Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) – Archiecezja Detroit

To coś więcej niż pomysł, dokument czy plan.

Uwolnić Ewangelię (Unleash the Gospel) to ruch napędzany przez Ducha Świętego. To misyjna transformacja Archidiecezji Detroit.

To nie jest coś, co robimy indywidualnie, ale jest to zadanie wspólnotowe, dzieło całego mistycznego ciała Chrystusa, do którego należymy.
Bóg wzywa nas, każdego z nas, do przyjęcia nowej tożsamości, do stania się zespołem radosnych uczniów-misjonarzy i świadków mocy Ewangelii.

Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus jest pragnieniem narodów, a Jego Ewangelia jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia ludzkiego serca.

Naszym celem nie jest bycie dobrym i dostanie się do nieba. Naszym celem jest rozszerzenie Królestwa Bożego na ziemi poprzez uczynienie świata miejscem, gdzie Chrystus jest znany i kochany, tak aby jak najwięcej ludzi zostało doprowadzonych z nami do życia wiecznego.

Jesteśmy lokalnym Kościołem w ruchu, dołącz do nas, gdy podążamy tam, gdzie prowadzi Chrystus. Dołącz do misji Unleash the Gospel (Uwolnić Ewangelię).

Przed siebie w wierze – Droga przed nami – Archidiecezja Newark

Archidiecezja Lewar - Odnowa Diecezji - Przed siebie w wierze - Droga przed nami

Przed siebie w wierze: Droga przed nami to duszpasterska wizja Kardynała Josepha W. Tobina dla Archidiecezji Newark. Ma ona na celu ustanowienie pozytywnej drogi dla wiernych, duchowieństwa i archidiecezji, jednocześnie odpowiadając na kluczowe wyzwania przeszłości i teraźniejszości. Jest to fundament uzdrowienia, który odpowiada na zranienia i brak zaufania w naszej wspólnocie, wzmacnia zmiany, które zaczęliśmy wprowadzać w życie i zapewnia solidny fundament dla naszego życia jako misyjnych uczniów Jezusa. Wspólne posuwanie się naprzód w wierze zapewni nam rozkwit jako wspólnocie uczniów, towarzyszy naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Program: Odnów mój kościół [Zasoby] – Archidiecezja Chicago

Program: Odnów mój Kościół - Archidiecezja Chicago

Towarzyszenie
Duchowe towarzyszenie komuś (lub wspólnocie) w jego drodze wiary, w wyzwaniach i zmianach życiowych, w nadziei, że pociągnie go do bliższego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i Jego Kościołem.

Tradycja Apostolska
Wierne i stałe przekazywanie nauczania Apostołów z pokolenia na pokolenie w ciągu całej historii Kościoła katolickiego.

Arcybiskup
Tytuł biskupa posiadającego jurysdykcję nad archidiecezją. Arcybiskup zarządza archidiecezją jako autentyczny następca apostołów.

Program: Odnów mój kościół [Rozważania] – Archidiecezja Chicago

Program: Odnów mój Kościół - Archidiecezja Chicago

Modlitwa dla Odnów mój Kościół
Panie Jezu, przemawiasz dziś do nas
tak, jak przemawiałeś do tych świętych mężczyzn i kobiet,
którzy szli przed nami.
Jak czyniłeś to przez wszystkie wieki, także i dziś
wzywasz nas, mówiąc: Odnów mój Kościół.
Wylej na nas dar Twojego Ducha Świętego,
abyśmy potrafili:
wyraźnie Cię usłyszeć,
z uwagą słuchać jedni drugich,
śmiało marzyć o przyszłości,
mądrze rozeznawać Twoje wskazania,
odważnie trwać w pełnieniu Twojej świętej woli,
łączyć się w dobroczynności,
bez wahania rezygnować ze swoich planów,
aby przyjmować większe dobro
i przekazywać Twoje dary przyszłym pokoleniom.

Program: Odnów mój kościół [Odnowa parafii] – Archidiecezja Chicago

Program: Odnów mój Kościół - Archidiecezja Chicago

Zmiany strukturalne
Wiele z naszych parafii wydaje większość swoich środków po prostu na utrzymanie budynków, nie mogąc sobie pozwolić na personel duszpasterski potrzebny do misji czynienia i formowania uczniów.

Naszym celem jest Kościół lokalny w pełni żywy, ze wspólnotami parafialnymi przepełnionymi radością służenia Chrystusowi. Aby osiągnąć ten cel, opracowaliśmy starannie prowadzony proces grupowania, łączenia, a nawet zamykania niektórych parafii, tak aby zasoby mogły być ponownie skoncentrowane na tworzeniu silniejszych, bardziej żywotnych parafii w przyszłości.

Aby to zrobić, oceniamy struktury biznesowe (sposób działania), budynki, personel i wymagania finansowe istniejących parafii, aby zbudować solidne podstawy dla pracy ewangelizacyjnej w naszej nowej erze misyjnej… wszystko po to, aby przyprowadzić więcej ludzi do Jezusa Chrystusa jako Jego uczniów, wzmocnionych i uformowanych poprzez żywe, sakramentalne życie Jego Kościoła.

Wizja: Zbliżanie ludzi do Jezusa Chrystusa poprzez Jego Kościół – Diecezja Portsmouth

Jak odnowić diecezję - Diecezja Portsmouth

Cztery priorytety
1. Wyjść z misją do wszystkich
Abyśmy umożliwili wielu innym usłyszeć Ewangelię oraz poznać, służyć i kochać Jezusa Chrystusa w zbawczej komunii Jego Kościoła katolickiego, aby wytrwale trwając w wierze, nadziei i miłości, mogli kiedyś osiągnąć szczęście nieba.

“Idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”
Mt 28,19

2. Być całkowicie zależnym od Ducha Świętego
Abyśmy, przechodząc od konserwacji do misji, bardziej całkowicie zaufali Bogu poprzez modlitwę, błagając Ducha Świętego, aby inspirował naszych duchownych i naszych świeckich z nieustanną radością i kreatywnością do rozwijania i realizowania nowych, innowacyjnych posług i sposobów chrześcijańskiego życia.

“Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was”.
Dz 1,8

Jak odnowić diecezję – bp. Philip Egan – Diecezja Portsmouth

Jak odnowić diecezję - Diecezja Portsmouth

Przez lata pracowałem w kilku diecezjach i kontekstach. Często słyszałem, jak bracia księża mówili takie rzeczy jak: “Nie wiemy, dokąd zmierzamy. Potrzebujemy wizji, planu. Czy jesteśmy tu tylko po to, by utrzymać umierającą strukturę?”.

Kościół jest Ciałem Chrystusa. Należy do Niego. Jego Święty Duch nas prowadzi. Jednak w Jego imieniu biskup jako pasterz musi wyznaczać priorytety. Aby diecezja mogła się rozwijać, biskup ma obowiązek, poprzez modlitwę i konsultacje, ustalić kierunek podróży. Jak mówi ks. Illo, “rozkwitać” nie oznacza tu sukcesu, ale owocność. Aby diecezja przekształciła się w ewangelizacyjną, biskup, duchowieństwo i wierni muszą stać się świętymi uczniami-misjonarzami, którzy z radością oddają wszystko na służbę Panu.

Program: Odnów mój kościół – Archidiecezja Chicago

Program: Odnów mój Kościół - Archidiecezja Chicago

Wizja

Wyobraźmy sobie parafię…

– w pełni żywą i rozwijającą się, z jasnym poczuciem misji formowania nowych uczniów Jezusa Chrystusa,
– odnawiania społeczności wokół niej i dawania świadectwa o miłości Boga w inspirujący sposób.
– wypełniona zaangażowanymi parafianami pogłębiającymi swoją relację z Bogiem i dzielącymi się swoją wiarą z innymi.
– w którym każdy, niezależnie od pochodzenia, aktualnego stanu życia czy relacji z Bogiem i Jego Kościołem katolickim czuje silne poczucie przynależności i tego, że w parafii jest dla niego miejsce.
– w której Msze św. i liturgie są tak żywe, że “niedzielne doświadczenie” jest transformujące dla wszystkich – starych, młodych, stałych parafian i gości.
– która spogląda poza budynek kościoła i parking, by nieść uzdrawiającą łaskę Jezusa Chrystusa światu i z większą intencją zajmować się bolączkami naszego wieku.