Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku, to parafia podmiejska (k. Jarosławia). Została erygowana (powołana do istnienia jako samodzielna parafia) w styczniu 1943 roku. Liczy ok. 2 500 mieszkańców.
Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji rozpoczął w 1991 roku. Zapoczątkował go, nieżyjący już poprzedni proboszcz, ks. prałat Marian Wrona, który był także dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów i prowadził go do 2016 roku, do przejścia na emeryturę. Obecny proboszcz, ks. Andrzej Więcek, kontynuuje rozpoczęte dzieło.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie (Polanka) – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski jest jedną z dziewięciu parafii 50-tysięcznego Krosna, w Archidiecezji Przemyskiej. Samodzielna parafia powstała w 1928 r., na odłączonym od Jedlicza osiedlu Polanka-Karol, zamieszkałym wówczas przez rolników zatrudnionych również w krośnieńskich zakładach przemysłu naftowego i w hutach szkła. Obecnie zamieszkuje w parafii ponad 4 tys. osób (stan na rok 2021), na stosunkowo rozległym terenie. Zabudowę obecnej dzielnicy Polanka w Krośnie, która jest objęta opieką duszpasterską Parafii, tworzy osiedle bloków, które powstawały od lat 70-tych ub. wieku, po administracyjnym dołączeniu dzielnicy do Krosna, a także z domów jednorodzinnych, z których większość tworzy ciągłą zabudowę wzdłuż głównej ulicy ks. Decowskiego i rozchodzących się od niej bocznych, rozgałęziających się ulic. Z punktu widzenia duszpasterskiego odczuwalna jest różnica w nastawieniu do wspólnych inicjatyw ze strony rodzin, które zamieszkują w rejonach domów jednorodzinnych i tych, którzy mieszkają w blokach. Najbardziej odróżnia się jednak grupa „nowych parafian”, którzy niedawno wybudowali się na terenie parafii, ale życiowo wciąż są związani z dotychczasowym środowiskiem. Podobnie tylko formalna więź łączy parafię z mieszkańcami, którzy czasowo wynajmują mieszkania w blokach. Z tego powodu bardzo potrzebne są inicjatywy, które wytrwale będą zapraszać do wspólnoty, ofiarując wszystkim możliwość integrowania się z parafią.