Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej po Synodzie o synodalności - Diecezje

Bp Waldemar Musioł: w nowym programie duszpasterskim chodzi głównie o obudzenie wspólnotowości

W nowym programie duszpasterskim chodzi przede wszystkim o obudzenie wspólnotowości – mówi bp Waldemar Musioł sekretarz Komisji Duszpasterstwa działającej przy Konferencji Episkopatu Polski.

Wczoraj w Poznaniu zakończyło się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie omawiające m.in. program przygotowany na nowy rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. Hasło programu brzmi: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Sekretarz Komisji Duszpasterstwa działającej przy Konferencji Episkopatu Polski bp Waldemar Musioł podkreśla, że nowy program duszpasterski ma dwa cele: po pierwsze, przypomnienie soborowej wizji Kościoła jako komunii i po drugie, zdynamizowanie uczestnictwa we wspólnocie Kościoła.

Adaptacja soborowej wizji Kościoła

„W tym nowym programie chodzi przede wszystkim o obudzenie wspólnotowości. To jest odpowiedź na sugestię papieża Franciszka, wyrażoną poprzez zwołanie synodu o synodalności, żeby pójść bardziej razem, żeby niwelować pewne bariery, które narosły w rozumieniu i spojrzeniu na Kościół czy wiernych, żeby jak to się mówi – skracać dystans. Chodzi także o to, żeby niwelować pewien klerykalizm, który się też pojawia z inicjatywy środowisk duchownych, ale też i świeckich, byśmy byli bardziej wspólnotą” – przypomina biskup.

Bp Musioł zaznacza, że program można traktować też jako pokłosie ciągle nie przeprowadzonej adaptacji soborowej wizji Kościoła, którą przypomniał na początku III tysiąclecia papież Jan Paweł II w liście apostolskim „Novo Millennio Ineunte”, czyli wizji Kościoła jako komunii. To przypomnienie i kształtowania duchowości komunijnej Kościoła jest właśnie głównym celem programu, dodaje. Inspiracją do realizacji programu, wyjaśnia biskup Musioł, jest trwający synod z jego metodologią synodalną, a więc modlitwa, wspólne słuchanie słowa Bożego, dialog, rozeznawanie, świadectwo.

„Myśląc o praktycznych implikacjach, proponujemy, żeby stworzyć w parafii np. dodatkowe przestrzenie spotkania duchownych i świeckich. Sugerujemy w programie większe zdynamizowanie struktur parafialnych, które już tam są, jak chociażby dwa ciała doradcze proboszcza, jakim jest parafialna rada duszpasterska i parafialna rada ekonomiczna. Mamy w tym programie zachętę, by diecezje wprowadzały nowe posługi, chociaż one nie są nowe w Kościele, myślę tu o posłudze lektora i akolity dla kandydatów, którzy nie są kandydatami do święceń. Te posługi są świetną szkołą uczestnictwa i zaangażowania” – dodaje biskup.

Celem programu, podsumowuje sekretarz Komisji Duszpasterstwa, jest więc „ożywienie wspólnotowości w parafii i rozumienia parafii jako wspólnoty wspólnot, nie na zasadzie nadzwyczajności tych wspólnot i ich przeakcentowywania, ale by je uczynić przestrzeniami w których odnajdzie się każdy ochrzczony, jeśli tylko zechce do tej wspólnoty dołączyć, poszukać swego miejsca w parafii i w Kościele i odkryć w sobie charyzmat, możliwość sposobu zaangażowania dla wspólnoty”.

„Cele programu duszpasterskiego są teoretyczne i takimi pozostaną, program bowiem zawiera tylko pewne sugestie i inspiracje – mówi biskup Musioł – ale proponujemy w ramach inspirowania tej wspólnotowości Kościoła i zaktywizowania wiernych różne ścieżki bardzo praktyczne”.

Przedstawiają je materiały, które zostały zebrane w 5 zeszytach tematycznych i zostaną rozesłane do każdej parafii. Oczywiście, jak zaznacza biskup, nie chodzi o to, by ten nowy program duszpasterski stawiać ponad program, który dyktuje samo życie parafii, jej święta, rocznice, jubileusze, czy też sam rok liturgiczny. „Bardziej chodzi o to, żeby inspirować, przenikać tymi treściami to, co księża robią na co dzień” – dodaje.

Nowy program został opracowany przez Komisję Duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski przy współpracy innych podmiotów.

Program jest przeznaczony na nowy rok liturgiczny, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu.

[Źródło: https://misyjne.pl/bp-waldemar-musiol-w-nowym-programie-duszpasterskim-chodzi-glownie-o-obudzenie-wspolnotowosci/]