Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy

Nasza Parafia jest parafią wiejską. Została erygowana w 1945 roku. Obecnie liczy ponad 2000 mieszkańców. Kościół Katolicki w Lubszy wybudowano ok. 1707r. a w 1945r. został niemal doszczętnie zniszczony przez wojska sowieckie. Po pięciu latach od dokonanych na nim zniszczeń został rozebrany. Na jego miejscu postawiono krzyż.
W 1822r. ewangelicy wybudowali tu nowa świątynię, którą społeczność lubszańska pochodząca z Kresów Wschodnich (z okolic Czerwonogrodu i Nyrkowa) zaadaptowała i nadała jej wezwanie Najświętszej Maryi Panny. Parafię erygowano 3 stycznia 1856r.
(…) Od 2017 roku nasza Parafia należy do Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Chcemy, aby była ona prawdziwą wspólnotą osób zaangażowanych w budowanie Królestwa Bożego na ziemi i troszczących się nawzajem o swoje zbawienie. Początki nie były łatwe. Nurtowało nas pytanie, czy w naszej Parafii jest to możliwe, czy uda się coś zmienić.

Parafia pw. Maryi Matki Bożej w Jawidzu-Rokitnie – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia powstała (została erygowana) 30.12.1988 r. przez wyłączenia z obszaru par. Bystrzyca (dek. łęczyński) i Niemce (dek. lubartowski). Początkowo należała do dek. łęczyńskiego, a od 1994 r. – do lubelskiego podmiejskiego. Parafia liczy obecnie 2085 mieszkańców w tym 2015 katolików. Ma ona charakter wiejski. Wierni odznaczają się tradycyjną religijnością. Ze względu na strukturę zawodową jest zróżnicowana: wśród nich robotnicy stanowią 20%, chłopi 25%, chłoporobotnicy 45% inteligencja 10%. Część pracuje poza granicami kraju. W parafii jest ok. 450 rodzin, w tym 15 rodzin wielodzietnych oraz ok. 140 osób samotnych (…).

W celu ożywienia parafii i formowania świadomych katolików, którzy podejmą z radością odpowiedzialność za Kościół i sprawy wiary poszukaliśmy nowych form ożywienia wiary i odnowy parafii w duchu Soboru Watykańskiego II. Szczególnie chodziło nam o obudzenia nowej świadomości, czym jest Kościół i jaka jest odpowiedzialność ochrzczonych za parafię i zbawienie świata. Stąd została podjęta inicjatywa rozpoczęcia w Parafii Programu Odnowy i Ewangelizacji w ramach Ruchu dla Lepszego Świata.

Parafia pw. św Mikołaja w Hrubieszowie – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Rys historyczny: Parafia została erygowana w r. 1400. Do niedawna była jedyną w Hrubieszowie. Największy podział terytorialny parafii dokonał się w 2001 r i od tej pory w mieście jest cztery parafie. Przy parafii św. Mikołaja pozostało około 8500 wiernych. Liczba ta z roku na rok malała (emigracja do miast i za granicę oraz niekorzystny trend demograficzny) ta, że obecnie wg Urzędu Meldunkowego jest około 7000 osób (…).
Na jakim etapie wdrażania Programu jest parafia:

Obecnie jesteśmy w ósmym roku realizacji Programu i jeszcze na pierwszym etapie przed Tygodniem Braterstwa

Wydaje się, że w pierwszych miesiącach wprowadzenia Programu aktywność wiernych była widoczna a z chwilą upływu czasu zaczęła słabnąć. Być może ciekawość nowych metod zastosowanych w duszpasterstwie i oczekiwanie widocznych rezultatów mobilizowały do włączania się w różne inicjatywy. Po jakimś czasie okazało się, że oczekiwane, szybkie i zewnętrzne zmiany nie mają miejsca.

Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej jest jedna z siedmiu parafii w 38 tysięcznym Malborku. Powstała 1 lipca 1989r. Zamieszkuje w niej prawie 9 tysięcy osób. Kościół parafialny jest w budowie. Sprawujemy w nim liturgię od 2002 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe plebanii i domu parafialnego. W tym roku (2022) księża zamieszkali razem w nowym budynku plebanii.

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji wspólnota parafialna razem z proboszczem ks. Józefem Micińskim rozpoczęła w roku 2010 pod wytrwałą opieką ks. Stanisława Zająca, który towarzyszy nam swoją posługą do chwili obecnej. Powstały struktury komunikacji: Rejony i sieć Posłańców.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku, to parafia podmiejska (k. Jarosławia). Została erygowana (powołana do istnienia jako samodzielna parafia) w styczniu 1943 roku. Liczy ok. 2 500 mieszkańców.
Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji rozpoczął w 1991 roku. Zapoczątkował go, nieżyjący już poprzedni proboszcz, ks. prałat Marian Wrona, który był także dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów i prowadził go do 2016 roku, do przejścia na emeryturę. Obecny proboszcz, ks. Andrzej Więcek, kontynuuje rozpoczęte dzieło.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie (Polanka) – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski jest jedną z dziewięciu parafii 50-tysięcznego Krosna, w Archidiecezji Przemyskiej. Samodzielna parafia powstała w 1928 r., na odłączonym od Jedlicza osiedlu Polanka-Karol, zamieszkałym wówczas przez rolników zatrudnionych również w krośnieńskich zakładach przemysłu naftowego i w hutach szkła. Obecnie zamieszkuje w parafii ponad 4 tys. osób (stan na rok 2021), na stosunkowo rozległym terenie. Zabudowę obecnej dzielnicy Polanka w Krośnie, która jest objęta opieką duszpasterską Parafii, tworzy osiedle bloków, które powstawały od lat 70-tych ub. wieku, po administracyjnym dołączeniu dzielnicy do Krosna, a także z domów jednorodzinnych, z których większość tworzy ciągłą zabudowę wzdłuż głównej ulicy ks. Decowskiego i rozchodzących się od niej bocznych, rozgałęziających się ulic. Z punktu widzenia duszpasterskiego odczuwalna jest różnica w nastawieniu do wspólnych inicjatyw ze strony rodzin, które zamieszkują w rejonach domów jednorodzinnych i tych, którzy mieszkają w blokach. Najbardziej odróżnia się jednak grupa „nowych parafian”, którzy niedawno wybudowali się na terenie parafii, ale życiowo wciąż są związani z dotychczasowym środowiskiem. Podobnie tylko formalna więź łączy parafię z mieszkańcami, którzy czasowo wynajmują mieszkania w blokach. Z tego powodu bardzo potrzebne są inicjatywy, które wytrwale będą zapraszać do wspólnoty, ofiarując wszystkim możliwość integrowania się z parafią.

Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy – Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafia rozpoczęła PPOiE we Wrześniu 2020r. Został on zaproponowany przez nowego proboszcza, ks. Mieczysława Janczyszyna. Spotkał się on z Programem podczas swojej pracy misyjnej na Białorusi.
Ideał naszej parafii:
Stworzenie Wspólnoty Wspólnot, w której każdy poczuje się jej częścią i weźmie odpowiedzialność za jej rozwój.
Stan obecny Parafii:
Początki były trudne, jednak z wydarzenia na wydarzenie, jest coraz lepiej. Jesteśmy obecnie na pierwszym etapie (Kerygmatycznym) a wartością roku na którą chcemy uwrażliwiać naszych braci jest pojednanie. Po dwóch latach bycia w Programie są widoczne owoców wzrostu.

Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej – Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Nasza parafia jest jedną z trzech parafii w samym mieście liczącym około 20 tyś. Mieszkańców. Do parafii należy też jedna wioska. Parafia liczy 9750 mieszkańców.

Kiedy parafia rozpoczęła proces odnowy wg projektu PPOIE:
Program odnowy i Ewangelizacji rozpoczął ks. Adam Lewandowski ówczesny proboszcz parafii w 1995 roku. W 1997 roku proboszczem został ks. Stanisław Zając a w 2001 roku ks. Andrzej Lupa. Przez kolejne lata mino zmiany proboszczów program nieustannie był realizowany. Jest to ważna informacja bo w doświadczeniu innych parafii zazwyczaj następcy mimo wcześniej realizowanych programów parafialnych nie podejmowali się realizacji wcześniej opracowanych projektów.