Wyzwania Instrumentum laboris – Newsletter Sekretariatu Generalnego Synodu

Drodzy przyjaciele,
W miniony wtorek, 20 czerwca, Sekretariat Generalny Synodu mógł wreszcie zaprezentować Instrumentum laboris (IL), dokument roboczy, który będzie animował prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29 października 2023 r.).

Prace nad przygotowaniem tego tekstu “całego Kościoła” – jak określił go kardynał Mario Grech podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji – rozpoczęły się w kwietniu, w następstwie kontynentalnych zgromadzeń synodalnych i przyjęcia odpowiednich siedmiu dokumentów końcowych zgromadzenia, nie zapominając o tym z synodu cyfrowego.

Wyzwania Instrumentum laboris – Newsletter Sekretariatu Generalnego Synodu

Drodzy przyjaciele,
W miniony wtorek, 20 czerwca, Sekretariat Generalny Synodu mógł wreszcie zaprezentować Instrumentum laboris (IL), dokument roboczy, który będzie animował prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29 października 2023 r.).

Prace nad przygotowaniem tego tekstu “całego Kościoła” – jak określił go kardynał Mario Grech podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji – rozpoczęły się w kwietniu, w następstwie kontynentalnych zgromadzeń synodalnych i przyjęcia odpowiednich siedmiu dokumentów końcowych zgromadzenia, nie zapominając o tym z synodu cyfrowego.

Zgromadzenie Synodalne w Pradze oczami influencera

Niektórzy nazywają ich “influencerami” świata cyfrowego ze względu na dużą liczbę “followersów”, którzy śledzą ich życie i refleksje, my wolimy nazywać ich duszpasterzami, ewangelizatorami w sieciach społecznych. Po doświadczeniu konsultacji kontynentu cyfrowego “Kościół was słucha”, poprosiliśmy niektórych influencerów i członków oficjalnych delegacji Konferencji Episkopatów w Europie o śledzenie prac Zgromadzenia Kontynentalnego w Pradze. Oto ich świadectwa.

Kościół jest naszym domem – wkład wiernych z niepełnosprawnością w Synod o Synodalności

od 6 grudnia, 4 filmiki przedstawiające wkład wiernych z niepełnosprawnością w Synod o Synodalności

Powtórzę: musimy mieć “odwagę, aby dać głos tym, którzy są dyskryminowani z powodu swojej niepełnosprawności, ponieważ niestety, w niektórych krajach nawet dzisiaj, ludziom trudno jest uznać ich za osoby o równej godności”” (Papież Franciszek, Fratelli Tutti, n. 98).

Newsletter #20 Generalnego Sekretariatu Synodu – Dokument roboczy na fazę kontynentalną, Synod w Afryce, Słuchając chrześcijańskiego Wschodu

Miniony tydzień upłynął pod znakiem publikacji Dokumentu roboczego dla etapu kontynentalnego. Aby “etap ten był organiczny w stosunku do procesu synodalnego, konieczne jest”, jak podkreślił kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu, podczas jego prezentacji w czasie konferencji prasowej (27 października 2022 r.), “aby również zgromadzenia kontynentalne były związane z dynamiką cyrkularną proroctwo-rozpoznanie. Może się to stać jedynie poprzez powrót Dokumentu do podmiotu proroctwa, czyli do Ludu Bożego żyjącego w Kościołach partykularnych.” Teraz do każdego z nas należy powiększenie przestrzeni Namiotu, czyli kontynuowanie dzieła słuchania, dialogu i rozeznania na tym Etapie Kontynentalnym.

Pomogłem napisać pierwszy dokument globalnego synodu. Oto co usłyszeliśmy od katolików z całego świata – America. The Jesuit Review [Tłumaczenie maszynowe tekstu angielskiego]

Pod koniec naszego pierwszego dnia we Frascati pod koniec września, uderzony powagą zadania, które przed nami stało, wysłałem wiadomość do przyjaciela, aby powiedzieć, że wielu z moich kolegów “ekspertów” czuło rękę historii i ciężar odpowiedzialności na naszych ramionach. “Mam nadzieję, że prowadzisz dziennik”, odpisał mój przyjaciel.

Program "Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii" 

“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii.

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

  • rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
  • uczenie się słuchania w parafii
  • uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
  • zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii