I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Sprawozdanie podsumowujące – KOŚCIÓŁ SYNODALNY W MISJI – XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 25 (28.10.2023r.)

Sprawozdanie podsumowujące - KOŚCIÓŁ SYNODALNY W MISJI - XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 25 (28.10.2023r.)

Drogie siostry, drodzy bracia,
„Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało” (1
Kor 12, 13). To jest doświadczenie, pełne radości i wdzięczności, które mieliśmy podczas tej Pierwszej Sesji Zgromadzenia Synodalnego na temat „Ku Kościołowi synodalnemu. Komunia, uczestnictwo, misja” w dniach od 4 do 28 października 2023 r. Dzięki wspólnej łasce chrztu mogliśmy żyć razem jednym sercem i duszą, pomimo różnorodności środowisk pochodzenia, języków i kultur. Jak chór, staraliśmy się śpiewać w różnorodności głosów i jedności dusz. Duch Święty dał nam doświadczyć harmonii, którą tylko On wie, jak stworzyć: jest to dar i świadectwo w rozdartym i podzielonym świecie.

Wystąpienie Jego Eminencji kard. Jean-Claude Hollerich, S.J. – Konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu sprawozdania podsumowującego I sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na zakończenie prac synodalnych, 28.10.2023 r

Wystąpienie Jego Eminencji kard. Jean-Claude Hollerich, S.J. - Konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu sprawozdania podsumowującego I sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na zakończenie prac synodalnych, 28.10.2023 r

Dziś po południu XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, na zakończenie swojej pierwszej Sesji, zatwierdziło ostateczny tekst Raportu Podsumowującego, który – jak wiemy – wyznaczy drogę Kościoła do drugiej i ostatniej Sesji, zaplanowanej na październik 2024 roku.
Jest to obszerny, ale jednocześnie zręczny tekst. Szeroki, ponieważ dotyczy niezwykle bogatego zakresu zagadnień, zręczny, ponieważ tematy są jasno zorganizowane w dwudziestu paragrafach, z których każdy zaczyna się od określenia osiągniętych zbieżności, kontynuuje ilustrując kwestie, które należy dogłębnie przeanalizować, a kończy przedstawiając pewne propozycje. Zadanie Kościołów lokalnych na czas między dwiema sesjami jest określone w następujący sposób: wychodząc od osiągniętych zbieżności, wspólnoty zostaną wezwane do pogłębienia zagadnień i propozycji, łącząc rozeznanie duchowe, pogłębienie teologiczne i ćwiczenia duszpasterskie.

Wystąpienie Jego Eminencji kard. Mario Grech – Konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu sprawozdania podsumowującego I sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na zakończenie prac synodalnych, 28.10.2023 r

Konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu sprawozdania podsumowującego I sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na zakończenie prac synodalnych, 28.10.2023 r Wystąpienie Jego Eminencji kard. Mario Grech

Dziękuję za waszą obecność.
Na zakończenie tej pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów możemy przedstawić sprawozdanie podsumowujące prace Synodu Biskupów przeprowadzone w ciągu tych trzech tygodni.
Raport podsumowujący jest owocem intensywnej i owocnej pracy. Pracy, która nie zależy tak bardzo od naszych umiejętności i zdolności, ale od słuchania Ducha, którego wzywaliśmy i którego Kościół – jesteśmy pewni – wzywał dla Zgromadzenia w tym miesiącu. To Zgromadzenie było czasem eklezjalnego rozeznawania, podczas którego zachowaliśmy metodę rozmowy w Duchu: słuchając siebie nawzajem, aby usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła. Nalegające stwierdzenie Ojca Świętego, że protagonistą Synodu jest Duch Święty, nie jest sloganem, ale podstawową zasadą każdego działania synodalnego. Bez słuchania Ducha wszystko sprowadza się do słów, do formuł być może pięknych, ale pustych i jałowych.