Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

Świadectwo 3 – Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej – Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA – Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy) – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 10 (13.10.2023r.)

Świadectwo 3 - Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej - Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA - Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Aby odnowić i promować posługę biskupa z misyjnej perspektywy synodalnej w Kościele lokalnym, ważne jest, aby biskup wspierał komunię misyjną w Kościele diecezjalnym. Biskup powinien podążać za przykładem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, w których wierzący mieli jedno serce i jedną duszę. Oznacza to, że biskup powinien być aktywnie zaangażowany w życie wiernych, czasami idąc przed nimi, wskazując drogę i podtrzymując ich nadzieję, a innym razem po prostu będąc pośród nich z skromną i miłosierną obecnością. Biskup powinien również być gotów iść za nimi, pomagając tym, którzy pozostają w tyle i pozwalając trzodzie na podążanie nowymi ścieżkami .

Świadectwo 2 – Świadectwo misji cyfrowej – José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P. – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 10 (13.10.2023r.)

Świadectwo 2 - Świadectwo misji cyfrowej - José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P. - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Drodzy bracia i siostry zgromadzenia synodalnego:

Wielu spośród was mówiło już w swoich wystąpieniach o znaczeniu “ewangelizacji środowiska cyfrowego”. Sądzę, że podzielenie się doświadczeniem, które zdobyliśmy w ramach tak zwanego Synodu Cyfrowego, może przyczynić się do rozeznania B2. Formalnie projekt nazywa się “Kościół słucha ciebie”. Jest to inicjatywa realizowana przez sieć misjonarzy i ewangelizatorów cyfrowych, przy wsparciu Dykasterii ds. Komunikacji i Sekretariatu Generalnego Synodu. Jest to misyjny wyraz Synodu, ponieważ jest skierowany wyłącznie na peryferie, do tych, którzy nie uczestniczyli osobiście.

Świadectwo 1 – Wprowadzenie do sekcji B2.3 – Gloria Liliana FRANCO ECHEVERRI, O.D.N. – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 10 (13.10.2023r.)

Świadectwo 1 - Wprowadzenie do sekcji B2.3 - Gloria Liliana FRANCO ECHEVERRI, O.D.N. - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Myśląc o roli kobiet w Kościele, należy spojrzeć na Jezusa i uczyć się od Niego. Ewangelia opowiada o gotowości Jezusa do dostrzegania i odczuwania kobiet, wychowywania ich, nadawania im godności i posyłania. Prawdziwa zmiana rodzi się ze spotkania z Jezusem, z powtarzania Jego Słowa, z uczenia się Jego postaw i kryteriów oraz z przyswajania Jego stylu.Nie chodzi tu o promocję i uznanie w sensie światowym, o prawa i pragnienia, ale o dobro Kościoła. W wierności Pierwowzorowi, którym jest Jezus, Jego styl, Jego słowa, Jego milczenia, Jego wybory

Wkład teologiczny – Współodpowiedzialność synodalna w misji ewangelizacyjnej. Jak dzielić się darami i zadaniami w służbie Ewangelii? Ks. dr Carlos María Galli – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 10 (13.10.2023r.)

Wkład teologiczny - Współodpowiedzialność synodalna w misji ewangelizacyjnej. Jak dzielić się darami i zadaniami w służbie Ewangelii? Ks. dr Carlos María Galli - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Instrumentum laboris umieszcza temat współodpowiedzialności w misji w centrum rozeznawania (B.2). Odnosi się do wymiany między Kościołami w zakresie komunii (IL 35) i misji (IL 22, 41). Inspiruje pytanie poprzedzające pięć pytań: Jak dzielić się darami i zadaniami w służbie Ewangelii? Ta refleksja teologiczna rozważa wewnętrzną jedność synodalności i misji (1); współodpowiedzialność ochrzczonych (2); oraz wymianę w służbie Ewangelii (3).Nie chodzi tu o promocję i uznanie w sensie światowym, o prawa i pragnienia, ale o dobro Kościoła. W wierności Pierwowzorowi, którym jest Jezus, Jego styl, Jego słowa, Jego milczenia, Jego wybory

Duchowe wskazówki – Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym – Kobiety i misja – s. Maria Grazia Angelini O.S.B – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 10 (13.10.2023r.)

Duchowe wskazówki - Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym - Kobiety i misja - s. Maria Grazia Angelini O.S.B - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Współodpowiedzialność w misji. Jak dzielić się darami i zadaniami w służbie Ewangelii. B 2.3 W jaki sposób Kościół naszych czasów może lepiej wypełniać swoją misję poprzez większe uznanie i promowanie godności chrzcielnej kobiet?
Nie chodzi tu o promocję i uznanie w sensie światowym, o prawa i pragnienia, ale o dobro Kościoła. W wierności Pierwowzorowi, którym jest Jezus, Jego styl, Jego słowa, Jego milczenia, Jego wybory

Współodpowiedzialni w misji – Wprowadzenie do modułu 3 – Kard. Jean-Claude Hollerich – Relator Generalny – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 10 (13.10.2023r.)

Współodpowiedzialni w misji - Wprowadzenie do modułu 3 - Kard. Jean-Claude Hollerich - Relator Generalny - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

Dzień dobry wszystkim i witamy z powrotem w naszej Sali, gotowi do ponownego rozpoczęcia wspólnej wędrówki. Nasza podróż jest nietypowa, ponieważ zmusza nas do siedzenia przez cały dzień. A jednak, jeśli spojrzymy wstecz, myśląc o dniu, w którym spotkaliśmy się na czuwaniu ekumenicznym – nie minęły nawet dwa tygodnie! – Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że przeszliśmy razem długą drogę.

Homilia – Homilia Kard. Fridolina AMBONGO (Arcybiskup metropolita Kinszasy (Kongo)) – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 10 (13.10.2023r.)

Homilia - Homilia Kard. Fridolina AMBONGO (Arcybiskup metropolita Kinszasy (Kongo)) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 10 (13.10.2023r.)

“Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła” (Ps 9).

Dzisiejszy psalm responsoryjny zachęca nas do dziękczynienia Bogu, a mamy wiele powodów, aby Mu dziękować. Jednym z nich jest niewątpliwie łaska tej synodalnej podróży, którą odbywamy jako jeden Kościół, prowadzeni przez Ducha Świętego. Ten Synod o synodalności jest nową Pięćdziesiątnicą, która z pewnością odnowi Kościół w komunii jego członków i w aktywnym uczestnictwie wszystkich w życiu i misji Kościoła.