I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

Ku Kościołowi synodalnemu: Integralne doświadczenie – Wprowadzenie do modułu I – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 1 (4.10.2023r.)

Ku Kościołowi synodalnemu: Integralne doświadczenie Wprowadzenie do modułu I

Dwa wystąpienia z rzędu tej samej osoby wydają się trochę pokutą….. Postaram się więc mówić krótko, ale jestem przekonany, że wprowadzenie do pierwszego modułu naszej pracy, który rozpoczynamy teraz i który będzie nas zajmował do soboty rano, może być przydatne.

Ten moduł ma przede wszystkim pozwolić nam “rozgrzać nasze silniki”, zdobyć konkretne doświadczenie w zakresie metod pracy, z których będziemy korzystać również w kolejnych modułach, a przede wszystkim nauczyć się, jak sprawić, by wymiana między mniejszymi kręgami a kongregacjami generalnymi była owocna. Mówiłem już o tym w moim poprzednim wystąpieniu, więc nie będę się nad tym rozwodził.

Przemówienie JE kard. Jean-Claude Hollerich Relatora Generalnego Synodu – Raport wprowadzający – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 1 (4.10.2023r.)

rzemówienie JE kard. Jean-Claude Hollerich Relatora Generalnego Synodu - Raport wprowadzający

Ojcze Święty,
Eminencje, Ekscelencje,
drodzy bracia i siostry,

 Układ tej sali jest prawdopodobnie dziwny dla wielu z was. Dlatego zaczynam od refleksji na temat tego miejsca.

Nie siedzimy w porządku hierarchicznym, ale wokół okrągłych stołów, aby zachęcić do prawdziwego dzielenia się i rozeznawania. Sala nie jest ustawiona w ten sposób ze względów praktycznych lub z powodu decyzji Sekretariatu Synodu, ale aby odzwierciedlić doświadczenie ludu Bożego w podróży synodalnej rozpoczętej w 2021 roku. Zarówno układ miejsc siedzących, jak i Instrumentum laboris są owocem tego synodalnego doświadczenia i pomagają nam rozeznać drogę, o którą prosi nas Bóg.

Przemówienie JE kard. Mario Grech – Sekretarza Generalnego Synodu – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 1 (4.10.2023r.)

Przemówienie JE kard. Mario Grech - Sekretarza Generalnego Synodu - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 1 (4.10.2023r.)

Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; 
jest to jak wyborny olejek na głowie, 
który spływa na brodę,  (…) 
Tam udziela Pan błogosławieństwa, 
życia na wieki. 

Ps 133, 1-3

 Podobnie jak plemiona Izraela wstępujące na górę Syjon (por. Ps 121), przybyliśmy ze wszystkich Kościołów na całym świecie, aby wychwalać imię Pana. Po pierwszej fazie Synodu, świętujemy to Zgromadzenie Ogólne, aby ofiarować nasz wkład, aby wszyscy w Kościele mogli stać się “uczniami-misjonarzami, którzy podejmują inicjatywę, którzy się angażują, którzy towarzyszą, którzy przynoszą owoce i świętują” (EG, 24). Kilka tygodni temu moja mama zapytała mnie, dlaczego “marnuję” tyle czasu w biurach Sekretariatu, skoro nie pomaga mi to głosić Ewangelii! Miała rację! I nie chcę zapomnieć o jej pytaniu nawet teraz, gdy jesteśmy wezwani do tego, by zatrzymać się w modlitwie i słuchaniu na cały miesiąc.

Powitanie przez Przewodniczącego Delegatów – Ibrahim I. Sedrak (Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów I przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu) – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 1 (4.10.2023r.)

Powitanie przez Przewodniczącego Delegatów - Ibrahim I. Sedrak (Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów I przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 1 (4.10.2023r.)

Ojcze Święty,
Eminencje, Ekscelencje,
Drodzy Siostry i Bracia,

Pan Jezus Chrystus nadal okazuje swoją miłość do Kościoła, inspirując w tym historycznym czasie Synodu dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja. W imieniu całego ludu Bożego i nas, zgromadzonych dziś na tym synodalnym zgromadzeniu, przekazuję wam moje najserdeczniejsze braterskie pozdrowienia. Dziękujemy wam, ponieważ celebrując ten synod, dajecie nam radość spotkania i kroczenia razem.

Homilia papieża Franciszka podczas mszy na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów – Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów – dzień 1 (4.10.2023r.)

Homilia papieża Franciszka podczas mszy na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy jest poprzedzona opisem trudnego momentu w misji Jezusa, który moglibyśmy określić jako „przygnębienie duszpasterskie”: Jan Chrzciciel wątpi, że jest On naprawdę Mesjaszem; wiele miast, przez które przechodził, mimo cudów, których dokonał, nie nawróciło się; ludzie oskarżają Go o to, że jest żarłokiem i pijakiem, chociaż nieco wcześniej skarżyli się na Jana Chrzciciela, gdyż był zbyt surowy (por. Mt 11, 2-24). Widzimy jednak, że Jezus nie daje się pochłonąć smutkowi, lecz wznosi oczy ku niebu i błogosławi Ojca, ponieważ objawił prostaczkom tajemnice królestwa Bożego: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). W chwili przygnębienia Jezus ma zatem wzrok zdolny do patrzenia dalej: wychwala mądrość Ojca i jest w stanie dostrzec ukryte dobro, które rośnie, ziarno Słowa przyjęte przez ludzi prostych, światło królestwa Bożego, które toruje sobie drogę nawet w nocy.