Strona synod.org.pl nie publikuje oficjalnego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii synodu.  Służy prezentacji materiałów synodalnych, które mogą pomóc w przebiegu diecezjalnego etapu synodu. Działa pod patronatem Rady KEP do spraw Apostolstwa Świeckich, z ramienia jej przewodniczącego, abp. Adriana Galbasa.

Poprzedni
Następny

Statystyki synodalne

Statystyki przygotowane na podstawie danych upublicznionych przez diecezje.

Syntezy z innych krajów

Zapoznaj się z tym co w swoich syntezach zapisały episkopaty innych państw.

Podsumowanie Synodu

Sprawdź jak Synod przebiegał w poszczególnych diecezjach

Jeżeli chcesz otrzymywać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu Synodu o synodalności w Polsce zapisz się do naszego newslettera:

Syntezy diecezjalne

Zdecydowanie zaleca się, aby synteza została upubliczniona po jej opracowaniu jako punkt odniesienia w podążaniu diecezji drogą synodalności. Na ile to możliwe, można dać Ludowi Bożemu możliwość przejrzenia i ustosunkowania się do treści syntezy diecezjalnej, zanim zostanie ona oficjalnie przesłana do konferencji episkopatu.

Upublicznienie syntez diecezjalnych (stan na 27.08.2022r)
Diecezje które udostępniły syntezy 88%

Co zostało powiedziane podczas spotkań synodalnych?
Zestawienie odpowiedzi na 10 pytań synodalnych.

Wszystkie udostępnione syntezy na jednej stronie

Wszystkie syntezy w jednym dokumencie Word

Wszystkie syntezy w jednym dokumencie PDF

Synteza krajowa procesu synodalnego opublikowana przez Konferencję Episkopatu Polski

[N] Archidiecezja Białostocka

Diecezja Bielsko - Żywiecka

[Nowe] Diecezja Bydgoska

Archidiecezja Częstochowska

Diecezja Drohiczyńska

Diecezja Elbląska

Diecezja Ełcka

Archidiecezja Gdańska

Archidiecezja Gnieźnieńska

Diecezja Gliwicka

Diecezja Kaliska

[Nowe] Archidiecezja Katowicka

[Nowe] Diecezja Kielecka

Diecezja Legnicka

Archidiecezja Lubelska

Diecezja Łomżyńska

Diecezja Łowicka

Archidiecezja Łódzka

Diecezja Opolska

Diecezja Pelpińska

Diecezja Płocka

Archidiecezja Poznańska

Diecezja Radomska

[Nowe] Diecezja Sandomierska

[Nowe] Diecezja Rzeszowska

Diecezja Siedlecka

Arch. Szczecińsko - Kamieńska

Diecezja Świdnicka

[N] Diecezja Tarnowska

Diecezja Toruńska

[N] Archidiecezja Warmińska

Archidiecezja Warszawska

Diecezja Warszawsko - Praska

[Nowe] Diecezja Włocławska

Archidiecezja Wrocławska

D. Zielonogórsko - Gorzowska

Ordynariat Polowy

Forum wymiany doświadczeń - Synod 2021-2023

To forum zostało pomyślane jako miejsce wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy:

a.  tymi, którzy przymierzają się do organizacji synodu w swoich parafiach/wspólnotach,
b.  tymi, którzy mają już doświadczenie w organizacji synodu w swoim Kościele,
c.  uczestnikami spotkań którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

A to wszystko po to, aby się wzajemnie inspirować, rozwiewać wątpliwości, pomagać w uniknięciu błędów samemu popełnionych. Tak, by ten synod stał się pięknym doświadczeniem Kościoła który podąża razem.

Homilia papieża Franciszka na rozpoczęcie synodu

Pewien człowiek, bogacz, idzie na spotkanie z Jezusem, w chwili gdy „wybierał się On w drogę” (Mk 10, 17). Wiele razy Ewangelie przedstawiają nam Jezusa „w drodze”, gdy towarzyszy idącemu człowiekowi i słucha pytań, jakie nurtują i niepokoją jego serce. W ten sposób objawia nam, że Bóg nie mieszka w miejscach jałowych, w miejscach spokojnych, z dala od rzeczywistości, ale idzie z nami i dołącza do nas, gdziekolwiek jesteśmy, na wyboistych niekiedy drogach życia. I dziś, gdy rozpoczynamy drogę synodalną, zadajemy sobie wszyscy – papież, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry świeccy – pytanie: czy my, wspólnota chrześcijańska, ucieleśniamy styl Boga, który kroczy przez dzieje i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości? Czy jesteśmy gotowi podjąć przygodę podróży, czy też, bojąc się nieznanego, wolimy schronić się w wymówkach typu „nie potrzeba” i „zawsze robiliśmy to w ten sposób”?

Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą, wspólne wędrowanie. Spójrzmy na Jezusa, który na drodze najpierw spotyka bogacza, potem słucha jego pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co ma czynić, aby mieć życie wieczne. Spotkać, słuchać, rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu, na których chciałbym się skupić.

Spotkać. Ewangelia rozpoczyna się opisem spotkania. Pewien człowiek idzie na spotkanie Jezusa i klęka przed Nim, zadając Mu decydujące pytanie: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (w. 17). Pytanie tak ważne wymaga uwagi, czasu, gotowości spotkania z drugim człowiekiem i pozwolenia, by jego niepokój stał się dla nas wyzwaniem. Istotnie, Pan nie jest obojętny, nie okazje poirytowania czy zaniepokojenia, wręcz przeciwnie, zatrzymuje się z nim. Jest gotów na spotkanie. Nic nie pozostawia Go obojętnym, wszystko go fascynuje. Spotkanie twarzy, wymiana spojrzeń, dzielenie się historią każdej osoby: tak wygląda bliskość Jezusa. On wie, że spotkanie może zmienić życie. A Ewangelia jest pełna spotkań z Chrystusem, które podnoszą na duchu i uzdrawiają. Jezus nie śpieszył się, nie patrzył na zegarek, aby szybko zakończyć spotkanie. Był zawsze do dyspozycji osoby, którą spotykał, aby jej słuchać.

Także i my, rozpoczynający tę drogę, jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu wydarzeń, czy rozważań teoretycznych nad problemami, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między sobą. 

Czasu, by uczynić przestrzeń dla modlitwy, adoracji – tej modlitwy, którą my bardzo zaniedbujemy: adorować, dać miejsce dla adoracji -, na to, co Duch chce powiedzieć Kościołowi; na zwrócenie się ku twarzy i słowu drugiego człowieka, na spotkanie twarzą w twarz, by dać się poruszyć pytaniami sióstr i braci, by pomagać sobie nawzajem, aby ubogacała nas różnorodność charyzmatów, powołań i posług. Każde spotkanie – jak wiemy – wymaga otwartości, odwagi, gotowości, by pozwolić sobie na wyzwanie, jakie stawia przed nami oblicze i historia drugiego człowieka. Podczas gdy czasami wolimy schronić się w relacjach formalnych, lub przywdziewać maski sytuacyjne – duch klerykalny i dworski: jestem bardziej monsieur l’abbé aniżeli ojcem -, spotkanie nas przemienia i często podpowiada nowe drogi, o których obraniu nie myśleliśmy. Dzisiaj po Anioł Pański przyjmę pokaźną grupę ludzi ulicy, którzy po prostu się zebrali, bo jest grupa ludzi, którzy chodzą ich słuchać, tylko po to, by ich słuchać. A od słuchania udało im się zacząć chodzić. Słuchanie. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje nam drogi, którymi mamy podążać, wydobywając nas z naszych znużonych przyzwyczajeń. Wszystko się zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Nim i ze sobą nawzajem. Bez formalności, bez udawania, bez sztuczek (…).

Homilia papieża Franciszka na otwarcie synodu - Msza Święta na otwarcie synodu 2021-2023 (Ku Kościołowi synodalnemu komunia, uczestnictwo, misja)

Cele synodu 

  • upamiętnianie, w jaki sposób Duch Święty prowadził drogę Kościoła w historii i wzywa nas dzisiaj, abyśmy byli razem świadkami Bożej miłości;

  • przeżywanie tego procesu kościelnego opartego na uczestnictwie i włączeniu, który da wszystkim – zwłaszcza tym, którzy z różnych powodów znajdują się na marginesie – możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym, by przyczynić się do budowania Ludu Bożego;

  • dostrzeganie i docenienie bogactwa i różnorodności darów i charyzmatów, którymi Duch Święty obdarza w wolności, dla dobra wspólnoty i całej rodziny ludzkiej;

  • doświadczanie sposobów uczestnictwa w wypełnianiu odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii i zaangażowania w budowanie świata piękniejszego i lepszego do zamieszkania;

  • analizowanie tego, jak w Kościele przeżywana jest odpowiedzialność i władza oraz struktur, za pomocą których się to odbywa, ujawniając i dążąc do skorygowania stereotypów i wypaczonych praktyk, które nie są zakorzenione w Ewangelii;

  • wzbudzanie zaufania do wspólnoty chrześcijańskiej jako wiarygodnego podmiotu i rzetelnego partnera na drogach dialogu społecznego, uzdrowienia, pojednania, integracji i uczestnictwa, odbudowy demokracji, krzewienia braterstwa i przyjaźni społecznej;

  • odnowienie relacji między członkami wspólnot chrześcijańskich, jak również między wspólnotami a innymi grupami społecznymi, np. wspólnotami wyznawców innych religii i wyznań, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ruchami ludowymi itp.;

  • wsparcie w docenianiu i przyswajaniu owoców ostatnich doświadczeń synodalnych na poziomie powszechnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.

Wyzwanie synodalności

“To, czego domaga się od nas Pan, w pewnym sensie
jest już w całości zawarte w słowie „Synod”.
Wspólne podążanie – osoby świeckie, pastorzy, Biskup Rzymu
–to koncepcja łatwa do ujęcia w słowa,
ale nie tak łatwa do zrealizowania w praktyce.”

Papież Franciszek,
Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50.
Rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 17 października 2015 roku

[fragmenty prezentacji “Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” przygotowanej przez Generalny Sekretariat Konferencji Biskupów]