i zbieramy głosy będące odpowiedzią na pytania Synodu, jak również na swobodne wypowiedzi ludzi zatroskanych o Kościół powszechny i o wspólnotę parafialną. Kolejnym, trudnym etapem czekającym parafię jest zebranie wszystkich głosów i przygotowanie na ich podstawie syntezy, którą zgodnie z zaleceniami przekażemy do Sekretariatu Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, celem dalszego prowadzenia prac. Nasz profil facebokoowy ma w swym założeniu śledzić losy głosu społeczności wiernych i prezentować dalszy przebieg Synodu. Prace wszystkich grup w parafii koordynuje proboszcz ks. Zbigniew Słobodecki” – pisze Roman Kamiński z mediów parafialnych parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu.

Cały artykuł dostępny jest tutaj: https://misyjne.pl/glos-ma-kazdy-jak-przebiega-synod-o-synodalnosci-w-parafiach/

Mam nadzieje że będzie to dla nas wszystkich zaangażowanych w synod inspirującą lektura 🙂

Błogosławionego dnia!

Z Panem Bogiem,

Rafał

Podziel się: