Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

Prezentacja – Metodologia pracy w małych grupach (grupach roboczych) podczas XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (Pierwsza Sesja) – dzień 2 (5.10.2023r.)

Prezentacja - Metodologia pracy w małych grupach (grupach roboczych) podczas XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (Pierwsza Sesja) - dzień 2 (5.10.2023r.)

Rezultaty / 1 : Raport – Celem grupy jest zaangażowanie się w “pytanie do rozeznania” zadane jej dla każdego modułu (por. arkusz pracy). Wyniki rozeznania zostaną podsumowane w formie pisemnej. Dwustronicowy raport
Raport powinien zawierać punkty zbieżności i rozbieżności, napięcia, które pojawiły się i pytania, które pozostają otwarte. Powinien również zawierać spostrzeżenia i propozycje konkretnych kroków, które należy podjąć w zwiazku z poruszonymi kwestiami.